Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Psychiater/Hoofd Behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen in Groningen

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

... Universitair Centrum... ... Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinischeexpertise: het beste van twee werelden. Er werken medewerkers die...

Beschrijving

Afdeling

Universitair Centrum Psychiatrie

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinische
expertise: het beste van twee werelden. Er werken medewerkers die gedreven en betrokken zijn en voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma's voor stemmings- en angststoornissen, psychosen, somatoforme stoornissen en ziekenhuispsychiatrie, ouderenpsychiatrie en ontwikkelingsstoornissen. Als academisch centrum beschikken wij over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met de ons omringende GGZ-partners. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek.

Het UCP heeft belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken. Het biedt in de nieuwe opleidingsstructuur de aantekeningen volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie (via het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) aan. Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling van de patiënt en is klinisch, epidemiologisch en neurobiologisch van aard. In het kader van het UMCG brede speerpunt ‘Healthy Ageing’ wordt samengewerkt met grote multidisciplinaire onderzoeksgroepen rond basaal wetenschappelijke thema’s.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
- Crisis, ontwikkeling en diagnostiek
- Somatiek en Psyche
- Psychosen
- Stemmings- en Angststoornissen
- Ouderenpsychiatrie
Er werken momenteel 28 psychiaters en 32 arts-assistenten. Binnen de afdeling Stemmings- en Angststoornissen is door arbeidsmobiliteit een vacature voor psychiater/hoofd behandelzaken ontstaan. De directe patiëntenzorg (gemiddeld ongeveer 80% van de werktijd) vindt met name plaats op de klinische afdeling stemmingsstoornissen.

Afdeling Stemmings- en Angststoornissen
De afdeling Stemmings- en Angststoornissen biedt geavanceerde programma’s voor patiënten met complexe, veelal therapieresistente stemmings- en angststoornissen. Het tertiaire programma bestaat uit een gespecialiseerd poliklinisch aanbod voor second opinions en ingewikkelde combinatiebehandelingen, een vier- en ééndaagse (CBASP) dagbehandeling en een (dag-)klinische afdeling. Ook is er een gespecialiseerd poliklinisch team gericht op bipolaire stoornissen, een team voor winterdepressies en een team voor tertiaire poliklinische behandeling en deeltijdbehandeling van angststoornissen. Alle onderdelen worden aangestuurd vanuit een multidisciplinair team. In de komende periode worden twee poliklinische teams van de algemene poli, toegevoegd aan de afdeling.
De psychiater/hoofd Behandelzaken vormt samen met het hoofd Algemene Zaken de leiding van de afdeling. Zij stellen het beleid vast en dragen zorg voor alle activiteiten binnen de afdeling. Het hoofd Behandelzaken richt zich hierbij vooral op de behandelinhoudelijke zaken en het hoofd Algemene Zaken op de bedrijfsvoering. Voor de dagelijkse aansturing van de teams zijn de coördinerend hoofdbehandelaar/behandelcoördinator en de regieverpleegkundige verantwoordelijk. Zij worden hiërarchisch aangestuurd door de afdelingsleiding.
De directe patiëntenzorg vindt met name plaats op de topreferente klinische afdeling Stemmingsstoornissen (Opname Depressie). Deze afdeling heeft plaats voor maximaal 26 patiënten. Er zijn 18 opnameplaatsen, waarbij patiënten een kamer op het open, besloten of gesloten gedeelte van de afdeling hebben, en er zijn 8 deeltijdplaatsen. Behandeling wordt uitgevoerd in klinische zorgpaden, waar patiënten behandeld worden met een combinatie van cognitieve gedragstherapie, vaktherapieën, specialistische farmacotherapie, electroconvulsietherapie en chronotherapie.
Tenslotte bestaan er uitstekende mogelijkheden voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Functiebeschrijving

- U bent (mede) medisch eindverantwoordelijk voor de specialistische en topreferente zorg van patiënten die behandeld worden door de multidisciplinaire teams van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen.
- U geeft (mede) leiding aan deze multidisciplinaire teams en superviseert daarin arts-assistent(en).
- U coördineert behandelinhoudelijke zaken binnen de afdeling in afstemming met het beleid op UCP-niveau en draagt in samenspraak met het hoofd Behandelzaken zorg voor vernieuwing van het behandelaanbod.
- U levert een bijdrage aan de (medische) beleidsontwikkeling van de afdeling op UCP-niveau.
- U draagt zorg voor een goede communicatie met verwijzers en patiënten en werkt nauw samen met de collega’s in de regio.
- U bewaakt het medisch beleid ten aanzien van kwaliteit, organisatie en uitvoering van de (tertiaire) patiëntenzorg.
- U bent verantwoordelijk voor de werkplaatsfunctie onderzoek, onderwijs, opleiding en ontwikkeling binnen de afdeling en levert een bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken. Medewerkers die een gecombineerde aanstelling O, O&O hebben worden voor hun O,O & O deel hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd/bestuurslid O,O &O.

Wat vragen wij

- U bent psychiater en heeft aantoonbare affiniteit en het liefst ook ervaring met zowel de biologische als psychotherapeutische behandeling binnen het betreffende zorgprogramma.
- U beschikt over de creativiteit om in/bij het huidige behandelprogramma speerpunten te (helpen) ontwikkelen.
- U heeft een visie op vernieuwing van de behandeling binnen het zorgprogramma, waarbij binnen onze doelgroep vaak ook comorbide problemen meespelen.
- U heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met leidinggeven en bent als persoon verbindend en faciliterend en weet effectieve relaties op te bouwen met én tussen de (groepen) medewerkers.
- U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, doorziet snel de groepsdynamiek en de verhoudingen tussen mensen en weet daarin uw eigen houding en positie te bepalen.
- U heeft gebleken belangstelling en gevoel voor medisch inhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken, gerelateerd aan medisch beleid en daar waar nodig het opleidings- en onderzoeksbeleid.
- U bent bij voorkeur gepromoveerd en heeft aantoonbare affiniteit met een of meer taken uit het domein onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld actieve betrokkenheid in onderwijsprojecten, relevante publicaties en/of verkregen subsidies).

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Wat bieden wij

Tijdens de sollicitatieprocedure wordt u een passend salarisvoorstel gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).
Voor uw taken als hoofd Behandelzaken wordt 0,2 fte vrijgemaakt van de patiëntenzorg. U krijgt daartoe een managementtoelage boven op uw salaris naar rato.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Prof.dr. R.A. Schoevers, afdelingshoofd telefoonnummer (050) 361 1960 (secretariaat)
mw. dr. M.A. Harfterkamp, Chef de clinique telefoonnummer (050) 361 1960 (secretariaat)

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:


Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en met 30 november 2016. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 9 december 2016

Extra informatie

Plaats
Groningen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Psychiater/Hoofd Behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen in Groningen

... Universitair Centrum... ... Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinischeexpertise: ...

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.