Helaas, deze vacature is niet actief.

Manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen WERKbedrijf in Arnhem

Arnhem, 32 - 38... Wat je gaat doenDe manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen heeft als doel om de dienstverleningsvormen optimaal in te zetten voor het team, afhankelijk van de vraag en de arbeidsmarktsituatie. Hij/zij...

Beschrijving

Arnhem, 32 - 38 uur


Wat je gaat doen

De manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen heeft als doel om de dienstverleningsvormen optimaal in te zetten voor het team, afhankelijk van de vraag en de arbeidsmarktsituatie. Hij/zij ressorteert rechtstreeks onder de Landelijk manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen.
De manager is verantwoordelijk voor mens, markt en middelen op een wijze die past binnen de dynamische (politieke en organisatorische) context, en is aantoonbaar succesvol in de afgesproken resultaten.
Als resultaat- en budget verantwoordelijke manager geeft hij leiding aan een professioneel team binnen de (Regio-)vestiging, gericht op het doel tijdige, kwalitatief goede en rechtmatige besluiten en betalingen van het betreffende team te realiseren.

De manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen heeft contacten met andere divisies, zoals Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Uitkeren en Handhaving op het niveau van de (team-)manager. Extern heeft de manager contacten met werkgevers en leveranciers.

Excellente dienstverlening; het in kaart hebben wat de behoeften zijn van onze klant (extern en intern) en hier zo goed en efficiënt mogelijk aan tegemoet komen, is ons streven. Gezien de dynamiek waarin UWV en met name het WERKbedrijf opereert, is het essentieel om als manager hiertoe steeds de rol van verandermanager te kunnen vervullen.
Er is een belangrijke taak weggelegd in het initiëren en begeleiden van veranderprocessen. De manager bevordert continu de professionele kwaliteit van de verschillende disciplines binnen de teams in overeenstemming met de kwaliteitsvisie UWV WERKbedrijf. Hij/zij streeft naar de juiste mens met juiste kwaliteiten op de juiste plek. De invulling gebeurt op proactieve wijze en door het hanteren van meerdere leiderschapsstijlen. Medewerkers ervaren een werkklimaat waarbij vertrouwen, respect en veiligheid een belangrijke leidraad vormen waardoor zij optimaal kunnen functioneren en zich ontwikkelen. Alleen dan kunnen de steeds wijzigende koers en daarbij veranderende dienstverleningsformules breed gedragen worden en succesvol zijn. Nauwe afstemming met de Landelijk manager en de collega managers Voorzieningen en Re-integratiemiddelen zijn daarbij essentieel.
 
Het te behalen resultaat (managementcontract) binnen de gestelde landelijke kaders is de missie van de manager. Dit klinkt door in de manier van leidinggeven. Sturing op resultaat en beheersing van de beschikbare middelen zijn hierbij de speerpunten. De doelstelling is om aantoonbaar succesvol te functioneren binnen de dynamische omgeving van de organisatie en steeds veranderende dienstverleningsvraagstukken. 

Wat we van je verwachten

Je bent iemand die zelfstandig kan functioneren, initiatief en verantwoordelijkheid neemt en kan functioneren in een team van collega managers. Daarnaast ben je iemand die de medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen en energiek en vernieuwend is binnen de gegevens kaders.
Functie-eisen:
• Afgeronde Hbo opleiding;
• Beschikken over kennis van de arbeidsmarkt, re-integratiemarkt en – middelen, onderwijs en sociale zekerheid;
• Beschikken over kennis van verschillende management-/coaching stijlen en deze kunnen toepassen;
• Leidinggevende ervaring;
• Ervaring op het gebied van verandervraagstukken en crisismanagement;
• Affiniteit en ervaring met dienstverlening aan mensen met functionele beperkingen;
• Kennis van de AG-dienstverlening;
Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:
• Ondernemerschap
• Leidinggeven
• Organisatieloyaliteit
• Omgevingsbewustzijn
• Voortgangsbewaking

 

Wat je van ons kan verwachten

UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris (min € 4268 - max € 5652), een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling. 

 

Iets meer over WERK binnen ons bedrijf

UWV verstrekt voorzieningen en re-integratiemiddelen aan werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en scholieren met functionele beperkingen om deel te kunnen nemen aan onderwijs of arbeidsmarkt.
De Landelijke Uitvoeringseenheid Voorzieningen en Re-integratiemiddelen maakt onderdeel uit van de divisie WERKbedrijf. Er zijn zeven locaties, waar aanvragen voor voorzieningen en re-integratiemiddelen worden afgehandeld. De opdracht van de afdeling is het tijdig, kwalitatief hoogwaardig en rechtmatig beslissen van voorzieningen aanvragen en de inzet van re-integratiemiddelen.
Dit alles vanuit de doelstelling: ‘aan het werk (blijven) en volgen van onderwijs!’
Er wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening gericht op het behoud, herstel en/of bevorderen van de arbeidsgeschiktheid. Een van de doelstellingen is om de klanten sneller duidelijkheid te geven wanneer ze recht hebben op een voorziening. Daarna moet een klant de voorziening ook zo snel mogelijk ontvangen. Het effect van de voorziening (kunen volgen van onderwijs of deelnemen aan arbeidsmarkt) monitoren we, zodat er bij veranderingen in de situatie van de klant actief kan worden geacteerd. Ook wordt de informatievoorziening duidelijker, transparanter en beter afgestemd op de verschillende klantgroepen.
De aard van het werk maakt dat kwaliteit extra aandacht vraagt en tot uitdrukking moet komen in een op de klant en regelgeving afgestemd klantproces dat begrijpelijk en duidelijk is voor zowel de aanvrager als verstrekker.
Goede contacten met andere divisies en afdelingen, zoals SMZ, werkpleinen van het WERKbedrijf, Dienstverlening WERKbedrijf en externe organisaties zijn van belang om een optimaal voorzieningen- en re-integratiemiddelenproces mogelijk te maken.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


Ben je enthousiast, niet bang voor veranderingen, zin om in een dynamisch team te komen werken en herken je jezelf in het profiel?
Stuur dan je brief met motivatie en actueel CV tot 2 weken na publicatie van deze vacature uitsluitend via de sollicitatielink.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor deze functie is het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mogelijk van toepassing. Tijdens de selectieprocedure krijg je informatie over de aanvraag van de VOG.

Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan aan in je sollicitatie
!Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ronald van Zijp, Landelijk Manager VRIM, 06-52086950 (inhoudelijke vragen) of Luuk de Kruijff Manager VRIM 06 55 22 21 94 (vragen over de sollicitatieprocedure).
De vacature staat open tot en met  10 juni a.s. 
Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.

Ter informatie:
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure; referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen.
Medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden wordt gevraagd om  het afleggen van de UWV-ambtseed. Tijdens de selectieprocedure word je hierover nader geïnformeerd.


 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Arnhem
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Arnhem | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.