Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Medewerker Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De Gemeente Amsterdam zoekt bij de Raadsgriffie voor een tweetal posities een

tijdelijke baan, voor Medewerker (beleids)advies F, 36 uren

Vacaturenummer: 16100076

Geplaatst op: 14-10-2016

Je zal worden ingezet bij het nieuw op te richten Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad. Dit Bureau ondersteunt de rapporteurs van de raadscommissies bij de voorbereiding van de behandeling van de begroting en de jaarrekening en is daarnaast inzetbaar om deze commissies te adviseren over en te ondersteunen bij het analyseren en onderzoeken van onder meer complexe (financiële) beleidsvoorstellen, beleidsevaluaties, begrotingsvoorstellen en overige Planning en Control productenonderwerpen.

Werkzaamheden

 • Opstellen van inhoudelijke analyses bij begroting en jaarrekening (ten behoeve van de rapporteurs van de raadscommissies);
 • Inhoudelijke advisering en ondersteuning van raadscommissies bij complexe (financiële) beleidsvoorstellen, beleidsevaluaties, begrotingsvoorstellen, overige Planning en Control producten, etcetera;
 • Advisering over en ondersteuning bij onderzoeken van de raadscommissies;
 • Verbreding, verdieping, borging, overdracht en uitdragen van kennis.

 • Een medewerker die functioneert op WO- werk en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met openbare financiën;
 • Kennis van en ervaring met methoden en technieken op het gebied van onderzoek;
 • Kennis en inzicht in het begrotings- en verantwoordingsproces van de gemeente Amsterdam.

Competenties

 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende analytische, adviserende, contactuele en organisatorische vaardigheden;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een grote mate van zelfstandigheid, maar ook kunnen werken in teamverband;
 • Creativiteit, stressbestendigheid, nauwgezetheid, klant- en resultaatgerichtheid en een pro-actieve houding.

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.908,- en maximaal € 5.363,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week met een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, waarbij ook interne en externe detachering tot de mogelijkheden behoort. Bij een positieve evaluatie van de methode Duisenberg in Amsterdam en gebleken geschiktheid behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te wisselen via het cafetariamodel.

De Griffie
is het ondersteunende orgaan van de gemeenteraad. Bij de griffie werken 18 mensen onder leiding van de griffier, mr M. Pe. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering zit de griffier naast de voorzitter (de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. Ze bekijkt of ingediende moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.
De Raadsgriffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen, inclusief de verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. Daarnaast adviseert ze en staat ze het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het fractievoorzittersoverleg, de raadsvoorzitter en de commissievoorzitters bij. Ook adviseert ze gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen en ondersteunt ze bij raadsonderzoeken (enquêtes). Bij de taken hoort ook de communicatie voor de raad.

Informatie afdeling / werkplek

Op 30 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Amsterdam onder meer de aanbeveling van de Enquêtecommissie financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 overgenomen om de methode-Duisenberg te introduceren naar voorbeeld van de behandeling van de jaarrekening en begroting in de Tweede Kamer. Per raadscommissie worden er dan twee raadsleden aangewezen die de bespreking van de begroting en jaarrekening voorbereiden. Zij maken een analyse van de doelen, acties en behaalde en verwachte resultaten op elk beleidsterrein. Die analyse delen zij met de raadscommissie, zodat vervolgens het politieke debat gevoerd kan worden. Daarbij worden de rapporteurs ondersteund en geadviseerd door de medewerkers van het nieuw op te richten Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad. Bij de jaarrekening 2016 zal voor het eerst met de methode Duisenberg worden gewerkt in ten minste twee raadscommissies.
Eind 2017 zal een evaluatie van de methode Duisenberg aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met George Dikhout, griffiesecretaris.
Telefoonnummer: 06-12536898
E-mailadres: g.dikhout@amsterdam.nl

 

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 oktober 2016 via onderstaande link onder vermelding van Medewerker Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad - 16100076.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Medewerker Bureau Ondersteuning Onderzoek Raad in Amsterdam

tijdelijke baan, voor Medewerker (beleids)advies F, 36 uren

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.