Vacature in Utrecht

Beschrijving

 • 38 - 38 uren per week
 • 2302 ~ 3197 salaris
 • Niveau: MBO - 4
 • Locatie: Utrecht
 • Reageren vóór 30 mei 2021
Wat ga je doen?

1. Het fungeren als loket en aanspreekpunt voor de COID door:
- het zo nodig verduidelijken van de functie van de COID, het servicepunt integriteit defensie en het meldpunt integriteit defensie;
- het verstrekken van informatie en het geven van algemene voorlichting;
- het behandelen (ontvangen, verzamelen informatie, beantwoorden vragen, advies bij eenvoudige melding) dan wel doorgeleiden van vragen en meldingen naar de specialisten/adviseurs op basis van een besliskader;
- het doorverwijzen naar andere organisaties intern of extern defensie;
- het registreren en analyseren van meldingen en het maken van rapportage voor het MT;
- het bewaken van de afwikkeling van vragen en meldingen die bij de COID zijn binnen gekomen;
- het, indien nodig, informeren van de vragensteller/melder over de status van de afhandeling van vragen en meldingen;
- het controleren of de beantwoording van de vraagstelling naar tevredenheid is verlopen en actie ondernemen indien nodig;
- het opstellen van overzichten en het categoriseren van vragen en meldingen en het geven van een eerste appreciatie;
- het signaleren van structureel terugkerende vragen en het rapporteren hiervan aan het hoofd van de afdeling;
- het fungeren als Centraal Klachtencoördinatiepunt;
- het registreren en doorgeleiden van klachten als bedoeld in en conform de Klachtenregeling Defensie.

2. Ondersteunen bij het maken van rapportages, door:
- Het ondersteunen van en samenwerken met de medewerkers Kenniscentrum ten aanzien van rapportages.

Wie zoeken we
 • Je hebt mbo-niveau.
 • Je hebt met succes een opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd of bent bereid die te volgen.
 • Je hebt ruime ervaring met planning en coördinatie, en met administratieve ondersteuning.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met de defensieorganisatie en/of de Rijksoverheid.
 • Je hebt ervaring met het omgaan met (personeels)vertrouwelijke informatie.
 • Je hebt affiniteit met integriteit.
 • Je bent integer, empathisch en mensgericht, en kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren.
 • Je werkt nauwkeurig en kunt je werk goed plannen en organiseren.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 7
Minimum salaris: €2.300 bruto per maand
Maximum salaris: €3.200 bruto per maand
Contractduur tot en met 1-1-2023
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) is onderdeel van de Bestuursstaf en ondersteunt, als objectieve en onpartijdige expert binnen Defensie, de bevordering van de integriteit en het integriteitsbewustzijn van de organisatie en haar medewerkers. Dit doet zij door de organisatie te adviseren en ondersteunen in het op een zorgvuldige manier omgaan met en onderzoeken van integriteitsmeldingen en -klachten. Daarnaast ondersteunt zij bij het oefenen met morele fitheid en door te adviseren over preventieve maatregelen waarmee schendingen kunnen worden voorkomen. Tot slot draagt zij bij door middel van het creëren en ter beschikking stellen van kennis en trendanalyses.

De COID bestaat uit betrokken en enthousiaste integriteitsprofessionals en bevindt zich in de fase van groei en professionele (door)ontwikkeling. Zij acteert in een dynamische omgeving waarbij onderwerpen en vraagstukken aan bod komen die het verschil kunnen maken voor zowel melder, lijnmanager maar ook de defensieorganisatie als geheel. Onze inzet daarbij is om recht te doen aan alle betrokkenen.

