Helaas, deze vacature is niet actief.

Projectleider Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden in Delft

Ben jij thuis in de aanpak voor huiselijk geweld? Weet jij netwerksamenwerkingen succesvol op te bouwen en onderhouden? Dan zoeken wij jou als projectleider voor de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden! De... In...

Beschrijving

Ben jij thuis in de aanpak voor huiselijk geweld? Weet jij netwerksamenwerkingen succesvol op te bouwen en onderhouden? Dan zoeken wij jou als projectleider voor de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden!

De organisatie

In 2019 is de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-2022 (hierna regiovisie) vastgesteld. De doelstelling van deze regiovisie is dat huiselijk geweld zoveel mogelijk wordt voorkomen, zo snel mogelijk herkend, erkend en behandeld, waardoor de veiligheid duurzaam wordt geborgd. De focus ligt op preventie, het aanpakken van de oorzaken van geweld en de risicofactoren om zo het geweld duurzaam te stoppen. Het voornemen is om deze regiovisie voor de komende jaren te verlengen. Deze aanpak is geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma.

Je rol

Als projectleider (met daarbij je eigen account) werk je aan de uitvoering van dit programma. Je bent het vaste gezicht voor een aantal gemeenten en netwerkpartners. Je duidt de bedoeling, verbindt lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en faciliteert de beweging naar duurzame veiligheid in gezinnen/huishoudens.

Gelet op het vertrek van projectleiders wordt gezocht naar een projectleider Stop (gefaseerd samenwerken aan veiligheid) en een projectleider versterken van de lokale teams. Je bent als projectleider daarnaast accounthouder voor een aantal gemeenten en netwerkpartners. Dit betekent dat je nauw samenwerkt met de andere projectleiders en het projectteam. Je biedt ook vraaggerichte ondersteuning aan deelnemende gemeenten en organisaties.

Met name het project 'Versterken lokale teams' zal gelet op de ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in de loop van 2023 naar alle waarschijnlijkheid een andere/bredere focus krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor je takenpakket. Momenteel ligt de focus op uitvoering geven aan de acties die zijn opgenomen in het huidige plan.

Wat ga je verder doen?

 • Uitvoering geven aan de projectplannen STOP en versterken lokale teams; dit is actief ondersteunen van gemeenten en organisaties
 • Accounthouder/vraagbaak aantal gemeenten en netwerkpartners
 • Bijdrage leveren aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen
 • Verslaglegging relevante overleggen en zo nodig overleg voorzitten
 • Ondersteunen bij delen van good practices
 • Signaleren van knelpunten en ondersteunen bij het oplossen daarvan.

Je neem deel in diverse overleggen. Denk hierbij aan een deelname aan het Programmateam en ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Daarnaast stem je veel af met de andere projectleiders en de programmamanager.

Het doel

Ons doel is het verminderen van huiselijk geweld in de regio Haaglanden door het implementeren en borgen van de aanpak;

 1. Het werken in de drie fases vanuit de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
 2. De basishouding vanuit Signs of Safety (SofS) en de tools van SofS per fase
 3. De Bouwstenen Beter Samenspel (BSS) (gemeenten/partners faciliteren om hieraan te voldoen)
 4. Professionele netwerksamenwerking; wie heeft wanneer welke rol en welke taak – hoe stem je af
 5. Systeemgericht werken inclusief sociaal netwerk van het gezin/huishouden
 6. Ondersteunen lokale teams om te voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor gemeenten en lokale teams'
 7. Ondersteunen lokale teams om als spil te fungeren in de aanpak en indien nodig expertise toe te voegen van onder andere ICM, MDA++, VTH of GI (BSS).
Functie-eisen

Je profiel

 • Hbo werk- en denkniveau
 • Aantoonbaar thuis in de aanpak van Huiselijk Geweld
 • Voldoende kennis van of ervaring met de aanpak in regio Haaglanden
 • Ervaring met "ondersteunen" en niet "overnemen"
 • Kennis van het Kwaliteitskader werken aan veiligheid; Beter Samenspel en Gefaseerd werken aan veiligheid (STOP)
 • Thuis in netwerksamenwerking en klantgericht werken
 • Ervaring met of kennis van projectmatig werken
 • Zicht op het bestuurlijke veld waarin gewerkt wordt.

Mocht je in één van de regiogemeenten werken, dan heeft dit een grote pre. Wij staan ook open voor detachering en denken graag mee in deze mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Je salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €6.103,- bruto bij een 36-urige werkweek (schaal 12). De vacature is voor 24 tot 36 uur per week waarbij wij een dienstverband aanbieden tot 1 januari 2024. De werving en plaatsing wordt verzorgd door de gemeente Delft (penvoerder), waarbij je de werkzaamheden uitvoert voor de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden.

Door het Individueel Keuze Budget heb je maandelijks de beschikking over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van bovenwettelijk verlof.

Tot slot: Je kunt bij ons in een hybride vorm werken waarbij je deels vanuit huis en deels vanuit het moderne en duurzame kantoorgebouw van de gemeente Delft boven het station werkt. Gemakkelijk per openbaar vervoer te bereiken en midden in de binnenstad.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Delft
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Delft | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.