Helaas, deze vacature is niet actief.

Strategisch juridisch adviseur sociaal domein in Utrecht

Beschrijving

Utrecht is een eeuwenoude stad, maar nog altijd jong van geest. Een stad van makers met een drang tot vernieuwen en verbeteren. Kleine en grote ideeën worden hier werkelijkheid dankzij inspirerende verbindingen, verrassende kruisbestuiving en slimme samenwerking. De droom van Utrecht is om met al die bijzondere kwaliteiten te werken aan een gezond stedelijk leven voor iedereen.

In het sociaal domein staan wij voor flinke uitdagingen. Denk aan het transformeren en betaalbaar houden van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, vraagstukken van opvang en beschermd wonen in een overspannen woningmarkt, maar ook aan het realiseren van een dekkend vervoersnetwerk voor burgers die daar recht op hebben. Dit alles in een stad die de komende jaren ook nog eens enorm zal groeien. Om goed zicht en grip te houden op al deze maatschappelijke opgaven hebben wij een nieuwe functie in het leven geroepen: strategisch juridisch adviseur sociaal domein.

In deze functie adviseer je samen met collega-juristen onze beleidsmedewerkers en opgavetrekkers op de meest uiteenlopende juridische terreinen.  Je beweegt dicht op de opgaven en bent goed op de hoogte van het beleid en relevante ontwikkelingen, zodat jij scherpe juridische advisering altijd kunt verbinden met de inhoud. Je werkt mee aan vernieuwende ideeën, maar zorgt er ook voor dat de basis op orde is en blijft. Vanuit een totaalbeeld op de opgaven ontwikkel je een visie op hoe de gemeente Utrecht binnen de juridische kaders meer maatschappelijke impact kan hebben. Je fungeert in alle facetten als juridisch business partner voor managers en opgavetrekkers in het sociaal domein, in het bijzonder van het organisatieonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling.
 

Samen met de strategisch juridisch adviseur voor het ruimtelijk domein en de manager Juridische Zaken zet je voorts de marsroute uit voor een pro-actieve en moderne invulling van de juridische ondersteuning van onze organisatie.


En ‘last but not least’ ondersteun je de manager Advies & Advocatuur bij het continu ontwikkelen van het team en de dienstverlening.


Kortom: een uitdagende en betekenisvolle functie voor een seniorjurist die al veel ervaring heeft opgedaan en toe is aan een nieuwe uitdaging bij de leukste G4-gemeente.

Meer concreet bestaat je werk uit:

Advisering (senior)

 • Je adviseert management, business controllers en andere collega’s gevraagd en ongevraagd in vaak complexe dossiers, projecten en opgaven met een groot afbreukrisico, groot aantal stakeholders en/of tegengestelde belangen. Deze opgaven doen zich voor in het sociaal domein en gaan over vraagstukken op het gebied van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering, Wet kinderopvang e.d. Je hebt daarbij oog voor andere relevante regelgeving, gemeentelijk beleid, de politiek-bestuurlijke context en de markt. Je hebt daarbij oog voor zowel de huidige context als de (middel)lange termijn.
 • Je signaleert juridische risico’s in dossiers, projecten en opgaven, weegt deze en stelt waar nodig beheersmaatregelen voor. Je bewaakt daarbij steeds de balans tussen ‘opgavegericht’ zijn en het in acht nemen van juridische kaders. Je signaleert nieuwe wet- en regelgeving en relevante beleidsontwikkeling en weet deze vertalen naar de Utrechtse praktijk. Je stelt juridische kaders en handreikingen op of toetst de toepassing daarvan (oa door audits). Je hebt een (pro)actieve bijdrage aan de cyclus van het adviseren van burgemeester en wethouders.  
 • Je draagt bij aan het continu verbeteren van juridische kwaliteit via o.a. procesverbeteringen, leren van lessen (o.a. uit gerechtelijke procedures), standaardisatie, kennisdeling/opleiding, interne kaderstelling.
 • Je helpt, begeleidt en/of coacht desgewenst collega-adviseurs.