Informatie over de afdeling en de werkcontext
De afdeling van ruim 25 personen bestaat uit een hoofd, (senior) adviseurs integriteit en een medewerker Servicepunt Integriteit Defensie/Centraal klachtenpunt (CKP).
De afdeling Advies adviseert Hoofden van Defensieonderdelen (DO’n) en hun lijnfunctionarissen bij de uitvoering van hun integriteitsbeleid. De adviseurs functioneren als vooruitgeschoven post van de COID. Ze zijn het eerste aanspreekpunt binnen het DO waar zij werkzaam zijn en functioneren als de spilfunctionaris tussen het DO, de COID en haar ketenpartners.
De medewerker neemt de meldingen aan van het Meldpunt Integriteit Defensie. Het MID is een aparte eenheid onder de SG die extern wordt bemenst. Het SID is het loket van de COID en behandelt de ontvangen meldingen op basis van een besliskader, fungeert als Centraal Klachtenpunt en ondersteunt het interne proces voor het afhandelingen van meldingen. Daarnaast wordt er soms ondersteund met secretariële werkzaamheden voor de afdeling.
Vanaf het najaar krijgen we te maken met 1 tijdelijk systeem voor de komende drie tot vier jaar waarin zowel integriteitsmeldingen, misstanden als klachten worden geregistreerd. Het genereren van procesinformatie (voortgang, doorlooptijden etc.) uit dit systeem wordt naast het doorgeleiden van meldingen een belangrijke taak. Hierdoor krijgt het takenpakket een administratief accent. De mogelijkheid bestaat dat na afronding van de herziening van het integriteitsstelsel het takenpakket nog verder wordt verruimd. Kortom deze werkzaamheden zijn de slagader voor de integriteitsorganisatie, die in de huidige dynamische omgeving aan veranderingen onderhevig is terwijl het werk gewoon doorgaat.
De medewerker fungeert als eerste aanspreekpunt van de COID, neemt meldingen en klachten aan, zorgt voor een goede verwerking, genereert procesinformatie en ondersteunt bij het maken van rapportages.

De afdeling Centrale Organisatie Integriteit Defensie, afdeling Advies

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (CIOD) is onderdeel van de Bestuursstaf. Op een objectieve en onpartijdige manier ondersteunen wij de bevordering van de integriteit en het integriteitsbewustzijn bij Defensie. Dat doen wij door de organisatie te adviseren over en te ondersteunen bij de onderzoeken naar integriteitsmeldingen en -klachten. Daarnaast bieden we ondersteuning wij bij het oefenen met morele fitheid en door advies te geven over preventieve maatregelen om schendingen te voorkomen. En zorgen we als expert voor kennis en trendanalyses.

 

Bij ons werken betrokken en enthousiaste integriteitsprofessionals. In een dynamische omgeving is het ons doel om recht te doen aan alle betrokkenen. Daarvoor zetten we ons in voor onderwerpen en vraagstukken die het verschil kunnen maken voor zowel melder, lijnmanager als defensieorganisatie als geheel.

De afdeling van ruim 25 personen bestaat uit een hoofd, (senior) adviseurs integriteit en een medewerker Servicepunt Integriteit Defensie/Centraal klachtenpunt (CKP).
De afdeling Advies adviseert Hoofden van Defensieonderdelen (DO’n) en hun lijnfunctionarissen bij de uitvoering van hun integriteitsbeleid. De adviseurs functioneren als vooruitgeschoven post van de COID. Ze zijn het eerste aanspreekpunt binnen het DO waar zij werkzaam zijn en functioneren als de spilfunctionaris tussen het DO, de COID en haar ketenpartners.
De medewerker neemt de meldingen aan van het Meldpunt Integriteit Defensie. Het MID is een aparte eenheid onder de SG die extern wordt bemenst. Het SID is het loket van de COID en behandelt de ontvangen meldingen op basis van een besliskader, fungeert als Centraal Klachtenpunt en ondersteunt het interne proces voor het afhandelingen van meldingen. Daarnaast wordt er soms ondersteund met secretariële werkzaamheden voor de afdeling.
Vanaf het najaar krijgen we te maken met 1 tijdelijk systeem voor de komende drie tot vier jaar waarin zowel integriteitsmeldingen, misstanden als klachten worden geregistreerd. Het genereren van procesinformatie (voortgang, doorlooptijden etc.) uit dit systeem wordt naast het doorgeleiden van meldingen een belangrijke taak. Hierdoor krijgt het takenpakket een administratief accent. De mogelijkheid bestaat dat na afronding van de herziening van het integriteitsstelsel het takenpakket nog verder wordt verruimd. Kortom deze werkzaamheden zijn de slagader voor de integriteitsorganisatie, die in de huidige dynamische omgeving aan veranderingen onderhevig is terwijl het werk gewoon doorgaat.
De medewerker fungeert als eerste aanspreekpunt van de COID, neemt meldingen en klachten aan, zorgt voor een goede verwerking, genereert procesinformatie en ondersteunt bij het maken van rapportages.

Bijzonderheden
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.

Extra informatie

Status
Open
Plaats
Utrecht
Gepubliceerd op
28-05-2021
Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.