Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Senior Ontwerpers Openbare Ruimtes in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Gemeente Amsterdam zoekt voor Ruimte en Economie; Ruimte en Duurzaamheid bij het team Openbare Ruimte en Verkeersontwerp naar een tweetal

tijdelijke baan, voor medewerker beleidsrealisatie C, 32 - 36 uur

Vacaturenummer: 16110068

Geplaatst op: 22-11-2016

Ruimte en Duurzaamheid is op zoek naar twee ervaren Ontwerpers Openbare Ruimte. De Ontwerper Openbare Ruimte brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor de openbare ruimte van Gemeente Amsterdam. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten, andere organisatieonderdelen of het gemeentebestuur. Er wordt samengewerkt met andere teams, disciplines en gemeentelijke organisatieonderdelen. De ontwerpers worden flexibel ingezet op basis van geschiktheid voor de opgave. Iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.

Werkzaamheden

 • Maken van ontwerpen voor de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp, incl. afstemming op alle relevante disciplines;
 • Deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Opstellen van plannen van aanpak en offertes;
 • Aansturen van onder andere assistent ontwerpers en tekenaars;
 • Voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners;
 • Presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen Ruimte en Duurzaamheid.

 • Opleiding in vakrichting Open Ruimte/Landschapsontwerp bij voorkeur op academisch niveau (TU, Academie voor bouwkunst, Landbouwuniversiteit) of op HBO niveau (b.v. HKU, Larenstein) aangevuld met academische opleidingscomponenten;
 • Heeft meer dan 3 jaar ervaring op gebied van ontwerp, analyse en planvorming met betrekking tot reguliere ruimtelijke vraagstukken.

 

Daarnaast vragen wij ook:

 • Aantoonbare ontwerpkwaliteiten;
 • Aantoonbare belangstelling voor de ontwikkeling van Amsterdam en voor haar ontwerptraditie;
 • Belangstelling voor actuele thema's zoals duurzaamheid en balans in de stad;
 • Brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein;
 • Inzicht in proces- en bedrijfsmatige aspecten van het planvormingsproces;
 • Ervaring met het vertalen van opdrachten in werkplannen en offertes;
 • Kennis van ondergrond (kabels en leidingen, regen- en grondwater, funderingen, etc.);
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Bij voorkeur kennis over: aanbesteding, uitvoering, beheer, materialen, straatmeubilair en groeicondities voor groen.

 

Competenties

 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Kan ideeën en ontwerpvoorstellen presenteren en draagvlak verwerven;
 • Resultaatgerichte samenwerker;
 • Goede analytische vaardigheden;
 • Initiatiefrijk;
 • Houdt rekening met de omgeving van zijn/haar werk (omgevingsbewust);
 • Anticipeert op behoeften van de klant (klantgerichtheid);
 • Draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat (samenwerken);
 • Draagt en neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen (verantwoordelijkheid).

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.993,- en maximaal € 4.412,- bruto per maand (salarisschaal 10A) op basis van 36 uren per week;
 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging met een jaar;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.
Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.
Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

De afdeling

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Het team

Daarnaast blijft er dan een team Openbare Ruimte en Verkeersontwerp (ORV) waarin de expertise van alle aspecten van de vormgeving, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte gebundeld is en dat de kennisontwikkeling van alle Openbare Ruimte ontwerpers coördineert. De teams werken samen met andere gemeentelijke organisatieonderdelen aan veel en sterk verschillende projecten in de stad. De teams bestaan uit openbare ruimte-, groen-, verkeers-, en stedenbouwkundige ontwerpers van assistenten tot en met senior strategen. De samenstelling van de teams varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen, die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij de openbare ruimte van Amsterdam.

Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte. Gewerkt wordt aan een standaard voor inrichting, detaillering en materiaalgebruik in de stad die de kwaliteit en de samenhang van de openbare ruimte in de stad zal verhogen en kosten zal verlagen (Puccinimethode).

De teams hebben de ambitie om tot de beste ontwerpbureaus van openbare ruimte te worden gerekend. Ontwerpers worden flexibel ingezet. Bij iedere opgave wordt geprobeerd de ontwerper in te zetten die het meest geschikt is voor deze opgave. Om de organisatie vitaal en flexibel te houden wordt ingezet op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van medewerkers. Dat betekent onder andere dat met alle medewerkers afspraken worden gemaakt over inzet in hun ontwikkeling. Ook dit kan een criterium zijn voor de match tussen een opgave en een medewerker. Iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.


Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Tineke van der Pol (06 1094 3046).

Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 6 december 2016 via onderstaande link o.v.v. Senior Ontwerpers - 16110068.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Senior Ontwerpers Openbare Ruimtes in Amsterdam

tijdelijke baan, voor medewerker beleidsrealisatie C, 32 - 36 uur

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.