Helaas, deze vacature is niet actief.

Beslisser Voorzieningen WERKbedrijf in Groningen

Groningen, 32 - 38... Wat je gaat doenDe Beslisser Voorzieningen vormt zich een beeld van de aanvraag, zodat het beslisproces optimaal verloopt. Je beslist op basis van wet- en regelgeving en interne kaders op het gebied van de aanvraag,

Beschrijving

Groningen, 32 - 38 uur


Wat je gaat doen

De Beslisser Voorzieningen vormt zich een beeld van de aanvraag, zodat het beslisproces optimaal verloopt. Je beslist op basis van wet- en regelgeving en interne kaders op het gebied van de aanvraag, leidend tot een beslissing.
Daarnaast draagt de Beslisser Voorzieningen zorg voor de administratieve verwerking van de aanvraag, zodat gestructureerde informatie betreffende het vraagstuk wordt vastgelegd en beschikbaar is.
Ook de communicatie over wet- en regelgeving verband houdend met voorzieningen hoort hierbij.
Je onderkent bij de behandeling van de aanvraag zaken die consequenties hebben voor andere, in- en/of externe behandelaars en leidt informatie naar hen door, zodat werkprocessen kunnen worden opgestart.
Tenslotte informeert de Beslisser Voorzieningen interne actoren in zijn werkveld over algemene voorzieningenzaken.

Specifieke taken:
• Je voert de regie in het beslisproces om binnen de afgesproken termijnen een beslissing te nemen en je hebt hiervoor de eindverantwoordelijkheid;
• Je bepaalt voor welke aanvragen medische en/of arbeidsdeskundige inbreng gewenst is en je bereidt zelfstandig een adviesaanvraag voor;
• Je onderhoudt zo nodig contact met de adviserend arbeidsdeskundige op inhoud- en/of procesniveau;
• Je houdt de regie over het proces en bewaakt de afleveringen en de betalingen nadat de beschikking is afgegeven door intensief contact te houden met de betaalafdeling;
• Je denkt en besluit mee in het veranderproces;
• Je onderhoudt contacten met de doelgroep en belangenorganisaties en je blijft regelmatig met hen in gesprek om te kijken of de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Wat we van je verwachten

Momenteel ligt de focus van de afdeling vooral op het beoordelen van een aanvraag en het toekennen van een voorziening.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe dienstverlening die (nog meer) draait om de klantbehoefte.
De uitgangspunten voor die nieuwe dienstverlening zijn:
eenduidig, snel en gemakkelijk.
Een van de verbeterpunten is om klanten sneller duidelijkheid te geven wanneer ze recht hebben op een voorziening. Daarna moet een klant de voorziening ook zo snel mogelijk ontvangen. Hierna willen we de klant veel meer in beeld houden om actief het effect van een voorziening te volgen. Tot slot gaan we de informatievoorziening duidelijker en transparanter maken en beter afstemmen op de verschillende klantgroepen.
Wij zoeken daarom beslissers die:
•          innovatief zijn
•          affiniteit met Voorzieningen
•          regie kunnen voeren in het werk
•          meedenken in veranderingen
•          over een analytisch vermogen beschikken
•          proactief zijn


Functie – eisen:
         Kent wet- en regelgeving SV.
         Functioneert minimaal op MBO niveau.
         Kent de stappen binnen het proces Voorzieningen en heeft overzicht over het hele proces.
         Kent op hoofdlijn het proces Inkoop Re-integratiediensten en kent op hoofdlijn het Frontoffice-proces (mn. AG).
         Heeft op hoofdlijn kennis van wet- en regelgeving m.b.t. WIW, WW, ZW, WAO, WAZ,Wajong, WIA, arbeids-recht, Arbowet, WVG en Ziekenfondswet.
         Kent op hoofdlijnen de verantwoordelijkheid van de gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van voor-zieningen.

Naast de algemene UWV kerncompetenties die voor elke medewerker binnen UWV gelden (samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid) beschik je over de volgende competenties:
Besluitvaardigheid / Oordeelsvorming / Initiatief / Schriftelijke communicatie / Discipline 

Wat je van ons kan verwachten


UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling. Het betreft een parttime functie, waarbij in eerste instantie een dienstverband voor een jaar wordt aangegaan.

Minimum aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 38

Minimumsalaris € 1844,--
Maximumsalaris € 3210,--

Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur
 

Iets meer over WERK binnen ons bedrijf

UWV verstrekt voorzieningen en re-integratiemiddelen aan werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen en scholieren met functionele beperkingen om deel te kunnen nemen aan onderwijs of arbeidsmarkt.
De Landelijke Uitvoeringseenheid Voorzieningen en Re-integratiemiddelen maakt onderdeel uit van de divisie WERKbedrijf. Er zijn zeven locaties, waar aanvragen voor voorzieningen en re-integratiemiddelen worden afgehandeld. De opdracht van de afdeling is het tijdig, kwalitatief hoogwaardig en rechtmatig beslissen van voorzieningen aanvragen en de inzet van re-integratiemiddelen.
Dit alles vanuit de doelstelling: ‘aan het werk (blijven) en volgen van onderwijs!’
Er wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening gericht op het behoud, herstel en/of bevorderen van de arbeidsgeschiktheid. Een van de doelstellingen is om de klanten sneller duidelijkheid te geven wanneer ze recht hebben op een voorziening. Daarna moet een klant de voorziening ook zo snel mogelijk ontvangen. Het effect van de voorziening (kunen volgen van onderwijs of deelnemen aan arbeidsmarkt) monitoren we, zodat er bij veranderingen in de situatie van de klant actief kan worden geacteerd. Ook wordt de informatievoorziening duidelijker, transparanter en beter afgestemd op de verschillende klantgroepen.
De aard van het werk maakt dat kwaliteit extra aandacht vraagt en tot uitdrukking moet komen in een op de klant en regelgeving afgestemd klantproces dat begrijpelijk en duidelijk is voor zowel de aanvrager als verstrekker.
Goede contacten met andere divisies en afdelingen, zoals SMZ, werkpleinen van het WERKbedrijf, Dienstverlening WERKbedrijf en externe organisaties zijn van belang om een optimaal voorzieningen- en re-integratiemiddelenproces mogelijk te maken.

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


Meer informatie over de vacature bij:
Jaap Meijer, Manager VRIM, 
06-29432039

Meer informatie over de sollicitatieprocedure bij:
Jacqueline Laukens, Adviseur HRM
06-52353343

De vacature staat open tot en met 31 december 2021.
Bij voldoende geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd.

Ter informatie:
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure; referenties navragen (daartoe zal eerst toestemming van je worden gevraagd) en het raadplegen van open digitale bronnen als sociale media en internet. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voordat je in dienst kunt treden, dien je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Tevens zijn medewerkers die nieuw bij UWV in dienst treden verplicht de UWV-ambtseed af te leggen. Tijdens de selectieprocedure word je over beide onderwerpen nader geïnformeerd.
Ben je komende periode vrij of ben je nog van plan verlof op te nemen? Geef dit dan aan in je sollicitatie.

 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Groningen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.