Helaas, deze vacature is niet actief.

Directeur Fysiek Domein gemeente Haarlem & gemeente Zandvoort

Wie bij ons komt werken geniet van onze stad Haarlem, is slagvaardig, flexibel en innovatief! Als jij jezelf in deze eigenschappen herkent, krijg je in Haarlem volop de ruimte om je te profileren en te ontwikkelen.

Beschrijving

Directeur Fysiek Domein gemeente Haarlem & gemeente Zandvoort Inleiding

Wij zoeken een directeur fysiek domein voor Haarlem en Zandvoort. Een stevige partner en adviseur van twee ambitieuze colleges en een vernieuwende, inspirerende en verbindende directeur voor de organisatie. En een directeur die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven van de stad, het dorp. Ambities en opgaven Haarlem en Zandvoort Haarlem en Zandvoort: twee gemeenten met een eigen karakter. Een historische centrumstad en een bruisende badplaats in de Metropoolregio Amsterdam. Haarlem viert in 2020 haar 775-jarig bestaan én werkt aan een duurzame toekomst. De hoofdstad van de provincie telt nu ruim 160.000 inwoners en groeit komende jaren flink door. De ambitie is om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en energie van de historische stad te behouden. We zetten vaart achter de ontwikkelingen om de stad toekomstbestendig te maken, op het gebied van duurzaamheid, energie, mobiliteit, de woningmarkt, werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Dit doet de gemeente in samenwerking met partners en belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, corporaties, bewoners en ondernemers. Zandvoort is een dorp met een hechte gemeenschap van 17.000 inwoners; kleinschalig en persoonlijk. Tegelijkertijd heeft de badplaats (inter)nationaal bereik: jaarlijks vijf miljoen bezoekers, één miljoen overnachtingen en gastheer van de Formule 1. Uitdagingen zijn de projecten langs de kust, mobiliteit en parkeren, en de organisatie rondom het race-evenement. De opgaven van Haarlem en Zandvoort zijn vertaald in de coalitieprogramma’s ‘Duurzaam doen’ en ‘Samen sterker door de crisis: morgen mooier dan vandaag’. Beide gemeenten werken nauw samen in regionaal verband, in Zuid-Kennemerland en de grotere Metropoolregio Amsterdam. Organisatie Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.400 werknemers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van Haarlem; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Haarlem. De organisatie voert volgens de gemeenschappelijke regeling Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem taken uit binnen door de gemeente Zandvoort vastgelegde beleidskaders. De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directie van drie directeuren, de concerncontroller en de algemeen directeur. De directie draagt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de organisatie. Om invulling te geven aan opgavegericht werken, bestaan binnen de organisatie verschillende samenwerkingsvormen, waaronder programmatisch en gebiedsgericht werken. Opgavegericht samenwerken, integrale advisering aan twee besturen, diversiteit en inclusie zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatieontwikkeling tussen 2016-2020 wordt in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd en de organisatievisie wordt mede op basis van de onderzoeksresultaten opnieuw bekeken. Van de directeur fysiek domein wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan organisatieontwikkeling. Niet alleen binnen het fysiek domein, maar ook organisatie-breed. Het fysiek domein staat ondertussen niet stil. Met energie werken medewerkers aan onder andere visie en beleidsvorming, beheer en onderhoud, ontwikkelprojecten, mobiliteit, afval en reiniging, vergunningsverlening en handhaving. Zij beantwoorden dagelijks vragen uit de stad en het dorp. In gebieden en ontwikkelzones wordt met inwoners en partners samengewerkt, ontwikkeld en gebouwd. De organisatie werkt in programma’s aan onder andere de Groei van Haarlem, de energietransitie, duurzaamheid en implementatie van de Omgevingswet. De directeur fysiek domein vormt met afdelingsmanagers en de controller een hecht Netwerkteam. De directeur zet met medewerkers, het Netwerkteam, de directie en beide besturen de organisatieontwikkeling van het fysiek domein voort. Onderdeel van de organisatieontwikkeling is de implementatie van portfoliomanagement en het aanscherpen van rollen en werkprocessen. De organisatieontwikkeling is zowel gericht op het vergroten van de ontwikkelcapaciteit als het verstevigen van de onderhoud- en beheerorganisatie. We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van Haarlem en Zandvoort, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat. Rol directeur fysiek domein Als directeur fysiek domein vorm je een belangrijke schakel tussen de organisatie en beide besturen, de directie en partners in Haarlem en Zandvoort. Je zorgt voor de aansturing en samenhang van het fysiek domein. Je bent daarin stevig en koersvast. Je zet de ingezette beweging voort en bouwt aan een robuuste organisatie die de uitdagingen van deze tijd aankan. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van strategische en operationele doelstellingen van beide besturen en de individuele portefeuillehouders. Deze resultaten realiseer je door het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de organisatie, met oog voor kwaliteit, integraliteit en werkplezier. Je staat voor continu leren en verbeteren. Je bepaalt samen met de directie de strategische koers van de organisatie, en daarbinnen met het netwerkteam de koers van het fysiek domein. Je bent eindverantwoordelijk voor visie- en strategieontwikkeling binnen het fysiek domein. Je geeft ambtelijk opdracht aan grote en complexe programma’s. Je stuurt op een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en aanwending van middelen binnen wettelijke en door beide besturen gestelde randvoorwaarden. Je geeft direct leiding aan afdelingsmanagers en stimuleert en motiveert leiderschap en eigenaarschap. Met hen creëer je een plezierig, productief en inclusief werkklimaat. Je staat voor je mensen. Op signalen uit de interne en externe omgeving reageer je alert en je draagt zorg voor interne en externe afstemming en opvolging. Met collega’s bouw en onderhoud je relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, ontwikkelpartners, kennisinstellingen, inwoners en bedrijven. Het fysiek domein is kapitaalintensief: je bent met bestuurders en collega’s continu op zoek naar bronnen voor (mede-)financiering.

