Helaas, deze vacature is niet actief.

Opdrachtgever Maatschappelijke Voorzieningen in Delft

FUNCTIE | OPDRACHTGEVER MAATSCHAPPELIJKE... Delft is een platte organisatie, die twee managementlagen kent. Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur (ook gemeentesecretaris) en drie directeuren ...

Beschrijving

FUNCTIE | OPDRACHTGEVER MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Delft is een platte organisatie, die twee managementlagen kent. Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur (ook gemeentesecretaris) en drie directeuren (Dienstverlening, Ruimte & Economie, Samenleving & Veiligheid). De directeur Samenleving & Veiligheid is verantwoordelijk voor het realiseren van de inhoudelijke opgaven binnen dit domein en voor de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie die dit mogelijk maakt.

De (ambtelijk) opdrachtgevers (in Delft heet de functie ‘programmeur’) en afdelingshoofden spelen hier een belangrijke rol in. De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het sturen op, en realiseren van, de grote inhoudelijke opgaven waar de stad voor staat. Zij vertalen bestuurlijke wensen en ambities naar (ambtelijke) opdrachten. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes en het stellen van prioriteiten binnen het collectief van opdrachtgevers. Ook is het samenspel met afdelingshoofden van groot belang. Zij leveren als opdrachtnemer de mensen die werken aan de opdrachten en kunnen samen met de opdrachtgevers sturen op het slim en effectief benutten van de aanwezige kwaliteit en capaciteit.

Je wordt lid van het team van opdrachtgevers van Samenleving & Veiligheid. De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de Werk en Inkomen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Cultuur/Welzijn/Evenementen, Wonen, Veiligheid, Jeugd en Onderwijs en Maatschappelijke Voorzieningen.

Als opdrachtgever ben je de schakel tussen bestuurlijke wensen, wettelijke taken, financiën, kwaliteit en capaciteit van de gemeente zelf en van externe samenwerkingspartners. Je kunt vier rollen onderscheiden: je bent opdrachtnemer van het bestuur en vertaalt de opdrachten, voor de organisatie ben je de opdrachtgever en budgethouder en ook regisseer en monitor je de afspraken en voortgang. Delft zoekt naar hoogwaardige opdrachtgevers, die stevig in hun schoenen staan, omgevingsbewust en politiek sensitief zijn en onder druk mentaal wendbaar blijven.

Voor de Opdrachtgever Maatschappelijke Voorzieningen staan de komende jaren de volgende opgaven centraal:

  • Delft is een compacte stad, die groeit, waar maar beperkt ruimte is om verder te ontwikkelen. De plannen zijn vervat in Leefbare Stad 2040. Binnen Samenleving gaat het om een beleidsmatige (en financiële) visie op de leefbaarheid van de stad, met een evenwichtige verdeling van maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, voor onderwijs, welzijn, cultuur en sport (velden en/of zwembad).
  • Welke strategische sturingsinstrumenten gaat Delft inzetten om de transformatie naar grootstedelijke opgaven mogelijk te maken. Aandacht voor de bestuurlijke eenheid en inhoudelijke eenheid van gebieds- en wijkwethouders.
  • De investeringsagenda sport is beschikbaar; de wensen overtreffen de middelen. In- en externe financiering is nodig, met een combinatie naar recreatie en commerciële partijen. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk, met het oog op integraliteit, gebruik en beheer, combinaties van functionaliteiten.
  • Het integrale onderwijshuisvestingsplan PO/VO met een relatie met een aantal gebiedsontwikkelingen en een opgave op het vlak van duurzaamheid.
  • Toonaangevende projecten met maatschappelijke impact, die een relatie hebben met de wijkaanpak en waarbij intensieve en constructieve samenwerking met het fysieke domein (ruimte, economie en vastgoed) essentieel is.

Naast bovenstaande opgaven heeft een opdrachtgever diverse wekelijkse overleggen, zoals de overleggen met de wethouders, met externe samenwerkingspartners, met gebiedsmanagers en met collega-opdrachtgevers. Je bent verantwoordelijk voor de beleidscyclus (jaarplan en begroting, kwartaalrapportages, bijdrage aan de P&C-cyclus), voortgangsgesprekken, moties en toezeggingen. In de regel werk je voor meerdere leden van het college van B&W.

Functie-eisen
Academisch werk- en denkniveau, ervaring met rollen dicht bij bestuur, bekend met procesmanagement en regionale samenwerking.

Delft zoekt een zelfbewuste en autonome opdrachtgever, een professionele tegenspreker, die rolvast is en tegelijkertijd verbindend is en executiekracht heeft. Met grote affiniteit met (en interesse in) het Fysieke en Sociale domein (de Maatschappelijke Voorzieningen).

Rolvast Verbindend Executiekracht
PROFIEL | POLITIEK BESTUURLIJK SENSITIEF
  • Politiek bestuurlijk sensitief en blijft altijd in verbinding, werkt goed samen en zorgt dat het gebeurt. Voert het goede en waar nodig stevige gesprek, met gevoel voor de verschillen (ook in taal) tussen het fysieke en sociale domein.
  • Pro-actief handelend, omgevingsbewust, zakelijk, laat het samenspel met directie, adviseurs, gebiedsmanagers en uitvoering soepel lopen, geeft ruimte.
  • Communicatief sterk, assertief, overtuigt en presenteert prettig en natuurlijk.
  • Stevige persoonlijkheid, onafhankelijk in visie en meningsvorming, durft aan bestuurlijke tafels tegenspel te bieden en onafhankelijk te adviseren.
  • Standvastig waar het moet, flexibel als het kan. Schakelvermogen. Humor en relativeringsvermogen.
AANBOD | AANSPREKENDE FUNCTIE BIJ EEN BIJZONDERE GEMEENTE

Een aansprekende functie bij een bijzondere gemeente, die volop in ontwikkeling is en veel te bieden heeft. Een stad van formaat, waarbij wat je doet impact heeft, je doet ertoe en maakt het verschil. Realiseren wat de afgelopen jaren in de steigers is gezet. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passen heel goed bij de verantwoordelijkheid en uitdagende rol binnen de gemeentelijke organisatie. Het betreft een functie van 32 uur per week – S13 CAO gemeenten.

PROCEDURE | BEOOGDE AFRONDING IN 2020

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De selectieprocedure start in ieder geval met een kennismaking door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) met K+V in week 49 en 50. Het streven is de procedure snel maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden. De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 51. Beoogd is deze procedure eind 2020 af te ronden.

 
GEÏNTERESSEERD | BEN JIJ DE OPDRACHTGEVER DIE DE GEMEENTE DELFT ZOEKT?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? K+V verzorgt de werving van deze vacature. We vragen je snel te reageren door via onderstaande link je CV en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Henk van der Velde (06 5175 8677) of Helga Bijker (06 2269 8599).

https://kv.nl/vacatures-en-opdrachten/opdrachtgever-maatschappelijke-voorzieningen-gemeente-delft/#reply 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Delft
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Delft | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.