Helaas, deze vacature is niet actief.

Klantmanager Frontoffice Detentie en Terugkeer in Amsterdam

Beschrijving

Gemeente Amsterdam is bij cluster Sociaal voor het organisatieonderdeel Werk programma Werk en Veiligheid op zoek naar een

vaste baan, voor 32-36 uur per week

Vacaturenummer: 16120037

Geplaatst op: 06-01-2017

De Klantmanager Frontoffice Detentie en Terugkeer werkt binnen een integraal team samen op het snijvlak straf en zorg om recidive vermindering en toekomstperspectief te bieden aan de doelgroep (ex) gedetineerden. De klantmanager frontoffice speelt een belangrijke rol binnen het stedelijke programma detentie en terugkeer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het gevangeniswezen als het gaat om deze doelgroep en je bent ook verantwoordelijk voor de informatiedeling op de 6 leefgebieden tussen de gemeente en dienst Justitiële instellingen(DJI) via het digitale informatiesysteem DPAN. Onderdeel van de functie is de levensloopbenadering van de gedetineerde. De begeleiding start in detentie en loopt door. Naast intensieve begeleiding van de afgebakende doelgroep van de frontoffice, is de frontoffice verantwoordelijk voor proces regie binnen verschillende gemeentelijke onderdelen. De medewerker vervult een monitorende, begeleidende, uitvoerende informatieverstrekkende en advies rol zowel binnen het overstijgende organisatieonderdeel Werk als binnen Werk, Participatie en Inkomen (WPI) inzake de dienstverlening aan deze specifieke doelgroep.

Werkzaamheden

 • Voert intakes gesprekken met ( nieuwe) klanten op de 6 leefgebieden en specifiek op de leefgebieden inkomen/werk, schulden. Voert de gesprekken op verschillende locaties, (out-reachend;
 • Stelt per klant een profiel c.q. analyse werkinstrumentarium op;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak , bewaakt het plan van aanpak;
 • Beoordeelt rechtmatigheid op grond van participatiewet;
 • Bemiddelt klant naar werk of school;
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren en de overdracht van aanvraagformulieren en activeringsmogelijkheden van (ex) gedetineerde klanten naar inkomensconsulent van WPI
  Informatieverstrekking / advies;
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor vragen over werk, scholing en re-integratie/activering;
 • Schakelt vanuit regiefunctie (interne) relatie en/of externe (contract)partner in;
 • Verzamelt Informatie over de 6 leefgebieden( Inkomen, dagbesteding, zorg ,schulden, huisvesting en motivatie;
 • Verstrekt informatie over de 6 leefgebieden aan de gevangeniswezen en betrokken ketenpartners;
 • Verstrekt informatie aan WPI collega’s en externen inzake verblijf en nazorg van (ex ) gedetineerden;
 • Bereidt de casebesprekingen samen met de coördinator voor ten behoeve van het casuïstiek overleg met ketenpartners;
 • Overlegt met de ketenpartners over verwijzingen, prestaties en termijnen alsmede over de inhoud en overdracht van dossiers;
 • Overlegt met psychiaters, artsen en mentoren voor klanten die zorg of opname behoeven;
 • Signaleert knelpunten en zoekt oplossingen inzake de samenwerking tussen de ketenpartners en de leden van het casuïstiekoverleg;
 • Signaleren van systeemfouten, knelpunten op de 6 leefgebieden.

 • Afgeronde HBO opleiding richting Toegepaste Psychologie of vergelijkbare opleiding;
 • Ruime kennis / ervaring van / met de participatiewet;
 • Ruime ervaring met het werken met de doelgroep(ex)gedetineerden;
 • Affiniteit met werken met de doelgroep;
 • Kennis van het netwerk rondom gedetineerden;
 • Ruime kennis en ervaring met het detentieproces(is een harde vereiste);
 • Kennis van het forensisch netwerk;
 • Kennis van de zorgketen en de sociale kaart;
 • Ervaring met integraal werken en werken in een netwerkorganisatie;
 • Kennis van de 6 leefgebieden en werken binnen deze 6 leefgebieden.

 

De volgende competenties zijn van belang voor deze functie;

 • Analytisch vermogen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Samenwerkingsgericht
  Oplossingsgericht, (domein overstijgend en organisatie overstijgend denken);
 • Flexibiel;
 • Klantgericht.

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.527,- en maximaal € 3.697,- bruto per maand (salarisschaal 9) op basis van 36 uren per week;
 • Twee vaste aanstellingen van 32-36 uur per week;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit.

Programma Werk en Veiligheid

Het programma Werk en Veiligheid werkt stedelijk en organisatieonderdeel overstijgend. Het programma bestaat uit de volgende projecten:
• Top 600 en Top 400,
• Nazorg detentie
• Radicalisering
• Treiteraanpak

Het programma behelst het waarborgen van een veilige woon- en leefomgeving door een sluitende keten en het tegen gaan van high impact criminaliteit en recidive vermindering door een sluitende keten. Het programma werkt in een samenwerkingsverband van meer dan 34 partijen in en om Amsterdam gericht op een geïntegreerde aanpak van de klanten van het programma werk en veiligheid. Het verzamelen en verstrekken van gegevens is een van de instrumenten die ingezet worden binnen de sluitende aanpak met de samenwerkingspartners om te komen tot een plan van aanpak. Uitgangspunt is dat iedereen een op maat gesneden plan krijgt richting werk, onderwijs, behandeling of (een traject naar)werk.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
Jamila Tahiri, programmamanager Werk en Veiligheid telefoon:0629376734

Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 20 januari 2017 via onderstaande link onder vermelding van Klantmanager Frontoffice Detentie en Terugkeer - 16120037.

 

TMA (Talenten Motivatie assessment) zal onderdeel zijn van de selectieprocedure.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.