Vacature in Breda

Beschrijving

 • 38 - 38 uren per week
 • €4.550 ~ €5.800 salaris
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Locatie: Breda
 • Reageren vóór 16 januari 2021
Wat ga je doen?

Onze krijgsmacht werkt wereldwijd aan vrede en veiligheid. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie in Breda de beste officieren op. Als universitair docent militaire ethiek en leiderschap zet jij je in voor onderwijs en onderzoek in de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen.

Uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, ontwikkel en verzorg je de toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor verschillende doelgroepen. Jouw doel is om bij studenten de leerdoelen te realiseren die horen bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes.

Als universitair docent militaire ethiek en leiderschap ben je verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen van en bijdragen aan onderzoek in deze militair relevante niche. Ook heb je kennis van toegepaste ethiek in algemene zin, zoals morele vorming en morele competenties. Verder ben je bekend met concrete morele en ethische kwesties in de militaire praktijk, zoals dilemma’s, just war en moral injury. Dit alles in relatie tot leiderschap en ontwikkelingen met betrekking tot leiderschapstheorieën. Daarnaast verricht je als docent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ethiek en leiderschap.

Wie zoeken we
 • Je hebt een doctoraal of wo-master binnen het domein filosofie en sociale gedragswetenschappen waarin het onderwijs verzorgd wordt.
 • Je bent gepromoveerd binnen datzelfde domein of in de afrondingsfase van een dergelijk promotietraject.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de thema’s leiderschap en ethiek.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Je bent in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • Je hebt ervaring met het geven van hoger onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte. Dit criterium geldt minder zwaar als de aanstelling direct na je promotie plaatsvindt.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Contractduur Tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Breda, Noord-Brabant

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De afdeling Nederlandse Defensie Academie, capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies, European Joint Master in Strategic Border Management en Military Technology, Processes and Systems. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen
Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, defensie-economie, exportcontrol, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocenten: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering, krijgsmacht en samenleving, strategisch organiseren en veranderen, leiderschap en ethiek, defensie accountancy en control, business ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek. De universitair docenten en de docenten (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Bijzonderheden
 • Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.
 • Defensie is wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Onze missie: beschermen wat ons dierbaar is. Diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten dragen daaraan bij. Daarom zoeken wij nadrukkelijk naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Defensie hecht veel waarde aan medewerkers uit de doelgroep van de Wet banenafspraak. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.
 • Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor COVID-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Extra informatie

Status
Open
Plaats
Breda
Gepubliceerd op
06-01-2021
Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.