Competenties en ervaring Je beschikt over leiderschap, visie op verandering, integrale adviesvaardigheden en ondernemerschap. Je brengt humor, relativeringsvermogen en energie.
 • Leiderschap: je bent een toegankelijk, zichtbaar en verbindend leider met gezag. Je hebt oog voor medewerkers en bent goed in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je coacht en stimuleert; je beschikt over een ruim repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden. Je bent analytisch sterk en behoudt overzicht over relevante strategische vraagstukken. Je stelt duidelijke doelen en geeft prioriteiten aan in het werk. Je schakelt gemakkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je bent een teamspeler die goed werkt onder druk. Je kent jezelf en kan goed reflecteren op je handelen.
 • Visie op verandering: je hebt een inhoudelijke visie op de veranderende rollen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Je weet maatschappelijke opgaven te vertalen naar de interne doorontwikkeling van de organisatie. Je hebt aantoonbare ervaring in organisatieontwikkeling en transities. Je herkent, benoemt en stuurt proactief op cultuur- en gedragspatronen. Je biedt ruimte, verwacht van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en een open blik naar buiten. Je weet wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en begeleidt hun groei. Je zorgt voor de juiste vrouw of man op de juiste plaats.
 • Integraal adviseur: je beschikt over de sensitiviteit en adviesvaardigheden om te werken in een krachtenveld waarin een diversiteit van belangen en perspectieven bij elkaar komt. Je kunt goed omgaan met de spanningen en risico’s die daarbij komen kijken. Je bewaakt en stuurt op integrale advisering aan beide besturen en de directie. Je bent een bruggenbouwer en organiseert communicatie en overleg. Je hebt oog voor de verwachtingen van individuele portefeuillehouders en voor het functioneren van het collectief. Je bent waar nodig inhoudelijk betrokken en legt dilemma’s met oplossingsrichtingen op tafel.
 • Ondernemerschap: je ziet kansen en handelt daarnaar vanuit het belang van Haarlem en Zandvoort. Je bent scherp, zakelijk en resultaatgericht. Je ontwikkelt en onderhoudt lokale, regionale en eventueel landelijke netwerken en bent zichtbaar. Je benadert situaties vanuit een win-win-perspectief. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling. Functievereisten
 • Academisch denk- en werkniveau. Een opleiding die gericht is op het fysiek domein is een pré.
 • Managementervaring in een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving. Eindverantwoordelijke (directie-)ervaring in een 100.000+ gemeente is een pré.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het leiden van organisatieontwikkelingen en transformaties.
 • Aantoonbare kennis, ervaring en resultaten in complexe ruimtelijke- en stedelijke ontwikkeling.
 • Ervaring met effectief sturen op bedrijfsvoering en verantwoording.
 • Een relevant netwerk in het fysiek domein is een pré.
Wat kun je van ons verwachten?
 • Een voltijd arbeidsovereenkomst van 36 uur voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden.Je komt in dienst bij de gemeente Haarlem.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal € 9.069,– bruto per maand (schaal 17) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget).

De gemeenten Haarlem en Zandvoort laten zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email via emailadres: Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Je kunt reageren tot uiterlijk donderdag 10 december aanstaande (week 50). Het cv bevat een chronologisch overzicht van werkzaamheden en een overzicht van afgeronde opleidingen. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Planning procedure: In week 51 (2020) tot week 1 (2021) voert Bestman · Bestuur & Management voorgesprekken met kandidaten. Aan het einde van week 2 (2021) presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan de selectiecommissie. In week 3 (2021) vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats met de selectiecommissie en de adviescommissie. In week 3 of 4 (2021) vindt de tweede ronde selectiegesprekken plaats met de selectiecommissie.