Strategie

 • Je overziet het speelveld van sociale/maatschappelijke opgaven, stakeholders, hun juridische scope en onderlinge samenhang. Je coördineert op hoofdlijnen de juridische inzet in deze opgaven en zorgt ervoor dat de vaak schaarse capaciteit met de juiste prioriteitstelling en op het juiste moment hieraan is toegewezen. Je bent in dit verband eerste aanspreekpunt voor managers, business controllers, opgavetrekkers, programmamanagers en projectleiders in het sociaal domein
 • Je hebt een organisatiebrede en integrale blik op wat er speelt op het gebied van financiën, inkoop en juridische zaken. Je ontwikkelt een visie op relevante landelijke of internationale ontwikkelingen die van invloed zijn op de betrokken beleidsterreinen en maakt een juridische vertaling naar de praktijk. Je hebt daarbij een rol als (gedelegeerd) opdrachtgever voor (verbeter)projecten.
 • Je houdt aansluiting bij de andere strategen binnen ons organisatieonderdeel voor o.a. financiën en inkoop, onder andere om de vertaalslag te kunnen maken van organisatieontwikkelingen naar de praktijk en vice versa. Je advisering is in die zin ‘integraal’.
 • Je bewaakt de kaderstelling voor de juridische bedrijfsvoering, signaleert rode draden en doet verbetervoorstellen. Je fungeert daarbij voor het sociaal domein als gesprekspartner voor de afdeling Concerncontrol.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van raadsbrieven, antwoorden op schriftelijke vragen van raadsleden, Planning-&-Control-producten en andere rapportages. Je bent van toegevoegde waarde door de input van collega-adviseurs en -specialisten in een relevante en passende ambtelijke en bestuurlijke context te plaatsen.
 • Je realiseert en onderhoudt een netwerk o.a. bestaande uit:
  • beleidsmedewerkers, juridisch adviseurs, medewerkers bezwaar & beroep, business controllers en risicomanagers;
  • collega’s van andere steden, waaronder G20, VNG en Rijksoverheid.
 • Je ondersteunt de manager Advies & Advocatuur bij het continu ontwikkelen van het team en de dienstverlening door het geven van trainingen, de ontwikkeling van standaarden, legal-tech-oplossingen of het verstevigen van de positie van juristen.

Deze functie is ondergebracht in het cluster Advies & advocatuur van het onderdeel Juridische Zaken. Op die manier kun je werken vanuit een groot team van juridische collega’s met uiteenlopende disciplines waarmee je kunt sparren, kennis kunt delen of naast je werk leuke dingen kunt doen.

Wij willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken wij optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een werkweek van 36 uur.
 • De functie is gewaardeerd in schaal 13. Daar hoort een bruto maandsalaris bij van tussen € 4.777,- en € 6.365,- op basis van 36 uur (i.v.m. een nieuwe CAO gemeenten is het salaris per 1 april 2022 tussen € 4.963,- en € 6.613,-). Je werkelijke salaris stemmen wij natuurlijk af op de kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal een jaar, met als uitgangspunt een snelle omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.
 • Uitstekende verlofregelingen.
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.
 • Kijk hier voor een overzicht van alle overige , zoals reiskostenvergoeding. Daarnaast heeft het werken bij de gemeente Utrecht vele andere voordelen zoals (online) sporten met collega’s, deelnemen aan verschillende netwerken en activiteiten.

 • Je hebt een afgeronde universitaire studie Nederlands recht.
 • De ideale kandidaat heeft 12 jaar of langer werkervaring in een juridische (advies)functie, waarvan het grootste deel in het sociaal domein. Je hebt ervaring met het toepassen en uitleggen van wet- en regelgeving in het sociaal domein, zoals Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering, Wet kinderopvang. Je hebt leren werken vanuit het gegeven dat in opgaven in het sociaal domein meerdere rechtsgebieden samenkomen. Denk aan bestuursrecht, gezondheidsrecht, onderwijsrecht, contractenrecht, aanbestedingsrecht, subsidie en privacy. Jouw kennis van en ervaring met deze rechtsgebieden is goed ontwikkeld.
 • Je hebt ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke context, bij voorkeur bij één of meer (G20) gemeenten, en kunt omgaan met de daarbij behorende belangentegenstellingen en -afwegingen.
 • Je combineert inhoudelijke kennis met een laagdrempelige en oplossingsgerichte houding. Je kunt problemen goed analyseren en denkt mee met de klant.
 • Je bent in staat om zelfstandig lastige dossiers tot een goed eind te brengen en verliest daarbij projectdoelen, maatschappelijke realiteit en politiek-bestuurlijke wensen niet uit het oog.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en een echte netwerker. Je kunt acteren op verschillende niveaus: van uitvoering tot directie en bestuur.

Enthousiast geworden om in deze functie aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk 15 mei 2022. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Marcel Slothouber, clustermanager, tel. 030 - 286 26 22. Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Bart Broeders, corporate recruiter, 06 - 18 64 28 11.

Kijk voor verdere informatie over het werken bij de afdeling Juridische Zaken graag op: .


Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

In verband met de Corona/Covid-19 maatregelen kunnen wij het stadskantoor van de Gemeente Utrecht voorlopig niet gebruiken zoals wij gewend zijn. Wij maken daarom voor de eerste ronde gesprekken zoveel mogelijk gebruik van video bellen. Word je uitgenodigd voor een tweede ronde dan ontmoeten wij je graag in levenden lijve Als je uitgenodigd wordt voor een gesprek nemen wij contact met je op en bespreken wij hoe het videogesprek in zijn werk gaat.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Met deze vacature werven wij zelf onze nieuwe collega. Commerciële telefoontjes van bemiddelingsbureaus hebben daarom geen zin. Klik om in te schrijven in ons Marktplein inhuur voor onze inhuuropdrachten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.