Helaas, deze vacature is niet actief.

Griffier in Zaandam

De... Ben je verbindend, overtuigend en resultaatgericht? Kun jij strategisch, structurerend en rolvast optreden in ons krachtenveld? Wil jij in ons ontwikkeltraject een belangrijke voortrekkersrol spelen?De bestuurscultuur en het...

Beschrijving

De functie

Ben je verbindend, overtuigend en resultaatgericht? Kun jij strategisch, structurerend en rolvast optreden in ons krachtenveld? Wil jij in ons ontwikkeltraject een belangrijke voortrekkersrol spelen?
De bestuurscultuur en het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel van onze gemeente zijn te typeren als dynamisch. De komende jaren staan in het teken van verbetering en ontwikkeling van beide. Wil jij hier als onze nieuwe griffier een belangrijke bijdrage aan leveren? Reageer dan nu op deze vacature!

Naast het uitvoeren van de reguliere taken van de griffier vragen wij jouw bijzondere aandacht en inzet voor de volgende onderwerpen:

 • Je zet je in om -vanuit jouw rol en in goed overleg met de raad- de ambities zoals geformuleerd in het onderzoeksrapport te realiseren. Dit doe je vanuit jouw adviserende en ondersteunende rol richting raad, vanuit jouw adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van de voorzitter van de raad en vanuit jouw rol als participant in de gemeentelijke driehoek met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Bijzondere aandachtspunten voor de griffier zijn hierbij het bevorderen van de onderlinge cohesie binnen de raad en het verleggen van het accent van de raad als politiek forum naar de raad als besluitvormend orgaan. Een ander belangrijk aandachtspunt is het bewaken van nakoming van gemaakte afspraken. Je toont je hierin verbindend en structurerend en weet je gesprekspartners op constructieve wijze een spiegel voor te houden.
   
 • Je past bij Zaanstad: je bent een stevige, nieuwsgierige en standvastige aanpakker. Je begrijpt de ambities en ontwikkelopgaven van de stad en de regio en je voelt haarfijn aan hoe de griffie de raadsleden optimaal faciliteert in de rol die zij in deze ontwikkeling hebben. Richting de raad en zijn organen draag je zorg voor uitstekende ondersteuning en gepaste, overtuigende en effectieve (strategische) advisering. Je draagt bij aan een veilige omgeving waarin individuele leden van de raad en de raad als collectief uitgedaagd worden om een nog betere invulling te geven aan hun rol, die past bij de stad die Zaanstad wil zijn.
 • Je werkt resultaatgericht aan de toekomstbestendigheid van de griffie, met een scherp oog voor efficiency van werkprocessen én een scherp oog voor de ontwikkeling van het team en van de individuele medewerkers. Je geeft op intrinsiek geïnteresseerde wijze integraal en collegiaal leiding. Je geeft feedback en tegelijkertijd blijf je in verbinding.
 • Je bent in de gemeentelijke driehoek een verbindende en gelijkwaardige gesprekspartner. Je stelt je richting alle betrokken partijen, binnen en buiten het stadhuis, proactief en coöperatief op. Je communiceert open en transparant. Je stelt met alle samenwerkingspartners het grotere en gezamenlijke belang van Zaanstad en de regio voorop, zonder de eigen rol daarin en het specifieke belang van de raad uit het oog te verliezen.
 • In het samenspel tussen burger en bestuur ben je nieuwsgierig en vernieuwend. Je toont initiatief en stelt daarbij heldere kaders en managet verwachtingen. Je draagt bij aan een voor inwoners toegankelijk en laagdrempelig bestuur, onder meer door begrijpelijke communicatie. Je bent zichtbaar betrokken en verbindt je aan Zaanstad en de regio.
Kortom, je bent een griffier die uiteraard verantwoordelijkheid neemt voor de reguliere griffietaken, maar bovenal een griffier die actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de, griffie, de gemeenteraad en het samenspel tussen raad, college en organisatie.Jouw profiel

Over welke competenties beschik je?

 • Strategisch
 • Structurerend
 • Rolvast
 • Verbindend
 • Overtuigend
 • Resultaatgericht
Aan welke vereisten voldoe je?
 • HBO/Academisch werk- en denkniveau.
 • Breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 • Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
 • Ervaring met werken in een omgeving, die qua complexiteit en/of schaalgrootte vergelijkbaar is.
 • Relevante ervaring met cultuurverandering, organisatieontwikkeling, c.q. veranderopgaven.
 • Leidinggevende ervaring.
Het aanbod

Wij bieden jou:
 • Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving.
 • Een fulltime dienstverband in een vaste functie met in eerste instantie een contract van twaalf maanden.
 • Bij deze functie hoort een salaris in schaal 16 (€ 6.073,- tot € 8.758,-) en een individueel keuzebudget van 17,05%, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
 • Een werkplek die goed bereikbaar is per auto en openbaar vervoer (stadhuis ligt naast station Zaandam).
 • Een werkomgeving waarin diversiteit en gelijke kansen hoog in het vaandel staan. Wij zijn benieuwd met welke kennis, ervaring en talenten jij van betekenis kunt zijn voor Zaanstad en voor de ontwikkeling waar wij voor staan.
De organisatie

Zaanstad is opgebouwd uit verschillende kernen, met een prachtig laagveen landschap met als kern de rivier de Zaan. Onze stad is in ontwikkeling, eigenzinnig en heeft zich door de jaren heen steeds opnieuw uitgevonden. Zaankanters zijn van nature innovatief en ondernemend. Met ruim 157.000 inwoners behoort Zaanstad tot de twintig grootste gemeenten van Nederland en is, zowel regionaal als landelijk, een relevante speler. Wij staan voor belangrijke opgaven. Het realiseren van een krachtige en innovatieve economie, snellere verbindingen, betere sociale voorzieningen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. De komende jaren wordt er gebouwd aan een welvarende, veilige, klimaat-neutrale en duurzame stad, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont.
Naast onze ambities die gericht zijn op ontwikkeling van de stad, willen wij ook hard werken aan onze eigen ontwikkeling als raad en aan ons samenspel met het college en de ambtelijke organisatie. Met het oog op verbetering van dit samenspel en verbetering van onze rol als raad, is recent onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen voortgekomen, waarmee zowel raad, college, griffie en organisatie voortvarend aan de slag zijn gegaan. Als griffier heb je hierin een belangrijke initiërende, faciliterende, adviserende en ondersteunende rol.

Wat leverde het onderzoek op?
Voor een beschrijving van de bevindingen van het onderzoek verwijzen we je graag door naar de volledige vacaturetekst op .

Onze raad en college
Onze raad bestaat uit 39 leden en telt op dit moment 13 fracties.
De coalitie wordt gevormd door POV, VVD, PvdA, ROSA, GroenLinks en CDA.
Het college bestaat momenteel naast de burgemeester uit zes wethouders.


Ons griffieteam
Team Raadsgriffie is een strategische griffie, ondersteunt de raad bij zijn taken en is voor de Zaankanters de toegang tot de raad. Het team is ervaren, gemotiveerd en loyaal en bestaat uit negen medewerkers (naast de griffier zijn dat vier griffiemedewerkers, drie raadsadviseurs en een officemanager). Op dit moment wordt een extra raadsadviseur geworven, waarbij je als griffier nog invloed kunt hebben op de keuze. De raad kwalificeert het niveau van de ondersteuning door de griffie als adequaat: procedureel in orde, ordentelijk en verzorgd.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Zaandam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zaandam | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.