Helaas, deze vacature is niet actief.

Vacature in Apeldoorn

Beschrijving

Wat ga je doen?

Jij werkt als senior adviseur aan het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsorganisatie van de militaire gezondheidszorg, gericht op het behoud, herstel en de bevordering van de gezondheid en inzetbaarheid van militairen. Dat doe je in Apeldoorn binnen de sectie Militaire Gezondheidszorg van de staf van de brigade Operationeel Ondersteuningscommando Land. Zo draag je bij aan de kwaliteit van onze operationele militaire gezondheidszorg.

Als senior adviseur kwaliteitsmanagement militaire gezondheidszorg focus jij op het beheer en de instandhouding van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat doe je door het:

 • adviseren en begeleiden van de proceseigenaren en het management en de staf in hun rol binnen het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • analyseren en evalueren van het kwaliteitsmanagementsysteem door middel van de jaarlijkse directiebeoordeling over de werking van het kwaliteitsbeleid en -managementsysteem en het geven van verbetervoorstellen;
 • formuleren van verbetervoorstellen voor het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van eigen waarnemingen, door werkbezoeken, of naar aanleiding van afstemming in de functionele lijn;
 • vertalen van de missie, visie en strategie, kwaliteitsdoelen en aanbevelingen van CLAS en externe partijen, zoals de staf DGO en IMG naar verbetervoorstellen;
 • samenstellen van de directiebeoordeling en het managementreview;
 • aansluitend verzamelen en integreren van managementinformatie van de verkregen data tot informatie op het vlak van de kwaliteit van zorg en het uitvoeren van de planning;
 • (gedeeltelijke) dragen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringsystematiek;
 • toepassen van documentbeheer en het ontwikkelen van en richting geven aan de manier van toepassen van het documentbeheer.

Ook draag je mede bij aan de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de operationele militaire gezondheidszorg. Dat doe je door het:

 • nemen van initiatieven ter verbetering van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van zorg;
 • coördineren van de implementatie van kwaliteitsmanagementproducten;
 • vertalen van MGA-instructies (Militair Geneeskundige Autoriteit) en kwaliteitsdoelen naar de specifieke situatie binnen de eigen context van de eenheid;
 • signaleren, volgen en analyseren van nieuwe ontwikkelingen en het adviseren over de mogelijke consequenties voor het kwaliteitsmanagementsysteem.

Daarnaast richt jij je op het (helpen) opstellen en uitvoeren van audits en het auditplan. Denk daarbij aan het:

 • opzetten van een plan en systeem voor het houden van audits;
 • optreden als vertegenwoordiger van het management bij werkbezoeken en audits in het kader van de verbetering van kwaliteit van zorg binnen de militaire gezondheidszorg;
 • opstellen van auditrapporten;
 • analyseren van de auditrapporten;
 • initiëren en uitvoeren van projecten en verbetertrajecten;
 • plannen en monitoren van audits;
 • toetsen van de werking van het systeem.

Verder ondersteun je de operationele eenheid en de militaire gezondheidszorg, zowel in het ontwikkelen en formuleren van plannen als op het gebied van kwaliteit en zorgontwikkeling. En je zorgt voor het ontwikkelen en toepassen van kennisproducten in relatie tot de uitvoering. Dat doe je door het:

 • adviseren van de staf CLAS Geestelijke Gezondheidszorg (GZHZ) en operationele eenheden bij de ontwikkeling van het strategische beleid over de kwaliteit en zorgontwikkelingen;
 • (on)gevraagd inbrengen van kennis en voorstellen bij beleidsontwikkeling, beleidsaanpassingen of bij het operationaliseren van beleid;
 • (on)gevraagd inbrengen van kennis richting CLAS, de afdeling GZHZ en de eenheden, in relatie tot de (operationele) taakstelling van Defensie en de voorbereiding erop;
 • (sturing geven aan het) ontwikkelen van kennisproducten voor de operationele gezondheidszorg, zoals protocollen, richtlijnen, werkwijzen en procedures;
 • sturing geven aan - en samenwerken met - functionarissen zoals de opleidingsarts en stafverpleegkundige bij het ontwikkelen en toepassen van kennisproducten.

