Helaas, deze vacature is niet actief.

Strategisch Beheerder Civiele Kunstwerken in Zaandam

De... Als Strategisch Beheerder Civiele Kunstwerken houd jij je bezig met het opstellen van een meerjareninvesteringsprogramma voor het groot-onderhoud en vervanging van de openbare ruimte, voor wat betreft het taakveld civiel. Jij stelt...

Beschrijving

De functie

Als Strategisch Beheerder Civiele Kunstwerken houd jij je bezig met het opstellen van een meerjareninvesteringsprogramma voor het groot-onderhoud en vervanging van de openbare ruimte, voor wat betreft het taakveld civiel. Jij stelt projectscopes op van de vervanginsinvesteringen en stemt af met andere vakgebieden, andere sectoren, bestuur en externe partijen. Je maakt afspraken rondom de financiering van projecten en zorgt dat subsidiemogelijkheden voor de projecten in beeld worden gebracht.

Jij bent dé integraal opdrachtgever voor het gemeentelijk ingenieursbureau en externe advies- en ingenieursbureaus om vervangingsinvesteringen te realiseren of beleidsadviezen op te stellen.
Daarbij ben je namens andere vakgroepen aanspreekpersoon voor een project. Je begeleidt als opdrachtgever de projecten tijdens alle fasen van het project. Je stuurt daarin op rollen, verantwoordelijkheden en taken.

Daarnaast:

 • Beoordeel je projectplannen en voortgangsrapportages;
 • In samenwerking met vakgroepleden van andere afdelingen beleids- en vakinhoudelijke stel je kaders op voor het beheer en onderhoud van het vakgebied;
 • Stel je vakinhoudelijke kaders aan de gebiedsontwikkelingen;
 • Analyseer je processen en prestaties en het inrichten van een monitoringssysteem, om te komen tot voorstellen tot verbetering van de eigen organisatie en monitoor je de voortgang in het realiseren van beleidsdoelstellingen;
 • Behartig je de belangen van de beheerorganisatie bij projecten van derden, zoals Zaanbrug, Guisweg, Thorbeckeweg, fietsbrug Zijkanaal H, waarbij met D&C-contracten conform de UAV-gc wordt gewerkt. Hiertoe organiseer je toetscapaciteit voor klanteis-specificaties, procesdocumenten en ontwerpen, voor opnames en opleveringen en stel je beheerovereenkomsten op;
 • Zorg je voor de interne afstemming tussen de verschillende afdelingen. Je bent daarbij voorzitter van het vakberaad civiele kunstwerken. Het betreft het implementeren van nieuw beleid binnen de vakgroep en het agenderen van inhoudelijke vraagstukken binnen het vakgebied.
Jouw profiel

Jij beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, bent overtuigend en enthousiasmerend. Je schakelt gemakkelijk tussen beleid en uitvoering en hebt gevoel voor politiek- /bestuurlijke verhoudingen. Je bent in staat een breed netwerk op te bouwen en bent sensitief voor wat er in de organisatie speelt. Je bent analytisch, zeer ervaren in projectmatig werken en bedreven in het verbinden van diverse belanghebbenden als gebruikers, beheerders, projectleiders en bestuurders. Je bent goed bekend met inspectierapportages en de vertaling ervan naar prestatiegericht, planmatig en risicogestuurd onderhoud.

Daarnaast beschik jij over:

 • HBO+ werk- en denkniveau met gerichte opleiding in de civiele techniek;
 • Opleidingen afgerond in projectmanagement, programmamanagement en/of assetmanagement;
 • Ruime werkervaring in het management van civieltechnische projecten, waarvan een aantal jaren als senior beheerder/assetmanager van civiele kunstwerken;
 • Kennis van en ervaring met D&C-contracten conform de UAV-gc.
Het aanbod

In deze brede, dynamische functie ga je werken met gedreven, enthousiaste collega’s. Je hebt inhoudelijk zeer veelzijdige en verantwoordelijke werkzaamheden waar alle ruimte is voor jouw frisse blik en expertise. Een baan waarin jij het verschil kunt maken.

Verder mag je het volgende van ons verwachten:

 • Een salaris tussen € 3.701 en € 5.372 bruto per maand (schaal  11 o.b.v. 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, inschaling in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een functie voor 32-36 uur per week;
 • Ons unieke Stadhuis is een inspirerende werkplek, die goed bereikbaar is met het OV;
 • Een tegemoetkoming in je reiskosten op basis van het OV en de mogelijkheid om je overige reiskosten fiscaal uit te ruilen;
 • Een thuiswerkvergoeding van €2 netto per dag;
 • Individueel Keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering); maakt het pakket compleet.
Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op: De organisatie

De sector Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De werkzaamheden zorgen voor een prettig woon-, werk-, en ondernemersklimaat in Zaanstad. De sector kent een viertal afdelingen te weten, Wijkbeheer & -onderhoud, Stadsbeheer & -onderhoud, Ingenieursbureau en Strategie & Beleid. Deze afdelingen werken samen in de keten van beleidsontwikkeling, projectrealisatie en onderhoud van de openbare ruimte. Tussen de afdelingen is samenwerking, het maken van goede werkafspraken en het naleven daarvan, een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van de sector, evenals een open werksfeer, onderling respect en het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De huidige tijd vraagt een wendbare organisatie die inspeelt op de opgaven en een organisatie die naar buiten toe is gericht. De focus ligt de komende jaren op het verbeteren van de dienstverlening, versterken van bewonersparticipatie, het invullen van de maatschappelijke opgaven zoals de duurzaamheidsopgave, de opgave klimaatadaptatie en het faciliteren van de stedelijke ontwikkelingsopgave waarbij Zaanstad wil groeien naar een stad met 200.000 inwoners in 2040.

De afdeling Strategie en Beleid
De afdeling Strategie & Beleid bestaat uit ca. 25 fte. Binnen de afdeling geven een strategisch beheerder en een beleidsadviseur op strategisch en tactisch niveau invulling aan het goed functioneren en in stand houden van beweegbare en vaste bruggen, kademuren, viaducten, steigers en voorzieningen voor de recreatie- en beroepsvaart.

De afdeling richt zich op het scheppen van voorwaarden voor het beheer, de vervanging en het onderhoud van de openbare ruimte. De afdeling doet beleidsvoorstellen en adviseert het bestuur. Samen met de andere afdelingen binnen de sector wordt gekeken hoe bestuurlijke ambities zo goed mogelijk kunnen worden ingevuld. De afdeling stelt een meerjareninvesteringsprogramma op waar het gaat om groot onderhoud en de vervanging van de openbare ruimte en die inspeelt op de opgaven van de stad.

De afdeling vervult daarbij een belangrijke regiefunctie. Zij zorgt voor de interne en externe afstemming. Actief wordt de samenwerking gezocht met andere sectoren van de gemeente en met externe partijen om tot een goede afstemming te komen van het beleid en van de vervangingsinvesteringen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Zaandam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zaandam | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.