Helaas, deze vacature is niet actief.

Business Adviseur Arbeidsjuridische Dienstverlening WERKbedrijf in Den Haag

Den Haag, 36 - 38... Wat je gaat doenDe Business Adviseur AJD haalt knelpunten op in de uitvoering van de ontslagtaak UWV en de tewerkstellingsvergunningstaak en zoekt naar creatieve en juridisch werkbare oplossingen. Hij stelt kader...

Beschrijving

Den Haag, 36 - 38 uur


Wat je gaat doen

De Business Adviseur AJD haalt knelpunten op in de uitvoering van de ontslagtaak UWV en de tewerkstellingsvergunningstaak en zoekt naar creatieve en juridisch werkbare oplossingen. Hij stelt kader stellende regelgeving en beleidsnotities op en onderhoudt hierover contacten met de voor beleid en regelgeving verantwoordelijken binnen de organisatie en daarbuiten met het Ministerie van SZW, het ministerie van JenV en de IND. De Business Adviseur AJD doet strategische en tactische voorstellen, treedt op in politiek gevoelige dossiers, handelt juridisch correct en zorgt voor maatschappelijk draagvlak voor voorstellen. Zijn werkwijze is van belang voor het goed functioneren van de uitvoerend medewerkers.
De Business Adviseur AJD wordt ingezet bij een ingesteld hoger beroep ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen om het belang van UWV zo goed mogelijk te verdedigen. De Business Adviseur AJD zoekt, waar mogelijk, eerst in overleg met de klant naar een oplossing binnen de juridische kaders. De Business Adviseur AJD redigeert de inhoudelijke processtukken en vertegenwoordigt UWV op zittingen/ter comparitie bij de Raad van State.
De Business Adviseur AJD verzorgt opleidingen voor collega’s en externen en zorgt voor actualisatie van de opgedane kennis. Bij de behandeling van aansprakelijkstellingen werkt hij nauw samen met de bedrijfsadvocaat UWV, De Business Adviseur AJD behandelt complexe/gevoelige klachtzaken en aansprakelijkstellingen. Hij zoekt de samenwerking met collega’s binnen de kernfunctie, binnen het team, op landelijk niveau en met externen. De Busi-ness Adviseur AJD is dynamisch, accuraat en analytisch.
De Business Adviseur AJD behandelt zaken díe complex zijn en is daartoe vraagbaak en coach voor de (Senior) Jurist. Kwaliteitsborging staat daarbij voorop. De Business Adviseur AJD bewaakt de consistentie en het inhoudelijk niveau van de standpunten die door A&O worden ingenomen en kijkt daarvoor mee op producten van de andere functionarissen. De Business Adviseur vervult een belangrijke (coördinerende) rol bij de vormgeving van het Handboek TWV, bewaakt de kwaliteit ervan en ontwikkelt een leercirkel.
De Business Adviseur AJD werkt soms onder grote tijds- en/of werkdruk en dient tegelijkertijd secure en betrouwbare informatie te leveren. Dat geeft een behoorlijk afbreukrisico. De Business Adviseur AJD heeft een grote diversiteit aan werkzaamheden en contacten, waardoor hij op verschillende niveaus en in diverse rollen acteert. De Business Adviseur AJD is loyaal aan het management. De Business Adviseur AJD werkt binnen een politiek gevoelige omgevingen en vervult naar buiten toe een representatieve rol als de kennisexpert namens UWV. Hiervoor moet hij ook onder druk op heldere en overtuigende wijze de organisatie professioneel en positief kunnen profileren.
 

Wat we van je verwachten

• Afgeronde opleiding Nederlands recht
• Meer dan 5 jaar ervaring op breed juridisch terrein (bij voorkeur de Wet arbeid vreemdelingen, het vreemdelingenrecht en het bestuurs-recht), inclusief proceservaring
• Ervaring in het opereren op bestuurlijk terrein in de publiekrechtelijke sector
• Actuele kennis van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
• Kennis van digitalisering dienstverlening.
Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:
• Oordeelsvorming
• Mondelinge presentatie
• Kwaliteitsgericht
• Netwerken
• Omgevingsbewustzijn

Wat je van ons kan verwachten


UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling. 

Minimum aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 38

Minimumsalaris € 4940
Maximumsalaris € 6425

Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur
 

Iets meer over WERK binnen ons bedrijf

Arbeidsjuridische dienstverlening(AJD) maakt deel uit van het UWV WERKbedrijf. AJD is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen om een ontslagvergunning ingevolge het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast beslist AJD op aanvragen om een tewerkstellingsvergunning(TWV) ingevolge de Wet arbeid en vreemdelingen en verstrekt AJD adviezen aan de IND voor buitenlandse werknemers in het kader van de GVVA-procedure gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid)
Naast de taken ontslag en TWV geeft AJD arbeidsrechtelijke informatie aan met name werkgevers en werknemers. AJD voert juridische procedures op het terrein van de Wet arbeid vreemdelingen en draagt zorg voor de afhandeling van klachten en claims ten aanzien van de taken TWV en ontslag.
De landelijke afdeling Arbeids-en Ontslagrecht (A&O) van Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) draagt bij aan een voortvarende/snelle, zorgvuldige, rechtmatige en uniforme uitvoering van de ontslagtaak UWV ex artikel 7:671a Burgerlijk Wetboek en de wettelijke tewerkstellingsvergunningtaak ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen. A&O verzorgt juridisch verantwoorde be-leidsstandpunten voor UWV richting de opdrachtgever (Minister SZW) en derden, formuleert het uitvoeringsbeleid (gericht op procedurele aspecten, inhoudelijke toetsingscriteria en te volgen werkwijzen) en draagt bij aan de inbedding van genomen beleidsbeslissingen in de hele organisatie. A&O deelt de beleidsstandpunten met de afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) van UWV ter bewaking van de UWV-brede (strategische) doelen.
 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


Meer informatie over de vacature: 
Alfons Kouwenhoven
alfons.kouwenhoven@uwv.nl

De vacature staat open tot en met 8 juni a.s.
Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.

Ter informatie:
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure; referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen.
Medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden wordt gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)en het afleggen van de UWV-ambtseed.
Tijdens de selectieprocedure word je hierover nader geïnformeerd.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Den Haag | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.