Bovendien richt jij je als senior adviseur op het bekwamen en in stand houden van het kwaliteitsdenken binnen de eenheid en het verbinden en deelgenoot maken van de kwaliteitsdoelen van CLAS en de militaire gezondheidszorg. Hiervoor draag je bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van het opleidingsplan voor kwaliteitsmanagement. En je werkt mee aan het in stand houden van een kwaliteitsnetwerk. Tot slot bewaak, beheers en verbeter je het kwaliteitssysteem door het (helpen) opstellen, organiseren en uitvoeren van onder andere audits, het verbetervoorstelproces, incidentmeldingenproces en lessons learned.

Wie zoeken we
 • Je combineert een opleiding en/of ervaring in kwaliteitsmanagement met aantoonbaar ruime ervaring in het geneeskundig domein, liefst op militairgeneeskundig vlak.
 • Je hebt kennis van kwaliteitssystemen en actuele, brede en gespecialiseerde kennis op het gebied kwaliteit en zorgontwikkelingen.
 • Je hebt kennis van gerelateerde wet- en regelgeving en geldende kwaliteitsnormen.
 • Je hebt algemene kennis van relevant defensiebeleid en -regelgeving.
 • Je hebt inzicht in samenwerkingsverbanden, kennisstructuren en relatienetwerken, zowel civiel als militair, en kunt deze uitbouwen en benutten.
 • Je hebt inzicht in relevante in- en externe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten jouw eigen werkterrein.
 • Je kunt projecten leiden en projectmatig werken, al dan niet in multidisciplinair verband.
 • Je kunt audits uitvoeren en defensie-adviesdocumenten schrijven.
 • Je hebt goede communicatieve en adviserende vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur De aanstelling zal in eerste instantie zijn voor de duur van 2 jaar, met kans op een vaste aanstelling.
Aantal uren per week 38
Plaats Apeldoorn, Gelderland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Koninklijke Landmacht
De Koninklijke Landmacht werkt op de grond aan wereldwijde vrede en veiligheid en wordt daarbij ondersteund door het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Om vrede en veiligheid aan anderen te kunnen bieden, is het van belang dat ook bij het OOCL het niveau en de kwaliteit van de medische ondersteuning op orde is.

De afdeling Commando Landstrijdkrachten, Operationeel Ondersteuningscommando Land, sectie GMed

Je werkt binnen de sectie Militaire Gezondheidszorg van de staf van de brigade Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). De sectie GMed formuleert het geneeskundig beleid voor de brigadecommandant, en we coördineren (extern) de geneeskundige opleidingen voor de brigadegeneeskundige (sub)eenheden om zo de gewenste kwaliteit te handhaven. De sectie ondersteunt de brigadecommandant bij de commandovoering.

Jij werkt aan het kwaliteitssysteem en de kwaliteitsorganisatie van de militaire gezondheidszorg (MGZ), gericht op het geheel aan behoud, herstel en de bevordering van de gezondheid en inzetbaarheid van militairen. De MGZ is ondergebracht bij meerdere defensieonderdelen. De militaire gezondheidszorg vormt één systeem, waarbij de gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid, zoals de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, de onderlinge relaties bepalen. Het structureel beheersen, verbeteren en waarborgen van de MGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de Militair Geneeskundige Autoriteit.

Jij richt je op het beheer en de instandhouding van het kwaliteitsmanagementsysteem. Je draagt mede bij aan de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de operationele militaire gezondheidszorg. En aan de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van operationele militaire gezondheidszorg. Ook ondersteun je de OPCO-staf en DGO-staf in het ontwikkelen van plannen en beleid op het gebied van kwaliteit van de operationele militaire gezondheidszorg.

Bijzonderheden
 • Nieuwe medewerkers van buiten Defensie krijgen in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de maximale duur van twee jaar. Tegen het einde van die periode beoordelen we of er tot een aanstelling in vast dienstverband kan worden overgegaan.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Apeldoorn

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.