Helaas, deze vacature is niet actief.

Toezichthouder Sociaal Domein in Zaandam

De... Als Toezichthouder Sociaal Domein hou jij je primair bezig met het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Het kan hierbij gaan om gecontracteerde zorg (ZIN) of...

Beschrijving

De functie

Als Toezichthouder Sociaal Domein hou jij je primair bezig met het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Het kan hierbij gaan om gecontracteerde zorg (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (PGB) geleverde zorg. Jij beoordeelt fraudesignalen en voert zelfstandig en in teamverband (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken uit met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het kader van het onderzoek voer jij (confrontatie) gesprekken met cliënten en zorgaanbieders en voer je overleg met onder andere het management en hulpverleners. Daarnaast kun jij de bedrijfsvoering van een zorginstelling doorgronden en weet je hoe je een jaarrekening moet lezen. Verder geef jij advies en ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals het creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting geven over handhaving en naleving, maar ook het adviseren over fraudebestrijding en fraudealert maken van medewerkers.  De toezichthouder is een belangrijke schakel in de zorgketen waarbij er nauw wordt samengewerkt met o.a. contractmanagers, wijk- en jeugdteams (indicatiestellers), zorgspecialisten en collega’s uit het Veiligheidsdomein.

Wat ga je verder zoal doen?

 • Bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet;
 • Voorstellen tot het intrekken van het zorg arrangement en tot terugvorderen van verstrekte zorggelden;
 • Adviseren over de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek;
 • Adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject;
 • Organiseren en voorzitten van een multidisciplinair samengesteld team/ casustafel. Je moet daarbij In staat zijn om de belangen vanuit de diverse disciplines te behartigen en een integraal advies op te stellen;
 • Je werkt nauw samen met externe partners, zoals de Inspectie SZW, Inspectie Gezondheidszorg, Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en neemt desgewenst deel aan casusbijeenkomsten van deze partijen;
 • Je volgt relevante ontwikkelingen op het vakgebied en bent hiervoor een aanspreekpunt.
Jouw profiel

Je hebt kennis op gedaan van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Je weet dus hoe je om moet gaan met gegevensuitwisseling en de toepassing van toezichthoudende bevoegdheden. Communicatief ben jij sterk en je bent fraudealert, doortastend en resultaatgericht. Jij hebt het vermogen om goed samen te werken en bent bestand tegen druk vanuit diverse betrokkenen als gevolg van verschillende belangen. Ook ben je in staat je schriftelijk goed uit te drukken, ben je analytisch sterk en beschik je over adviesvaardigheden in een politiek gevoelige omgeving. Daarnaast weet jij om te gaan met de kwetsbaarheid van de doelgroep. Jij bent integer en onafhankelijk in het denken/ doen en jij bent in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen.
Het toezicht op de Wmo en Jeugdwet is in ontwikkeling en daarom vind jij het leuk om hier aan mee te werken met een positief kritische instelling.

Daarnaast beschik jij over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als toezichthouder in het Sociaal Domein.
Het aanbod

Gemeente Zaanstad is een fijne werkgever. Je gaat werken met gedreven en enthousiaste collega’s, hebt inhoudelijk interessant werk én een geweldige werkplek. Verder mag je verwachten: 

 • Een salaris tussen €3.090,- en €4.671,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week, schaal 10). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een dienstverband voor 32-36 uur per week voor de duur van een jaar met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid het dienstverband om te zetten naar een vast dienstverband;
 • Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
 • Een thuiswerkvergoeding van €2 netto per dag in 2022;
 • Een tegemoetkoming in je reiskosten op basis van het OV en de mogelijkheid om je overige reiskosten fiscaal uit te ruilen.

Een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden op De organisatie

Zaanstad groeit! En de Zaanse ambities en vraagstukken zijn groot. Als individuele medewerker lever je al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn! De gemeente doet een groter beroep op de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving. Dit uitgangspunt vraagt om een verandering in de uitvoering én in het gesprek met de inwoners. Het vereist een andere focus, van regeling naar oplossing.

De afdeling Naleving functiegroep Toezicht Wmo en Jeugdwet
In Zaanstad werken wij volgens de visie: doen wat nodig is. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van voorzieningen die wij aan onze inwoners bieden. Daarbij gaat het om het beschermen van kwetsbare inwoners, maar ook om ervoor te zorgen dat gemeenschapsgeld op de juiste plek terecht komt. De afdeling Naleving is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van (sociale) wetten en regels. Adequaat toezicht  signaleert, voorkomt en ontmoedigt misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen. Wij richten ons voornamelijk op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet.

Om toe te zien op kwalitatieve en rechtmatige zorg heeft de gemeente Zaanstad toezichthouders aangewezen. Deze toezichthouders werken voor de afdeling Naleving en hierbij wordt onderscheid gemaakt in toezichthouders voor de kwaliteit en toezichthouders voor de rechtmatigheid van zorgvoorzieningen. Wij vinden het belangrijk om misstanden in de zorg te voorkomen, op te sporen en inwoners te beschermen tegen malafide aanbieders. Het aantal, de omvang en de complexiteit van de toezichttaken in het sociaal domein neemt de afgelopen jaren toe. Deze ontwikkeling is groter dan verwacht. We zien de opkomst van de georganiseerde fraudeur in de Wmo en Jeugdhulp, en de verbinding met fraude en ondermijning in andere sectoren. Toezicht levert in toenemende mate een zinnige bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van zorgvoorzieningen en aan de bestrijding van zorgfraude. Kwetsbare inwoners moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en zorggeld moet op de juiste plek terecht komen. Ter uitbreiding van het team toezichthouders zijn wij op zoek naar 2 toezichthouders sociaal domein.

Op de afdeling hebben wij structureel extra geld gekregen waardoor wij de aankomende periode meerdere vaste collega’s gaan aannemen. De collega’s van de afdeling Naleving zijn ambitieus en vormen samen een vooruitstrevend team. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden en nieuwe manieren om ons werk nog beter te doen! Denk jij ook graag met ons mee?

Wil jij een sfeerimpressie van je nieuwe werkplek? Bekijk dan snel de video: .

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Zaandam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zaandam | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.