Helaas, deze vacature is niet actief.

Vacature in Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Beschrijving

 • 38 - 38 uren per week
 • 2767 ~ 4387 salaris
 • Niveau: HBO bachelor
 • Locatie: Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Reageren vóór 14 juni 2021
Wat ga je doen?

"Tot voor kort was ik de Senior Documentalist bij Sectie Conventionele Munitie. Op deze functie ben je volgens het bekende cliché de "spin in het web" als het gaat om de munitie te laten codificeren, invoeren in de logistieke systemen en gebruikers te voorzien van informatie. Dit laatste gebeurt onder andere door het schrijven van voorschriften en andere documenten m.b.t munitieartikelen, die je zelf via het intranet publiceert. Gelukkig voor jou heb ik ook nog wat uitdagingen voor je opengelaten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een nieuwe archief methodiek voor het configuratiemanagement van munitieartikelen. Ook de database waarin gegevens worden bijgehouden van de munitieartikelen kan qua structuur nog verbeterd worden. Je kan denken aan het herschrijven in MS Access. Ook het opzetten van een geheel nieuw systeem, in overleg met je Sectie hoofd en Sectie Kennismanagement, is een optie. Denk je dat je hierin nog te weinig uitdaging kan vinden, dan kan ik je melden dat ik het beste als laatste heb bewaard. Je krijgt namelijk de coördinerende rol in de Documentatie Groep. Deze bestaat naast jou uit twee documentalisten. Waarschijnlijk zal die na de reorganisatie groeien met nog twee functionarissen."

Henk

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wees de leider in munitie specifieke documentatie!

Als Senior Documentalist / Medewerker Techniek bij het Munitiebedrijf staan ondersteuning, nauwkeurigheid en structureren in het werk centraal. Je ondersteunt diverse technische teams in een groot portfolio munitieprojecten en zorgt daarin voor het richting geven in, en de vastlegging van, artikelgegevens, configuratiebeheer en technische documentatie. Daarmee draag je zorg voor de gestructureerde vastlegging van de veiligheid en bruikbaarheid van munitie voor zowel operationeel optreden als opleiding en training.

Wat ga je doen?

Als Senior Documentalist / Medewerker Techniek ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de inrichting, normstelling (waarde behoud, Life Cycle Management, veiligheid, configuratiebeheer) en specifiek het technisch ondersteunen van munitieprojecten van alle conventionele munitie binnen Defensie. Conventionele munitie betreft alle munitieartikelen die niet geleid zijn, zoals bijvoorbeeld: klein kaliber patronen, mortieren, artillerie munitie, handgranaten, springladingen, rook- en lichtpotten.

Allereerst lever je een (specialistische) bijdrage aan projecten en het configuratiemanagement, door het:

 • Het vervaardigen of actualiseren van technische documentatie en het richting geven aan de totstandkoming en beheer ervan;
 • Het participeren in, eventueel leiden van en zorgen voor advisering en (specialistische) inbreng op documentatie in: verwerving-, instandhouding- en afstotingsprocessen, in evaluaties, (inter)nationale werkgroepen/verbanden en (inter)nationale overleggen;
 • Het adviseren ten aanzien van de invulling van voorwaarden voor de instandhouding van de toegewezen munitie, codificatie en verpakkingen (technisch en op kennis-, vaardigheden- en opleidingsgebied en bevoegdheden);
 • Het namens de afdeling / de directie / de DMO deelnemen in diverse in- en externe (inter)nationale overleggen en het optreden als (inhoudelijk) vertegenwoordiger in dit kader, mede met het oog op het kennismanagement op het eigen aandachtsgebied;
 • Het ondersteunen van de projectteams door bij te dragen aan het opstellen en actualiseren van Project Initiatie Documenten en de uitvoering daarvan;
 • Het bijdragen aan het opstellen van (initiële) systeemplannen/onderhoudsplannen en de configuratiebeheersing;
 • Het in algemene zin ontwikkelen en formuleren van technische specificaties op het eigen aandachtsgebied; het zorgen voor de benodigde inhoudelijke afstemming met de andere teams / secties en met overige betrokken in- en externe partijen;
 • Het zorgen voor een technische en kwaliteitsbewakende inbreng op het eigen aandachtsgebied, met name de aspecten munitie en verpakkingen;
 • Het vertalen van beleid en wet- en regelgeving naar technische toepassingen ten behoeve van het configuratiemanagement en de klantorganisatie/DMO;
 • Het mede analyseren van de operationele behoeften; het adviseren hierover en het leveren van een kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage aan de op/bijstelling en beheer van documenten;
 • Het opstellen en uitvoeren van technische evaluatieprogramma’s voor nieuw of aangepast materieel;
 • Het volgen en analyseren van de (inter)nationale industriële en technologische ontwikkelingen, het signaleren van de gevolgen hiervan en het adviseren vanuit de specialistische invalshoek.

