Helaas, deze vacature is niet actief.

Auditmanager Accountantsdienst in Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Sloterdijk, 32 - 38... Wat je gaat doenDe Auditmanager Certificering ressorteert onder de Directeur AD en maakt samen met drie andere Auditmanagers onderdeel uit van het Managementteam AD. Elke auditmanager heeft een aantal...

Beschrijving

Amsterdam Sloterdijk, 32 - 38 uur


Wat je gaat doen

De Auditmanager Certificering ressorteert onder de Directeur AD en maakt samen met drie andere Auditmanagers onderdeel uit van het Managementteam AD. Elke auditmanager heeft een aantal aandachtsgebieden en geeft functioneel leiding aan auditprofessionals die audits uitvoeren binnen deze aandachtsgebieden. Het betreft hier het aandachtsgebied IT Certificering. Een auditmanager draagt de eindverantwoordelijkheid voor de binnen zijn/haar aandachtsgebieden uit te voeren audits. Uitvoering van de audits kan plaatsvinden door auditprofessionals die niet hiërarchisch aan de auditmanager zijn gekoppeld, maar in functionele zin wel onder zijn/ haar verantwoordelijkheid auditwerkzaamheden uitvoeren.
De Auditmanager is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van auditbeleid, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. Het perspectief van de (interne) klant is hierbij leidend. De Auditmanager doet dit in samenwerking met collega Auditmanagers en de medewerkers. Zij/hij kent de ontwikkelingen op het vakgebied, houdt dit goed bij en is tevens gericht op de professionalisering van het vak en van de medewerkers binnen de eenheid. De Auditmanager is in staat om conceptueel te denken zonder daarbij het zicht op de uitvoering te verliezen.
Het gaat om een functie met overzicht over heel UWV, met ruimte om impact te hebben op de bedrijfsvoering van UWV. De Auditmanager is gesprekspartner van zowel de Raad van Bestuur als lijn- en stafdirecteuren.

De opgaven voor de Auditmanager zijn:

 • Verbindende gesprekspartner om samen met Raad van Bestuur en directeuren organisatie/procesverbeteringen door te voeren op basis van de resultaten van audits.
 • Adviseren van de Raad van Bestuur, directie en het management van UWV op het gebied van risico- en procesbeheersing in de organisatie.
 • Signaleren van risico’s en pro-actief (verbeter)voorstellen doen voor mogelijke oplossingen (scenario’s)
 • Namens de Accountantsdienst onderhouden van contacten, zowel in voorlichtende als afstemmende zin.
 • De verdere professionalisering van de Accountantsdienst op het gebeid van IT audit en de samenwerking.
 • Leveren van een bijdrage aan de controlevisie van de AD en adviseren van de directeur inzake het auditbeleid.
 • Mede vormgeven aan de doorontwikkeling van de Accountantsdienst.
 • Sturen op de effectieve en efficiënte realisatie van het Auditkalender.
 • Ontwikkelen en organiseren van de interne professionaliteit van het vakgebied en vermijden en bestrijden van verkokering
 • Leiding geven aan een team van 9 professionals
Wat we van je verwachten

Voor een succesvolle uitoefening van de functie wordt van de Auditmanager verwacht dat zij of hij beschikt over:

 • Academisch niveau, bij voorkeur een IT auditopleiding
 • Analytisch vermogen
 • Overzicht  om van daaruit te  kunnen acteren, in combinatie  met geduld en vasthoudendheid om resultaten te bereiken
 • Affiniteit met het doen van onderzoek
 • Flexibiliteit en creativiteit in doen en denken
 • Minimaal 6 jaar leidinggevende en managementervaring in een complexe organisatie waarbij het maatschappelijk perspectief een belangrijke rol speelt
 • Ervaring met meerdere managementrollen, specifiek het leidinggeven aan professionals.
 • Organisatiesensitiviteit en bestuurlijke sensitiviteit; rekening houden met de verschillende  belangen en onderlinge verhoudingen en deze met elkaar kunnen verbinden
 • Adviesvaardigheden op het niveau van Raad van Bestuur en directeuren; met gezag en overtuigingskracht bijdragen aan de opgave van de Accountantsdienst
 • Goede communicatieve vaardigheden, om kunnen gaan met weerstand;
 • Vermogen om goed samen te werken en te netwerken
 • Ruime Kennis van de UWV-organisatie (processen, besturing) en dan met name het samenspel tussen Staf en Uitvoering.
Wat je van ons kan verwachten

