Helaas, deze vacature is niet actief.

Medewerker IV Office in rol van junior/medior Procesontwerper Gegevensdiensten in Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Sloterdijk, 38... Wat je gaat doenBij Gegevensdiensten werken zo’n 500 medewerkers met gegevens van personen en werkgevers, met de maatschappelijke taak om daar verantwoord mee om te gaan. Gegevensdiensten is een groeiende...

Beschrijving

Amsterdam Sloterdijk, 38 uur


Wat je gaat doen

Bij Gegevensdiensten werken zo’n 500 medewerkers met gegevens van personen en werkgevers, met de maatschappelijke taak om daar verantwoord mee om te gaan. Gegevensdiensten is een groeiende divisie die volop in ontwikkeling is.
Binnen de IV-organisatie van Gegevensdiensten is medio 2021 het IV Office gepositioneerd. IV Office Gegevensdiensten betreft een multidisciplinair team. Zo wordt door ruim 40 professionals invulling gegeven aan de vakgebieden Bedrijfs- en IT Architectuur, Portfoliomanagement, Informatieplanning, Tactisch Capaciteitsmanagement, Gegevensmanagement, informatiebeveiliging & Privacy en Procesmanagement. Deze professionals leveren vanuit hun eigen expertisegebieden een bijdrage aan enerzijds het implementeren van UWV-breed beleid en anderzijds de realisatie van doelstellingen van Gegevensdiensten. Deze vacature valt binnen het aandachtsgebied Portfoliomanagement.

De medewerker IV Office voert werkzaamheden uit ter ondersteuning van het proces portfoliomanagement, waarbinnen ook het informatieplanningsproces is opgenomen. Informatieplanning draagt zorg voor inzicht op strategisch en tactisch niveau in de geplande veranderingen voor de komende jaren. Dit inzicht wordt vervolgens vertaald naar de onderbouwde plannen (zoals het UWV informatieplan en het Business Informatie Plan). Portfoliomanagement zorgt voor de invulling van de producten vanuit het informatieplanningsproces, door middel van het opstellen van een projectportfolio voor de komende periode, monitoring van het huidige portfolio en de lopende verandertrajecten. In dit kader zoekt de medewerker IV Office proactief contact met stakeholders (zoals portfoliobureaus van andere divisies en kavels) om het portfolio af te stemmen, bestudeert de opgeleverde projectdocumentatie en beoordeelt samen met het portfoliobureau Gegevensdiensten de voortgang van projecten en borgt de registratie en archivering van de projecten en de bijbehorende documenten op Sharepoint.

Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij het proces capaciteitsmanagement. Met betrekking tot capaciteitsmanagement voert de medewerker IV Office werkzaamheden uit binnen FCC (Fortes Change Cloud), de tool waarin alle portfolio-items binnen het IV landschap van Gegevensdiensten zijn opgenomen. Deze werkzaamheden bestaan uit het faciliteren van rapportages (bijvoorbeeld de 8 kwartalen forecast rapportage), het registreren van nieuwe items, het bijwerken van nieuwe informatie en het monitoren van de actualiteit van de data.

Belangrijke taken en werkzaamheden van de medewerker IV Office:

  • Het monitoren van de lopende projecten binnen Gegevensdiensten op het gebied van resultaten, voortgang en opgeleverde resultaten;
  • Het houden van overzicht van de projecten binnen UWV die Gegevensdiensten (gaan) raken;
  • Het in kaart brengen en afstemmen van afhankelijkheden tussen projecten en divisies;
  • Het bijdragen en meedenken aan de inrichting van portfoliomanagement binnen Gegevensdiensten;
  • Het bijhouden van de bibliotheek met projectdocumentatie op Sharepoint;
  • Het proactief komen met verbetervoorstellen voor de inrichting van project- en portfoliomanagement binnen Gegevensdiensten;
  • Het samenstellen van de maandelijkse projectenrapportage met voortgangsinformatie vanuit de projecten van Gegevensdiensten;
  • Het ondersteunen van de capaciteitsmanager;
  • Het ondersteunen van de portfoliomanager.
Wat we van je verwachten

De medewerker IV Office:
•        Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten; op hoofdlijnen de organisatie van UWV;
•        Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied;
•        Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen;
•        HBO werk- en denkniveau met een bedrijfskundige, procesgeoriënteerde achtergrond;
•        Kennis van de mogelijkheden van ICT;
•        Kennis van projectmanagement;
•        1 jaar relevante werkervaring.

Competenties
Naast de UWV competenties samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid worden de volgende competenties gevraagd:
 Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.
 Oordeelsvorming: Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
 Organisatiesensitiviteit: Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
 Probleemanalyse: Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zaken doende gegevens.
 Netwerken: Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen; informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen.
 

