Helaas, deze vacature is niet actief.

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling in Utrecht

Beschrijving

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. De belangrijkste uitdaging van deze groei is het realiseren van een gezond stedelijk leven voor iedereen en het vinden van balans tussen het bewaren van de eigenheid van de stad, groei en leefbaarheid. De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) is één van de peilers hieronder. Meer informatie over (strategische) beleidsonderwerpen zoals de Wmo, jeugd, onderwijs of sport zijn te vinden op de website. De samenhang tussen deze ontwikkelingen en koers in het sociaal domein en de RSU is hierin belangrijk. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris, drie concerndirecteuren, een concernstaf en 13 vakinhoudelijke directeuren, die samen de Top 20 van Utrecht vormen.

De komende jaren zijn de uitdagingen in het sociaal domein groot. Opgaven zoals het vergroten van gelijke kansen, het versterken van bestaanszekerheid, een groeiende stad en grote ontwikkelingen met betrekking tot o.a. de Wmo, MOBW en de Jeugdwet gaan veel vragen van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

De voornaamste aandachtsgebieden voor de nieuwe Directeur MO zijn in dit kader:

 • De doorontwikkeling van de transformatie in het sociaal domein, met een inhoudelijke én een financiële opgave.
 • Strategisch partnerschap en opgavegericht werken met maatschappelijke organisaties.
 • Het realiseren van samenhang met andere domeinen en organisatieonderdelen binnen de gemeente en het werken met verschillende bestuurders.
 • Aansturing en begeleiding van de interne organisatie om deze veranderingen te realiseren en het bevorderen van medewerkersparticipatie en medezeggenschap.

MO is onder meer verantwoordelijk voor een effectieve uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Een grote uitdaging in de Wmo zal het te verwachten tekort zijn dat zich rond 2025 zal aandienen. In de Jeugdwet bereidt het kabinet een nieuwe agenda voor waarop Utrecht graag wil aansluiten. Ook op het gebied van sport komen grote veranderingen waar de inzet van de nieuwe Directeur MO gewenst is. Daarnaast heeft de Utrechtse Gemeenteraad een motie aangenomen om te investeren in gelijke kansen voor iedereen. Deze opgaves zullen in nauwe verbinding met de collega’s in het sociaal domein (w.o. Werk en Inkomen, Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid) en met de partners in de regio worden gerealiseerd.

MO (250 medewerkers, met een substantiële groeipotentie) telt zeven ontwikkelteams, twee uitvoerende- en drie ondersteunende teams (zie organogram). MO kent een grote diversiteit aan collega’s in de brede zin van het woord. Gemeenschappelijke deler is de grote betrokkenheid bij de inwoners van Utrecht.

De gemeente Utrecht wil de diverse samenstelling van haar inwoners graag weerspiegeld zien in alle lagen van de ambtelijke organisatie. We nodigen kandidaten met een bi-culturele achtergrond van harte uit om te reageren op deze mooie rol.

Gemeente Utrecht biedt een arbeidscontract voor één jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 16, CAO gemeentes (maximaal € 8758,- bruto per maand) en wordt momenteel opnieuw gewogen. Schaal 17 kent een maximaal bruto maandsalaris van € 9616,- bruto per maand. Daarnaast behoort een IKB van 17,05% tot de secundaire arbeidsvoorwaarden evenals uitstekende verlof- en ontwikkelingsmogelijkheden. Een overzicht van al onze arbeidsvoorwaarden vind je . 

Als Directeur MO beschik je over de volgende kennis en ervaring:

 • Ruime ervaring in het brede sociale domein, opgedaan binnen een gemeente, het onderwijs, zorg & welzijn, een woningcorporatie of een andere relevante sector of organisatie.
 • Ruime managementervaring op strategisch niveau met grote teams/directies in een grootstedelijke context.
 • Meerdere leiderschapsstijlen: inspirerend, sturend, faciliterend.
 • Het stellen van heldere kaders en koers.
 • Bestuurlijke sensitiviteit en sterke advies- en onderhandelingsvaardigheden.
 • Sturen op samenhang, bewaken van overzicht en voortgang, scenario denken.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Sensitief en empathisch: zowel bestuurlijk als in je leidinggevende rol.
 • Analytisch sterk.
 • Open en toegankelijk, verbindend en communicatief sterk.

Bij de werving en selectie laat gemeente Utrecht zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure evenals een assessment. Solliciteren kan via link van de website van Aardoom & de Jong. Solliciteren gaat niet via de sollicitatiebutton op onze eigen website. Jouw reactie, voorzien van een korte motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 10 mei 2022 tegemoet.

Contactpersonen
Marieke van Kilsdonk, e-mailadres: marieke@aardoomendejong.nl, mobiel: 06 - 28 83 06 83
Klaartje Slot, e-mailadres: klaartje@aardoomendejong.nl, mobiel: 06 - 85 53 30 39

Voorlopige planning
Selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong: Week 18 - 20
Voordracht kandidaten: Week 21
1e gesprekronde in Utrecht (selectiecommissie SC): Week 22
Referentiecheck: Week 22-23
2e gesprekronde in Utrecht (SC en adviescommissie): Week 23
Assessment: Week 24
Keuze voor kandidaat en arbeidsvoorwaardengesprek: Week 25
Klikgesprek wethouder(s) en partner: Week 25-26
Start kandidaat: 1 september

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Met deze vacature werven wij zelf onze nieuwe collega. Commerciële telefoontjes van bemiddelingsbureaus hebben daarom geen zin. Klik om in te schrijven in ons Marktplein inhuur voor onze inhuuropdrachten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.