Helaas, deze vacature is niet actief.

Business Controller bij organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg in Amsterdam

Beschrijving

Gemeente Amsterdam is voor Bestuur & Organisatie, bij Directie Middelen en Control, op zoek naar een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 17020244

Geplaatst op: 22-02-2017

In de functie van Business Controller ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen de RVE en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

Businesscontrollers worden vanuit een centrale pool bij de Directie Middelen en Control decentraal ingezet bij een RVE of stadsdeel. Momenteel is er een vacature bij de RVE Onderwijs Jeugd en Zorg (OJZ). Bij OJZ ben je verantwoordelijk voor de brede control bij een grote, complexe en dynamische organisatie.

De Business controller:

Strategie en beleid:

 • Adviseert de clusterdirecteur en de RVE-manager op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie en een diepgaande kennis van de primaire processen van het cluster;
 • Ondersteunt het uitzetten van de juiste koers van het cluster en de wijze waarop resultaatsturing plaatsvindt;
 • Adviseert de RVE-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid;
 • Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • Zoekt verbinding met en tussen de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsafdelingen waarbij hij/zij rekening houdt met het brede palet van risico’s en onderlinge samenhang;
 • Is betrokken bij definiëring doelstellingen en prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de RVE te komen;
 • Adviseert de clustercontroller en doet voorstellen voor maatregelen en bijsturing.


Gerealiseerd beleid

 • Ziet er op toe dat de gemeentelijke- en clusterrichtlijnen binnen de RVE worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
 • Geeft uitvoering aan de brede control binnen de RVE gericht op doelrealisatie;
 • Stemt de P&C-cycli van de RVE af met de andere RVE’s binnen het cluster;
 • Voert regie op risicomanagement binnen de RVE in samenspraak met de clustercontroller;
 • Adviseert de clustercontroller over afwijkingen en adviseert over mogelijkheden tot verbetering;
 • Draagt zorg voor adequaat en ordentelijk financieel beheer in de RVE;
 • Is aanspreekpunt voor de inzet van expertise vanuit het clusterbedrijfsvoering t.a.v. planning & control, financieel advies en AO/IC;
 • Heeft zitting in het hoogste beslisorgaan van de RVE en adviseert in het beslissingsproces;
 • Stuurt de P&C-medewerkers en financieel adviseurs aan die vanuit het cluster Bedrijfsvoering worden ingezet bij de RVE;
 • Zorg voor coördinatie en afstemming met 4 businesscontrollers van de afdelingen van OJZ.

 • Afgerond WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar;
 • Ruime ervaring met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering;
 • Aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van finance & control;
 • Affiniteit met het sociaal domein is een pré;
 • Gemeentelijke ervaring is een pré;
 • Spreek- en schrijfvaardig.

Naast de drie competenties van de gemeente Amsterdam (open, actief en integer) zijn omgevingsbewustzijn, samenwerken, initiatief en relatiebeheer competenties voor de functie. Behalve resultaatgerichtheid en overtuigingskracht is analytisch vermogen en veranderkracht cruciaal.

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris bij aanvang maximaal € 5.837 bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage en een eindejaarsuitkering. Een aantal van deze arbeidsvoorwaarden vormen de bron van het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijv. het moment van uitbetaling en het doel waarvoor je het budget in wilt zetten bepalen.

Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is.
Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control

De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Control-organisatie

Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de control-organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en businesscontrollers. Zij worden door de Concerncontroller c.q. de Clustercontrollers hiërarchisch aangestuurd en functioneel door de stedelijk directeur, RVE-directeur of stadsdeelsecretaris, van wie zij de directe adviseur zijn.

Cluster Sociaal

Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Het cluster bestaat uit zeven RVE’s en een clusterstaf (Werk, Participatie, Inkomen, Onderwijs, jeugd, zorg, GGD, Sport & bos, Subsidies en inkoop Sociaal). Het takenpakket van het cluster is met ingang van 2015 ingrijpend uitgebreid door de overdracht van taken van het Rijk aan de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en vanuit de Participatiewet. De dienstverlening in het sociaal domein heeft afgelopen jaren een ingrijpende transitie doorgemaakt , die de komende jaren verder zal worden doorontwikkeld.

Onderwijs, Jeugd en Zorg

De resultaatverantwoordelijke eenheid OJZ verzorgt de taken van de gemeente op de beleidsterreinen Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit en bestaat uit de afdelingen Onderwijs, Jeugd, Zorg, Diversiteit, het programma Samen DOEN in de Buurt en het Preventieve Interventie Team. Belangrijke thema’s zijn de uitvoering van de gedecentraliseerde rijkstaken in het kader van de WMO en Jeugdwet en de uitvoering van de onderwijsagenda. Dit maakt OJZ een organisatie die bestuurlijk veel aandacht krijgt en de advisering en ondersteuning van de twee wethouders voor de portefeuille zorg en Jeugd & Onderwijs is dan ook een belangrijke taak van haar medewerkers. Bij OJZ weken ca. 550 FTE en zijn in het totaal 5 businesscontrollers werkzaam.


Inlichtingen over de (groei-)functie kunt u inwinnen bij Ed van den Berg (Clustercontroller Sociaal a.i.), telefoon 06-41.73.67.40.


Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u solliciteren, stuur dan uw motivatie en cv uiterlijk zondag 12 maart 2017 in via onderstaande link o.v.v. Business Controller bij organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg - 17020244.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.