Helaas, deze vacature is niet actief.

Portfoliomanager Delivery WERKbedrijf in Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Sloterdijk, 36 - 38... Wat je gaat doenAls Portfoliomanager delivery wordt je verantwoordelijk voor de delivery van het WERKbedrijf veranderportfolio. Delivery verwijst naar de tweede cycle van Management of Portfolios (MoP)....

Beschrijving

Amsterdam Sloterdijk, 36 - 38 uur


Wat je gaat doen

Als Portfoliomanager delivery wordt je verantwoordelijk voor de delivery van het WERKbedrijf veranderportfolio. Delivery verwijst naar de tweede cycle van Management of Portfolios (MoP). Dit behelst het op een beheerste manier realiseren van het veranderportfolio en het bewaken van de samenhang, voortgang en maakbaarheid. Je hebt daarover regelmatig overleg met de projectmanagers en de leden en voorzitters van de stuurgroepen. De besturing van de projecten is de verantwoordelijkheid van de stuurgroepen. De Portfoliomanager delivery adviseert gevraagd en ongevraagd de projectstuurgroepen bij het nemen van besluiten m.b.t. scope, kosten, mijlpalen, afhankelijkheden en risico’s. Je bewaakt mede met de stuurgroepen de inbreng in de projecten vanuit de andere disciplines van het Decentrale IV-office. De Portfoliomanager delivery voert nauw overleg met de projectcontrollers van BC&K en stemt de portfoliorapportage met hen af.

De Portfoliomanager delivery is werkzaam binnen de IV-office Werkbedrijf en is gepositioneerd onder de Manager IV-office (hiërarchische aansturing). Functioneel wordt de Portfoliomanager delivery aangestuurd door de Portfoliomanager lead.

De Portfoliomanager lead is overall verantwoordelijk voor het managen van het WERKbedrijf veranderportfolio en richt zicht met name op de totstandkoming van het businessinformatieplan en het samenstellen van het veranderportfolio (de eerst MoP cycle). Met het Business Informatieplan levert het WERKbedrijf een belangrijke bijdrage aan het UWV Informatieplan (UIP). Als Portfoliomanager delivery draag je, mede vanuit de inzichten die je op doet ten aanzien van de delivery, ook bij aan het businessinformatieplan de samenstelling van het veranderportfolio. Samen zorgen jullie ervoor dat het WERKbedrijf in-control is van het veranderportfolio.  

Team
De Portfoliomanager delivery is werkzaam binnen het portfoliobureau van IV Office Werkbedrijf. IV Office Werkbedrijf telt straks ruim 30 fte. Het portfoliobureau bestaat uit de portfoliomanager lead, portfoliomanager delivery, één portfolioconsultant en één portfolio ondersteuner. Voor het sturen en beheersen van het portfolio werkt IV-office nauw samen met vier projectcontrollers en één portfoliocontroller van BC&K.

Verantwoordelijkheden
 

 • Voert de regie over de delivery van het veranderportfolio van het WERKbedrijf.
 • Bewaakt de samenhang, voortgang en maakbaarheid van het veranderportfolio.
 • Is verantwoordelijk voor het managen van het besluitvormingstraject op tijdigheid richting de juiste bestuurlijke niveau’s. Bereidt besluitvorming door senior management, Directie en RvB (mede) voor.
 • Ondersteunt de portfoliomanager lead bij de totstandkoming en naleving van het businessinformatieplan en de samenstelling van het veranderportfolio voor het WERKbedrijf
Wat we van je verwachten

 • In bezit van geldig HBO of WO diploma.
 • Academisch werk- en denkniveau, vakgebied Portfoliomanagement en Informatievoorziening.
 • Kennis van portfolio, programma, project en risicomanagement en bijbehorende methoden, systemen en instrumenten.
 • Affiniteit met architectuur en technologie, informatiebeveiliging en privacy, finance, bedrijfsprocessen en klantproducten.
 • 2 tot 5 jaar werkervaring in portfoliomanagement in een bestuurlijk-complexe organisatie.
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
 • Overtuigingskracht: Anderen overtuigen van een bepaald standpunt door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.
 • Organisatiesensitiviteit: Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
 • Onafhankelijkheid: Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen een ander een plezier te doen. Een eigen koers varen.
 • Oordeelsvorming: Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
Wat je van ons kan verwachten


Inschaling
De Portfoliomanager is ingedeeld in functiegroep 11 (€4713,14 – €6151,79).
 