De honorering vindt plaats conform de CAO-UWV. Het betreft een aanstelling in functiegroep 13 met een minimum bruto jaarsalaris van € 73.000,- en een maximaal bruto jaarsalaris van circa € 94.200,- exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.
Tevens kan er  op basis van het functioneren een maximale variabele beloning van 5% over het jaarsalaris worden toegekend.
Het aanbod is afhankelijk van uw ervaring en profiel.
Verder kent UWV uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van haar medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie, waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. We vinden het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. Op deze wijze wil UWV maximaal bijdragen aan de gewenste diversiteit, inclusiviteit en aan een werkklimaat waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar/zijn eigen functie.
 

Iets meer over Accountantsdienst binnen ons bedrijf

Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is, zorgt UWV snel voor inkomen. Door een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op met name de WW, WIA, WAO, Wazo en Ziektewet. Zo bouwt UWV iedere dag verder aan een maatschappij, waarin iedereen mee kan doen.

UWV werkt nauw samen met werkgevers en staat ze bij in hun zoektocht naar de juiste medewerkers. Denkt mee over arbeidsvraagstukken zoals re-integratie en steunt ze bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Zo bouwt UWV kennis op over hoe Nederland werkt, over de arbeidsmarkt, over gedrag en gezondheid en deelt die met onder andere gemeenten en pensioenfondsen. Maar bijvoorbeeld ook met wetenschappers, zodat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast beheert UWV zorgvuldig gegevens van miljoenen Nederlanders en wisselt deze uit met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en gemeenten, zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. UWV is daarbij de verbindende factor.

UWV voert deze taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De samenleving stelt daarbij steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening van UWV. Bij het uitvoeren van zijn maatschappelijke opdracht legt UWV daarom de nadruk op de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van zijn medewerkers.

Alles met één doel: een samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. Want hoe meer mensen meedoen, des te beter dat is: voor de samenleving, de economie en voor de toekomst.

Organisatie
De UWV-organisatie bestaat uit verschillende directies. UWV is landelijk georganiseerd in districten waar de dienstverlening plaatsvindt. Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers, verspreid over het hele land. De belangrijkste activiteiten zijn ondergebracht in vijf divisies: Uitkeren, Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. Daarnaast zijn er twee landelijke organisatieonderdelen voor Bezwaar en Beroep en Handhaving. UWV beschikt over zeven ondersteunende stafdirecties: Bestuurszaken, Accountantsdienst, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.
De Accountantsdienst
De Accountantsdienst (AD) is een centrale stafdirectie met ca 50 medewerkers. De directie legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur van UWV. De activiteiten zijn erop gericht objectief informatie te verstrekken over het functioneren van de organisatie en de processen daarbinnen. De stafdirectie Accountantsdienst ondersteunt primair de Raad van Bestuur en de aan haar rapporterende directeuren en heeft daarbij een onafhankelijke, proactieve en toetsende rol. Ieder jaar wordt het Audit jaarplan opgesteld waarin de primaire werkzaamheden en voorgenomen onderzoeken helder staan beschreven.
De doelstelling van de Accountantsdienst is het geven van aanvullende zekerheid over de effectiviteit en beheersing van de bedrijfsvoering en de juistheid van de financiële informatie /ten behoeve van de Raad van Bestuur van UWV. De primaire taken van de Accountantsdienst zijn:

 • Internal Audit: uitvoeren van onderzoeken en geven van adviezen met als doel belangrijke risico’s (vooraf) te signaleren en daarover te rapporteren aan de Raad van Bestuur en directies.
 • Certificeringsfunctie: wettelijke controles (zowel financieel als IT, o.a. de Jaarrekening UWV) en andere jaarrekening c.q. assurance gerelateerde controles over bedrijfsvoering, leidend tot certificering van de betrokken verantwoording.
Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


In gezamenlijk overleg met de directeur Accountantsdienst worden kandidaten voor een selectiegesprek geselecteerd. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure evenals het navragen van referenties (daartoe zal eerst toestemming van u worden gevraagd).
Medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden wordt gevraagd om een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het afleggen van de UWV-ambtseed.

Meer weten?
Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Richard van Hienen,  Directeur Accountantsdienst., telefoonnummer 06-46434520
Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij Ineke Kramer, MD Adviseur, telefoonnummer 06 - 25101339.

Solliciteren
Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.
Reageren kan tot en met 29 maart a.s.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amsterdam Sloterdijk
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.