Daarnaast adviseer en ondersteun je de afdeling en andere betrokken partijen op het eigen aandachtsgebied, door:

 • Het informeren en adviseren van het sectiehoofd en het afdelingshoofd over relevante ontwikkelingen op het eigen aandachtsgebied;
 • Het mede adviseren van de operationele behoeftesteller in het kader van nieuwe opdrachten of verbetering van operationele capaciteiten van bestaande systemen;
 • Het bijhouden van de inhoudelijke expertise op het eigen aandachtsgebied en het optreden als specialist of expert;
 • Het adviseren over en bijdragen aan de opstelling van bedrijfsplannen, rapportages, managementinformatie, contracten, codificatie en deelplannen ten behoeve van de afdeling.
Wie zoeken we

Wat vragen we? 

Om ons team weer op sterkte te krijgen zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die staat voor onze organisatie. Je beheerst op een goede manier je talen (NL, EN) in spraak en geschrift en je bent tevens een echte teamspeler. Jij laat je niet van de wijs brengen en je kan goed omgaan met conflicterende belangen en werkdruk. Je bent daarnaast in staat je werkzaamheden zelf op de juiste wijze in te plannen, zodat het proces niet verstoord raakt. Tevens ben je resultaatgericht. Je bent inventief in het oplossen van problemen. Affiniteit met wapen- en munitietechniek is een pré. Je voelt je verantwoordelijk voor duidelijk, eenduidig en inzichtelijk beheer van informatie en documentatie en je staat klaar om collega’s te ondersteunen in kennis en kunde waar en wanneer dit nodig is.

Functie-eisen:

 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding op het gebied van techniek of bedrijfskunde;
 • Je hebt bij voorkeur opleidingen of cursussen gevolgd op het gebied van: munitie, wapensystemen, kwaliteitsborging, projectmanagement en/of configuratiemanagement;
 • Je bent vaardig met geautomatiseerde systemen;
 • Je hebt bij voorkeur praktische ervaring in aansturende en/of projectteam gerelateerde functies; bij voorkeur op het materieel logistiek en/of technisch gebied en/of binnen voor het vakgebied relevante onderdelen;
 • Je hebt bij voorkeur praktische ervaring met codificatie van artikelen, instandhouding- en configuratiemanagement, relevante wet- en regelgeving en/of (internationaal) overleg;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de relevante werkomgeving en/of munitie en wapensystemen.

Overige eisen:

 • Je bent mondeling en schriftelijk vaardig in de Nederlandse en Engelse taal. Het beheersen van de Duitse taal is een pré;
 • Je bent besluitvaardig, staat stevig in je schoenen en je beschikt over goede communicatieve en adviesvaardigheden in het werken met Defensie, nationale en internationale spelers;
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Herken jij jezelf in dit profiel? Solliciteer dan direct! Heb je toch nog vragen over de functie(eisen) of procedure? Neem dan contact op met een van onze contactpersonen!

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: €2.750 bruto per maand
Maximum salaris: €4.400 bruto per maand
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie

Waar ga je werken?

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

[alleen extern]

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding. Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier:

https://www.defensie.nl/organisatie/dmo

De afdeling Defensie Materieel Organisatie DMUNB SIE CONVENTIONELE MUN

De Directie Wapensystemen & Bedrijven

De Directie Wapensystemen & Bedrijven is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie en bundelt de DMO taken met betrekking tot de materieellogistieke instandhouding van materieel.

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Conventionele Munitie van de afdeling Luchtverdediging & Munitie van het Defensie Munitiebedrijf. Deze sectie is belast met het waarborgen van een optimaal life cycle management van de aan haar toebedeelde munitie. In dit licht worden aanwijzingen en gerichte adviezen uitgebracht, diensten verleend aan gebruikers- en onderhoudsorganisaties en wordt opgetreden als vraagbaak. Tevens is de sectie verantwoordelijk voor het kennismanagement en worden projecten gerealiseerd. Ook kan sprake zijn van configuratiemanagement en maintenance engineering taken.

De sectie Conventionele Munitie bestaat uit een Sectiehoofd, een viertal projectteams met een Projectmanager/Systeemmanager en enkele (Senior) Technisch Medewerkers, een Documentatie groep en Kwaliteitsbewaking.

De standplaats van de functie is Utrecht. Structureel een beperkt deel van de week werken vanuit huis is in overleg mogelijk.

Bijzonderheden

Bijzonderheden:

De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 21 juni 2021; het zou kunnen dat de externe gesprekken op een later tijdstip gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.