Iets meer over WERK binnen ons bedrijf

Wij leveren als één UWV diensten aan onze klanten die worden gerealiseerd door divisie-overstijgende IV-ketens. Samenwerking is daarbij essentieel. Hierdoor bestaat er noodzaak voor en behoefte aan gezamenlijk beleid, kaders en richtlijnen: niet te veel en niet te weinig.

Binnen IV moeten we hier samen invulling aan geven. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de CIO van UWV, de overkoepelende regie op dit stelsel vindt plaats vanuit CIO Office en binnen de divisie vanuit de decentrale IV-Office.

Dit willen we bereiken door samenwerking tussen de verschillende onderdelen en disciplines, waarin vakmanschap centraal staat. Op basis van inzicht en overzicht worden afwijkingen gesignaleerd, oplossingsrichtingen gefaciliteerd en vindt zo nodig geleide escalatie plaats met respect voor elkaar. Dit stelsel wordt ondersteund met de juiste organisatie-inrichting, functies en bijbehorende mandaten.

Het CIO Office houdt zich bezig met het vormen en regisseren van beleid en kaders voor de uitvoering van IV UWV-breed. Dit wordt gedaan om de uniformiteit en integraliteit over de divisies, IV-ketens en afdelingen heen te borgen. Op decentraal niveau is de IV-Office verantwoordelijk voor de implementatie, begeleiding en borging van dit beleid en de kaders voor het eigen organisatieonderdeel. Het doel is het bereiken van het juiste niveau van uniformiteit en integraliteit voor UWV.

Werkbedrijf
Het zijn roerige tijden. De arbeidsmarkt is volop in beweging als gevolg van de maatregelen om Covid-19 te bestrijden. Waar we tot voor kort te maken hadden met een krappe arbeidsmarkt, houden we nu rekening met een snelle en zeer forse toename van het aantal werklozen in Nederland. Samen bieden we de uitdagingen van de 1,5 meter samenleving het hoofd; we vinden de juiste mix in effectieve, blended dienstverlening. De coronacrisis heeft ook een grote impact voor degenen die langer aan de zijlijn staan, bijvoorbeeld wegens ziekte of beperking. In economisch gunstige tijden is het voor velen van hen al lastig gebleken om een goede, duurzame plek te veroveren op de arbeidsmarkt. Nu het economisch tij keert wordt de uitdaging nog groter. In dit speelveld willen wij het verschil maken voor werkzoekend Nederland en voor werkgevers!
Recent is het WERKbedrijf een groot veranderprogramma (WorkIT) gestart dat als doel heeft de dienstverlening en het applicatielandschap verder te moderniseren. Dit zal zeer bepalend zijn voor het projectportfolio van de komende jaren.
 

Interesse

Wij verzoeken u uitsluitend via de sollicitatielink te solliciteren.


Solliciteren:
Wanneer deze vacature je aanspreekt, stuur dan binnen 14 dagen na publicatie van de vacature, dit is tot en met 9 juni as  je motivatie en CV, uitsluitend via de sollicitatielink (op het vorige scherm).

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Liesbeth Barnhoorn, Portfoliomanager (lead) WERKbedrijf, of 0621487594 of met John Windhorst, HR adviseur IV WERKbedrijf, of 06-52699957.
 

Is dit niet de baan die je zoekt? Bekijk dan:

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amsterdam Sloterdijk
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.