Helaas, deze vacature is niet actief.

Vacature in Breda

Beschrijving

 • :min ~ :max salaris
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Locatie: Breda
 • Reageren vóór 13 januari 2021
Wat ga je doen?

De Nederlandse Defensieacademie verzorgt universitaire opleidingen en onderzoeksprogramma’s als onderdeel van de officiersopleiding in Breda. Jij als bestuurslid bij de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek draagt door toezicht bij aan de kwaliteit van deze opleidingen. Op deze manier werk je indirect mee aan het bereiken en behouden van vrede en veiligheid.

Als bestuurslid bij de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek heb je zitting op persoonlijke titel. Je wordt benoemd op voordracht van de Faculteitsraad en oefent je functie uit zonder last of ruggenspraak. Het besturen van de stichting beslaat maandelijks een dag van je tijd. In de praktijk richt je je voornamelijk op toezichthoudende taken.

Jouw taken

 • Je treedt op als plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek.
 • Je voert beleidsdiscussies op verschillende niveaus: met zowel de decaan als de leiding van het departement van Defensie of de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Je beoordeelt de hoofdlijnen van het beleid van de Faculteit Militaire Wetenschappen. Dit doe je op basis van aangereikte informatie en periodieke werkbezoeken.
 • Je stelt de decaan kritische vragen over zijn opvattingen en handelen, het beleid en de uitvoering van het beleid.
 • Je brengt eigen onafhankelijke opvattingen en oordelen in om tot gezamenlijke oordeelsvorming van het bestuur te komen.
Wie zoeken we
 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het functioneren van een Faculteitsraad of een ander medezeggenschapsorgaan.
 • Je hebt ervaring met het besturen van een instelling voor hoger onderwijs.
 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek.
 • Je kunt met gevoel voor onderlinge verhoudingen beleidsdiscussies voeren op verschillende niveaus.
 • Je kunt je goed presenteren in netwerken die relevant zijn voor de Faculteit Militaire Wetenschappen.
 • Je handelt transparant en ben communicatief.
 • Je kunt onafhankelijk een oordeel vormen.
 • Je bent integer en kunt verbinden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: Maximum salaris: Contractduur 2 jaar
Plaats Breda, Noord-Brabant

De organisatie Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De afdeling Nederlandse Defensie Academie, Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek

De Nederlandse Defensieacademie verzorgt universitaire opleidingen en onderzoeksprogramma’s als onderdeel van de officiersopleiding onder de naam Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). De Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (SWOON) draagt bij aan de kwaliteit van deze opleidingen. Hoe? Door het verzorgen van het onderwijsprogramma, regelen van examinering, uitreiken van de getuigschriften, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verrichten van alle overige handelingen die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.

De stichting fungeert als raad van toezicht voor de FMW om de wetenschappelijke onafhankelijkheid en academische vrijheid te waarborgen. Doelen van de SWOON zijn hierbij om opleidingen af te stemmen op de eisen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, om opleidingen te laten erkennen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en om zich te presenteren en bewegen in voor FMW relevante netwerken.

Het faculteitsbestuur, onder voorzitterschap van de decaan, functioneert als dagelijks bestuur van de FMW en is, voor zover het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de FMW betreft, daarin door het stichtingsbestuur zo veel mogelijk gevolmachtigd. Het Stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie.

Bijzonderheden
 • Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met lidmaatschap van een der Kamers der Staten-Generaal of lidmaatschap van een college van bestuur van een Nederlandse universiteit. Ook kun je het lidmaatschap niet combineren met een ambtelijke aanstelling bij de NAVA, Dienst Uitvoering Onderwijs of Onderwijsinspectie.
 • Je ontvangt vergoeding op basis van vacatiegelden. Dit bedraagt ongeveer € 295,- per zitting. Aan deze functie is dus geen rang of schaal verbonden.
 • Op de Faculteit Militaire Wetenschappen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we zowel een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen als individuele diversiteit als een kracht zien. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit van het bestuur versterken.
 • De sollicitatiegesprekken vinden eind januari 2021 plaats.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Breda

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.