Inleiding

Wij zoeken een directeur fysiek domein voor Haarlem en Zandvoort. Een stevige partner en adviseur van twee ambitieuze colleges en een vernieuwende, inspirerende en verbindende directeur voor de organisatie. En een directeur die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven van de stad, het dorp. Ambities en opgaven Haarlem en Zandvoort Haarlem en Zandvoort: twee gemeenten met een eigen karakter. Een historische centrumstad en een bruisende badplaats in de Metropoolregio Amsterdam. Haarlem viert in 2020 haar 775-jarig bestaan én werkt aan een duurzame toekomst. De hoofdstad van de provincie telt nu ruim 160.000 inwoners en groeit komende jaren flink door. De ambitie is om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en energie van de historische stad te behouden. We zetten vaart achter de ontwikkelingen om de stad toekomstbestendig te maken, op het gebied van duurzaamheid, energie, mobiliteit, de woningmarkt, werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Dit doet de gemeente in samenwerking met partners en belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, corporaties, bewoners en ondernemers. Zandvoort is een dorp met een hechte gemeenschap van 17.000 inwoners; kleinschalig en persoonlijk. Tegelijkertijd heeft de badplaats (inter)nationaal bereik: jaarlijks vijf miljoen bezoekers, één miljoen overnachtingen en gastheer van de Formule 1. Uitdagingen zijn de projecten langs de kust, mobiliteit en parkeren, en de organisatie rondom het race-evenement. De opgaven van Haarlem en Zandvoort zijn vertaald in de coalitieprogramma’s ‘Duurzaam doen’ en ‘Samen sterker door de crisis: morgen mooier dan vandaag’. Beide gemeenten werken nauw samen in regionaal verband, in Zuid-Kennemerland en de grotere Metropoolregio Amsterdam. Organisatie Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.400 werknemers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van Haarlem; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Haarlem. De organisatie voert volgens de gemeenschappelijke regeling Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem taken uit binnen door de gemeente Zandvoort vastgelegde beleidskaders. De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directie van drie directeuren, de concerncontroller en de algemeen directeur. De directie draagt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de organisatie. Om invulling te geven aan opgavegericht werken, bestaan binnen de organisatie verschillende samenwerkingsvormen, waaronder programmatisch en gebiedsgericht werken. Opgavegericht samenwerken, integrale advisering aan twee besturen, diversiteit en inclusie zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatieontwikkeling tussen 2016-2020 wordt in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd en de organisatievisie wordt mede op basis van de onderzoeksresultaten opnieuw bekeken. Van de directeur fysiek domein wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan organisatieontwikkeling. Niet alleen binnen het fysiek domein, maar ook organisatie-breed. Het fysiek domein staat ondertussen niet stil. Met energie werken medewerkers aan onder andere visie en beleidsvorming, beheer en onderhoud, ontwikkelprojecten, mobiliteit, afval en reiniging, vergunningsverlening en handhaving. Zij beantwoorden dagelijks vragen uit de stad en het dorp. In gebieden en ontwikkelzones wordt met inwoners en partners samengewerkt, ontwikkeld en gebouwd. De organisatie werkt in programma’s aan onder andere de Groei van Haarlem, de energietransitie, duurzaamheid en implementatie van de Omgevingswet. De directeur fysiek domein vormt met afdelingsmanagers en de controller een hecht Netwerkteam. De directeur zet met medewerkers, het Netwerkteam, de directie en beide besturen de organisatieontwikkeling van het fysiek domein voort. Onderdeel van de organisatieontwikkeling is de implementatie van portfoliomanagement en het aanscherpen van rollen en werkprocessen. De organisatieontwikkeling is zowel gericht op het vergroten van de ontwikkelcapaciteit als het verstevigen van de onderhoud- en beheerorganisatie. We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van Haarlem en Zandvoort, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat. Rol directeur fysiek domein Als directeur fysiek domein vorm je een belangrijke schakel tussen de organisatie en beide besturen, de directie en partners in Haarlem en Zandvoort. Je zorgt voor de aansturing en samenhang van het fysiek domein. Je bent daarin stevig en koersvast. Je zet de ingezette beweging voort en bouwt aan een robuuste organisatie die de uitdagingen van deze tijd aankan. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van strategische en operationele doelstellingen van beide besturen en de individuele portefeuillehouders. Deze resultaten realiseer je door het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de organisatie, met oog voor kwaliteit, integraliteit en werkplezier. Je staat voor continu leren en verbeteren. Je bepaalt samen met de directie de strategische koers van de organisatie, en daarbinnen met het netwerkteam de koers van het fysiek domein. Je bent eindverantwoordelijk voor visie- en strategieontwikkeling binnen het fysiek domein. Je geeft ambtelijk opdracht aan grote en complexe programma’s. Je stuurt op een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en aanwending van middelen binnen wettelijke en door beide besturen gestelde randvoorwaarden. Je geeft direct leiding aan afdelingsmanagers en stimuleert en motiveert leiderschap en eigenaarschap. Met hen creëer je een plezierig, productief en inclusief werkklimaat. Je staat voor je mensen. Op signalen uit de interne en externe omgeving reageer je alert en je draagt zorg voor interne en externe afstemming en opvolging. Met collega’s bouw en onderhoud je relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, ontwikkelpartners, kennisinstellingen, inwoners en bedrijven. Het fysiek domein is kapitaalintensief: je bent met bestuurders en collega’s continu op zoek naar bronnen voor (mede-)financiering.

Competenties en ervaringWat kun je van ons verwachten?

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Haarlem
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Haarlem | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.