Helaas, deze vacature is niet actief.

Stadsbouwmeester in Zoetermeer

Beschrijving

Ben jij een deskundige op het gebied van welstand en ruimtelijke kwaliteit en wil je jouw deskundigheid in de praktijk brengen bij een bruisende stad? Solliciteer dan als stadsbouwmeester.

Dit is de rol
In Zoetermeer adviseert de stadsbouwmeester over welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De stadsbouwmeester vergadert hier wekelijks over. Ook adviseert de stadsbouwmeester over ruimtelijke ontwikkelingen in de stad waar een onafhankelijk advies van toegevoegde waarde is, en over beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit. De stadsbouwmeester wordt – in bepaalde gevallen – bijgestaan door een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit of door één of enkele deskundigen uit de commissie. 

De stadsbouwmeester is voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie heeft vooral een adviesrol bij grote plannen en ruimtelijk beleid met grote invloed op het stadsbeeld van Zoetermeer. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit vijf leden en de stadsbouwmeester. De volgende vakdisciplines zijn vertegenwoordigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: architectuur, stedenbouw, landschap en cultureel erfgoed. De commissie komt doorgaans 10 keer per jaar bijeen. 

Daarnaast vormen de twee adviseurs op het gebied van erfgoed samen met de stadsbouwmeester de Erfgoedcommissie. Deze subcommissie adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning, de toepassing van wet- en regelgeving   en het beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Op dit moment is Zoetermeer bezig met een groot inventarisatie- en selectieproject van het erfgoed van de groeikern. Als stadsbouwmeester ben je hier actief bij betrokken.

De meest complexe of bestuurlijk gevoelige plannen komen doorgaans bij de commissie terecht. Over de eenvoudigere aanvragen wordt door de stadsbouwmeester zelfstandig geadviseerd. 
Een verantwoordelijke adviesrol met veel ruimte voor jouw expertise. Is dat jouw ding? Dan is de functie van stadsbouwmeester jouw uitdaging.

Dit ben jij
Je kunt je verplaatsen in de situatie van burgers, instanties en bedrijven en realiseert je dat je adviseert aan een politiek gestuurde organisatie. Dat zien we terug in jouw goede communicatieve vaardigheden en in jouw constructieve en oplossingsgerichte houding. Je hebt leidinggevende capaciteiten, zodat je de voorzittersrol van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Erfgoedcommissie goed kunt vervullen. Je hebt affiniteit met de gemeente Zoetermeer als voormalige groeikern. Ook signaleer jij gevraagd en ongevraagd ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed en architectuur, die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.  

Dit neem je mee

  • Minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van welstandsadvisering
  • Affiniteit met de architectuurontwikkeling in Zoetermeer
  • Kennis en inzicht in het bouwproces en bovendien ben je op de hoogte van wet- en regelgeving op dit gebied
  • Ervaring met advisering op het gebied van erfgoed is een pre
  • Ervaring met openbaar bestuur en gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen
  • Aantoonbare vaardigheden om leiding te geven aan de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de erfgoedadvisering

En je bent in staat om:

  • Beraadslagingen en discussies helder en in begrijpelijke taal samen te vatten en op basis daarvan conclusies te formuleren
  • Specifieke kennis in te brengen bij (her)ontwikkelopgaven en over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken

Dit bieden wij
Je wordt door de raad benoemd als onafhankelijk adviseur voor een periode van in ieder geval 3 jaar, namelijk van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024. (Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de stadsbouwmeester in een vergelijkbare rol worden benoemd.) De functie is voor ongeveer 16 uur per week.
De stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden ambtelijk ondersteund door het secretariaat en inhoudelijk door de secretaris.
Voor vergaderingen en overig advieswerk ontvangt de stadsbouwmeester een vergoeding per uur. Het uurtarief wordt vastgesteld op basis van de tarieven van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). 

Dit zijn wij
Zoetermeer, een New Town, met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen is een grote dynamische en jonge stad in de Randstad, waarin volop wordt geïnvesteerd. Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Zoetermeer staat de komende jaren voor een flinke opgave. De invoering van de Omgevingswet zorgt voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein. De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is in voorbereiding en geeft een ambitieus perspectief voor de vernieuwing van de stad. Een grote binnenstedelijke ontwikkelopgave (meer woningen met bijbehorende werkgelegenheid) moet samengaan met een impuls voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de sociaaleconomische ontwikkeling van de bestaande wijken. Hierbij zijn onder andere sociale cohesie, klimaatadaptatie, energietransitie en vergroten van biodiversiteit uitdagingen voor een duurzame en groene ontwikkeling van onze gemeente. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad zijn. Een stad waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving.
Interesse?
Stuur dan motivatie en cv in via de sollicitatie-knop voor de sluitingsdatum van 15 april aanstaande. Het eerste gesprek is gepland op maandag 19 april en zal digitaal zijn, het tweede gesprek vindt plaats op vrijdag 23 april en zal op het stadhuis plaatsvinden. 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Zoetermeer
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zoetermeer | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.