Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd Informatievoorziening Handhaving in Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Sloterdijk, 38... Wat je gaat doenRessorterend onder de directeur Handhaving is het Hoofd Informatievoorziening verantwoordelijk voor het implementeren van de IV-strategie naar processen en systemen van het eigen...

Beschrijving

Amsterdam Sloterdijk, 38 uur


Wat je gaat doen

Ressorterend onder de directeur Handhaving is het Hoofd Informatievoorziening verantwoordelijk voor het implementeren van de IV-strategie naar processen en systemen van het eigen organisatieonderdeel met bijbehorend changemanagement en draagt vanuit eigen organisatieonderdeel bij aan de visie, missie en strategie van UWV op het gebied van informatievoorziening.
Samen met directie is zij / hij verantwoordelijk voor het realiseren van een optimale informatievoorziening voor het eigen directoraat, verantwoordelijk voor integrale ketensturing en de standaard IV-processen binnen eigen directoraat.
Bovendien is zij / hij verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de IV-Voortbrengingsketen en de IV-dienstverlening, in lijn met maatschappelijke rol van UWV, wet- en regelgeving en UWV-brede IV-beleidskaders.
Het spreekt voor zich dat het Hoofd IV integraal verantwoordelijk is voor de run en change ten behoeve van eigen directoraat om UWV-doelstellingen te realiseren en aan UWV-kwaliteitseisen te voldoen; de zorg voor een optimale inrichting van IV binnen directoraat is daarbij randvoorwaardelijk.

Opgaven Hoofd Informatievoorziening
Het Hoofd Informatievoorziening is voor DHH een nieuwe functie.
De belangrijkste opgaven voor het nieuwe Hoofd Informatievoorziening zijn:

 • Je bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor de IV keten binnen het directoraat, d.w.z. dat je:
  • de IV-strategie voor het directoraat binnen de kaders van UWV-brede IV-strategie en de strategie van de divisie bepaalt, implementeert en monitort.
  • lid bent van het Directieteam.
  • de IV-keten van de divisie op zowel organisatorisch als procesmatig vlak inricht en aanstuurt.
  • systemen, processen, procedures en controles passend bij de IV-strategie ontwikkelt en implementeert.
  • een bijdrage levert aan de UWV brede IV-koers.
  • het jaarplan opstelt met bijbehorend budget, rekening houdend met actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving, en deze bewaakt en indien nodig bijstuurt.
  • vanuit de regisseursrol richting geeft aan IV-ontwikkelingen en een voortrekkersrol in de uitvoering ervan hebt.
 • In de tweede plaats wordt een stevige wissel getrokken op jouw expertise en advies en dat betekent dat je:
  • onder andere adviseert over informatiebeveiliging, privacy (GEB rapportages), risicomanagement, prioritering van werkzaamheden en portfolio projecten.
  • risico’s en de impact hiervan op de divisie signaleert, identificeert en beoordeelt. En natuurlijk voorstellen doet voor maatregelen om deze risico’s te mitigeren.
  • de ketenpartners en stakeholders binnen UWV beïnvloedt op het gebied van invulling processen en systemen IV en tegelijk de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden in goede banen (stakeholdermanagement) leidt.
  • de externe ketenpartners adviseert over de invulling van processen en systemen om de samenwerking met UWV invulling te geven en te optimaliseren.
  • met externe leveranciers overlegt om problemen in de dienstverlening op te lossen.
  • vanuit je expertise in meerdere en diverse projecten adviseert over haalbaarheid en technische oplossingen.
  • ontwikkelingen binnen het UWV op IV gebied signaleert en hierop anticipeert door juist het inzetten van je expertise en advies.
 • Tot slot zal je een team coachen en sturen en dat houdt in dat je
  • hiërarchisch leiding geeft aan teammanagers en (in)direct aan 15 tot 25 medewerkers, mogelijk met team management ondersteuning.
  • een team inricht met de daarbij behorende processen, procedures en werkwijzen.
  • de medewerkers in de uitvoering van de werkzaamheden ondersteunt, coacht en ontwikkelt en regulier overleg voert over de voortgang.
  • het personeelsbeleid uitvoert.
Wat we van je verwachten

Voor een succesvolle uitoefening van de functie wordt van het Hoofd Informatievoorziening verwacht dat zij of hij:

 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring heeft als leidinggevende in een complexe organisatie waarbij het maatschappelijk perspectief een belangrijke rol speelt.
 • Kennis en overzicht heeft van relevante wetgeving in relatie tot het doel van de wetgeving, het werkproces en misbruik & oneigenlijk gebruik. 
 • Ervaring met sturen op verandering binnen een organisatie.
 • Ervaring met inrichten IV processen en systemen.
 • Ervaring in een bestuurlijke en politieke omgeving en een complex stakeholder speelveld.
 • Kennis heeft van en werkervaring en een netwerk binnen het werkveld van handhaven.
 • In staat is om snel inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van de publieke sector.
 • Visie heeft op de ontwikkelingen in het vakgebied, een vernieuwer en bouwer is.
Wat je van ons kan verwachten

De honorering vindt plaats conform de CAO-UWV. Het betreft een aanstelling in functiegroep 12 met een maximaal bruto jaarsalaris van circa € 103.000 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Het aanbod is afhankelijk van uw ervaring en profiel.
UWV biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast een afwisselende functie in een dynamische omgeving met maatschappelijk relevante thema’s is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van (management)trainingen en opleidingen.
 

Iets meer over Handhaving binnen ons bedrijf

De directie Handhaving zorgt voor het behouden en versterken van de solidariteit voor de werknemersverzekeringen door het voorkomen en tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. De directie gaat uit van het vertrouwen in de burger en sluit aan bij de mate van zelfredzaamheid. De directie handelt naar de bedoeling van de wet, met repressie als sluitstuk van de uitvoering van het handhavingsbeleid. Handhaven is integraal onderdeel van de dienstverlening van heel UWV. In de eigen expertise werkt de directie Handhaving actief samen met de divisies van UWV en met externe partijen in binnen- en buitenland. De organisatie van de directie Handhaving is in ontwikkeling en zal nog groeien. Op dit moment telt de Directie Handhaving in totaal ruim 600 medewerkers.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


Meer weten?
Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Pieter Kraaijeveld (a.i.), Directeur Handhaving. Hij is voor een afspraak het best te bereiken via zijn secretaresse Petra van Dellen, telefoonnummer 06 -11365031.
Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij René Salemink, MD-adviseur,  telefoonnummer 06 - 53540708.

Een selectieassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd. De werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door René Salemink, HRM Management Development.

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail uiterlijk 16 november 2022.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar: of reageer via de sollicitatiebutton.

Als professionele en maatschappelijke organisatie hecht UWV grote waarde aan een zorgvuldige omgang met klanten, hun gegevens en aan een veilige werkomgeving. Een zorgvuldige screeningsprocedure bij werving en selectie draagt hieraan bij. Medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden wordt gevraagd om een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het afleggen van de UWV-ambtseed. Tijdens de selectieprocedure word je hierover nader geïnformeerd. Het kunnen aanleveren van een VOG is onderdeel van de indiensttredingsprocedure, maar is niet nodig om te kunnen solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amsterdam Sloterdijk
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.