Helaas, deze vacature is niet actief.

Beschrijving

Delft is de jongste oude stad van Nederland, een stad waar geschiedenis en innovatie samenkomen. Daarmee is het een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad en om Delfts blauw. Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU Delft, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten.

Delft is een compacte gemeente, en heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Draag jij als Griffier bij aan een evenwichtig samenspel van verschillende belangen, maar durf je tegelijkertijd stelling te nemen en keuzes te maken? Ben jij een verbinder in een raad die graag samenwerkt en constructief met elkaar debatteert? Dan zoeken wij jou.

Je rol

Bij de griffie werk je in het hart van de lokale democratie. Onze hoofdtaak is de ondersteuning van de gemeenteraad als geheel, de raadsleden afzonderlijk, de (voorzitters van de) raadcommissies, het presidium en het fractievoorzittersoverleg.

Als griffier ben je leidinggevende van de griffie die op dit moment bestaat uit zeven collega's, die allen als professional zelfstandig opereren. Verantwoordelijk werk? Absoluut! Want bij het optimaal functioneren van de gemeenteraad, het parlement en de stem van de Delftenaren, is iedereen gebaat.

De behoeften en noden van iedere Delftenaar staan voorop. Als griffier heb jij een belangrijke rol hierin door hen op de juiste manier te bereiken en te betrekken bij bijvoorbeeld beeldvormende activiteiten.

Het team

De griffie is een zelfstandig onderdeel binnen de gemeente en werkt uitstekend samen met de ambtelijke organisatie. Naast de griffier als leidinggevende zijn er zeven medewerkers: drie raadsadviseurs/commissiegriffiers, (waarvan twee plaatsvervangend griffiers), een secretaris bewonersparticipatie, een communicatieadviseur, een algemeen secretaris en een ondersteuner.

De onderlinge sfeer is collegiaal en in teamverband werken we aan optimale dienstverlening aan de raads- en commissieleden.

De gemeenteraad

De Delftse gemeenteraad heeft 39 gekozen volksvertegenwoordigers die zitting hebben namens 11 politieke partijen. Voorafgaand aan de raadsvergaderingen worden deze partijen ondersteund door een aantal commissieleden. De Delftse raad kent een goede samenwerking en open constructieve sfeer. Daarnaast heeft Delft één van de jongste gemeenteraden van Nederland en sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook veel nieuwe raads- en commissieleden.

De kerntaken van de griffie zijn:

  • Ondersteunen van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan binnen het gemeentebestuur in zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol.
  • Organiseren en begeleiden van en opvolging geven aan beeldvormende bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, van raadscommissies en raadsvergaderingen.
  • Toezicht houden op procedures, wijzigingen van procedures en op de afhandeling van ontvangen stukken.
  • Verantwoordelijk voor de in- en externe voorlichting rond de gemeenteraad, raadscommissies en de betreffende vergaderingen en voor het representatie- en communicatiebeleid van de gemeenteraad.
  • Toezien op het totale budgetbeheer en -bewaking van de gemeenteraad en de Griffie.
  • Verlenen van ondersteuning bij bijzondere instrumenten van de gemeenteraad zoals raadsconferenties, het burgerinitiatief, de referendumverordening en het enquêterecht.

Binnen de raad wordt er gewerkt volgens het BOB-model. Als griffier maak je gebruik van dit model om met alle partijen, ambtenaren en raads- en commissieleden tot goede beslissingen te komen.

Functie-eisen

Je profiel

In de dynamische omgeving van de Delftse gemeentepolitiek vervul je een belangrijke spilfunctie tussen enerzijds de gemeenteraad en anderzijds de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de stad. De functie vereist daarom een uitstekend gevoel voor politieke- bestuurlijke verhoudingen en het snel en soepel kunnen schakelen tussen verschillende partijen. De relatie met de verschillende partijen in de netwerken is in Delft open, zakelijk en direct.

Je zorgt voor duidelijke procedures en afspraken om zo de kwaliteit van het werk te waarborgen en de werkdruk voor de raad en de ambtelijke organisatie te verlagen. Met je tact en overtuigingskracht help je mensen die niet over alles hetzelfde denken, of die nieuw met of in de politiek zijn, doeltreffend samen te laten werken.

Daarnaast zien wij graag de volgende eigenschappen en competenties in jou terug; proactief, humor, strateeg, verbindend, teamspeler en stressbestendig.

Andere eisen

  • Academisch werk- en/of denkniveau, bij voorkeur een juridische of bestuurlijke studieachtergrond
  • Ervaring in het aansturen, managen en coördineren van teams/medewerkers
  • Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving in een organisatie (of gemeente). Werkervaring bij een grotere griffie is een pre
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal bruto € 7.977,- per maand bij een 36-urige werkweek (dit betreft het maximum van schaal 15, peildatum 1 april 2022). De functie van griffier in Delft betreft een functie voor 36 uur per week.

Daarnaast bouw je maandelijks Individueel Keuze Budget (IKB) op en heb je de beschikking over o.a. een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering (17,05%). Dit bedrag kun je laten uitbetalen of bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof. Ook wordt eventueel ouderschapsverlof gedeeltelijk door ons betaald.

Ook is er ruimte om te werken aan je verdere professionele ontwikkeling door bijvoorbeeld trainingen. Tot slot bouw je pensioen op bij het ABP.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Delft
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Delft | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.