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening, en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.

Het gaat om een functie van minimaal 32 uur per week, met een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. Het bruto salaris van een procesontwerper ligt, afhankelijk van je werkervaring, tussen de €2936,99 (junior) en €4739,63 (medior) in functieschaal 7 of 8, op basis van een 38-urige werkweek. Het kantoorpand ligt op een paar minuten lopen van Station Sloterdijk.

Wij bieden je een afwisselende functie en een dynamische werkomgeving in een veranderende organisatie die prikkelt, uitdaagt en je aan het denken zet!

Hybride werken
Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – wordt ook bij UWV het nieuwe normaal, mits dit voor jouw functie toepasbaar is. Er is echter geen panklare oplossing die we kunnen invoeren. Daarom voeren we op dit moment experimenten uit en kijken we samen naar de beste manier om invulling te geven aan deze nieuwe werkwijze.

Persoonlijke ontwikkeling
Je krijgt de ruimte om jezelf bij ons verder te ontwikkelen, als professional én als persoon. UWV biedt daartoe intern meer dan 2.000 opleidingen aan vanuit een All you can Learn platform.

Diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid bij UWV
Het personeelsbestand van UWV is een afspiegeling van onze samenleving. Diversiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen omdat wij iedereen gelijke kansen willen bieden, maar ook om te kunnen leren van verschillende achtergronden. Jouw werk maakt het verschil voor heel veel mensen.

UWV is een organisatie die optimaal gebruik wil maken van een diversiteit aan talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. We kijken niet naar wat iemand niet kan, we zijn juist geïnteresseerd in wat je wél kan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zichzelf is. Want iedereen heeft een unieke achtergrond, persoonlijkheid, perspectief en kwaliteiten. Door onze onderlinge verschillen te herkennen en te waarderen, bereiken we samen op de mooiste manier, de beste resultaten.
 

Iets meer over ICT binnen ons bedrijf

Gegevensdiensten – ‘bedreven met data en datagedreven’
Bij UWV staan we met ons werk midden in de maatschappij en in onze dienstverlening nemen data een grote plek in: we kunnen niet zonder data. Door slimmer en efficiënter gebruik te maken van onze data, kunnen we onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden. Datagedreven werken is dan ook een speerpunt binnen UWV en de divisie Gegevensdiensten vervult hierbij een belangrijke rol. Want zo'n beetje alles bij Gegevensdiensten draait om data. Kortgezegd: Gegevensdiensten is bedreven met data en datagedreven. En daar zijn we trots op.


Wat doet Gegevensdiensten?
Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens worden door UWV gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om digitale formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. Ook stellen wij die gegevens beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Daarnaast stelt Gegevensdiensten de gedifferentieerde premiepercentages WGA/WIA vast, voert de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Vrijwillige Verzekeringen uit én beheert het doelgroepregister waar gegevens in staan van mensen die onder de banenafspraak vallen. Ons Datawarehouse maakt informatie door gegevens uit diverse bronnen te combineren en beschikbaar te stellen aan UWV. En Gegevensdiensten is dé expert van de Polisadministratie.


Missie
Bij onze divisie werken ruim 500 mensen die allen vanuit hun eigen expertise bijdragen aan onze missie: 'Wij zorgen voor lastenverlichting en administratief gemak bij afnemers en burgers. Dat doen wij door op een betrouwbare en juiste manier actuele gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.'


Organisatie
Gegevensdiensten is ingericht rond de afdeling Uitvoering en wordt ondersteund door de afdeling Informatievoorziening en de stafafdelingen Business, Control en Kwaliteit en Directieadvies en Communicatie. Daarnaast is de UWV-brede afdeling Data Office UWV bij Gegevensdiensten gepositioneerd.

Ambitie
Gegevensdiensten is voor UWV én de maatschappij belangrijk. Wij zijn niet alleen de expert van de Polisadministratie maar ook de bron van betrouwbare data voor Business Intelligence en Business Analytics. En onze ambitie is om nog meer én slimmer op een ethisch verantwoorde manier gebruik te maken van data om de dienstverlening aan burgers, werkgevers en ketenpartners, onze afnemers en maatschappelijke organisaties verder te verbeteren.
 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons komen werken? Dan zijn wij nieuwsgierig naar jouw motivatie en CV! Maak je interesse kenbaar door te solliciteren via de sollicitatiebutton.

Dit kan tot en met: 1 maart 2023. Maar bij voldoende ontvangen reacties kan de vacature eerder gesloten worden.

Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met
Peter Heus, manager IV Office, peter.heus@uwv.nl, 06-45736288
of Patrick Scholten, Portfoliomanager, Patrick.scholten@uwv.nl, 06-54981462

Voor deze functie is het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.


 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amsterdam Sloterdijk
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.