Helaas, deze vacature is niet actief.

Vacature in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

Rechtshandhaving, contraterrorisme, beveiliging, het komt allemaal voorbij in jouw baan als juridisch adviseur bij Defensie. In Den Haag heb jij een dynamische functie die er echt toe doet, want een veilige samenleving willen we allemaal. En jij bent die scherpe en tactvolle jurist(e) die zich daar bij het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving elke dag voor inzet.

Als juridisch adviseur ligt jouw werk op het snijvlak van strategisch advies bij de Bestuursstaf en de operaties van de Koninklijke Marechaussee. In jouw baan draait het om het maken van verbinding tussen die onderdelen van Defensie. Een andere belangrijke rode draad is het maken van een vertaalslag van de wet- en regelgeving.

Je adviseert over juridisch-bestuurlijke aspecten van de verantwoordelijkheid van de minister en secretaris-generaal. En je bereid (inter)departementale beraden en overleggen voor. Als adviseur ben je bovendien actief betrokken bij diverse interdepartementale en multidisciplinaire projecten op het gebied van onder meer contraterrorisme, bewaken en beveiligen, luchthavenontwikkelingen en gegevensuitwisseling.

Gaat het om wetgevingstrajecten die relevant zijn voor de taakuitoefening van de KMar of overeenkomsten waarbij Defensie of de KMar partij is? Ook dan heb je een adviserende rol. Je hebt dan ook veel contact met overige ministeries, zoals die van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid.

Wie zoeken we
 • Je hebt een universitaire opleiding Nederlands recht met succes afgerond.
 • Je hebt diploma’s van aanvullende opleidingen in gespecialiseerde rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn.
 • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van nationale veiligheid en rechtshandhaving.
 • Je bent gericht op samenwerking en in staat de belangen van Defensie en de Koninklijke Marechaussee te behartigen.
 • Je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen en het daarbij identificeren van juridische aspecten.
 • Je bent vaardig in het interpreteren van wet- en regelgeving, kunt bijeenkomsten leiden en bezit de adviesvaardigheden van een ervaren adviseur.
 • Je bent een stevige gesprekspartner en zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig.
 • Je kunt op een kritische, pragmatische en oplossingsgerichte manier omgaan met een spanningsveld tussen juridische en andere aspecten, en tussen uiteenlopende belangen.
 • Je bent flexibel en bereid mee te draaien in piketdiensten.
 • Je hebt een analytische en kritische blik, je bent zelfstandig en creatief, en je kunt je werk goed plannen en organiseren.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je kunt anderen zodanig beïnvloeden dat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Wij zijn een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken zorgen wij ervoor dat militaire eenheden beschikbaar zijn en nationaal en internationaal ingezet kunnen worden.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf ondersteunt de minister bij de besturing van de organisatie en adviseert haar als lid van het kabinet. Wij zorgen voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. Daarvoor sturen wij de operationele commando’s en de dienstencentra aan, en stellen de beleidskaders voor de gehele defensieorganisatie vast.

In de Bestuursstaf bereiden de secretaris-generaal, de directeur-generaal Beleid, de Commandant der Strijdkrachten en de hoofddirecteur Financiën en Control het merendeel van de besluitvorming voor. Zij vormen tevens het hoogste adviesorgaan van de minister.

De afdeling Directie Juridische Zaken, Cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving

De directie Juridische Zaken (DJZ) vervult de centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie van het departement. De hoofddoelstellingen van de DJZ zijn:

 • de juridische ondersteuning en advisering van de minister en de Defensieonderdelen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;
 • het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij het verlenen van militaire bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving
Het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving zorgt voor de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering. Dat doen we als het gaat om nationale crisisbeheersing, en op het gebied van koninkrijksaangelegenheden, de Politiewet, de Wet politiegegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet veiligheidsregio’s.

Bijzonderheden
 • Je gaat om met gerubriceerde gegevens. Om die reden is veiligheidsmachtigingsniveau B nodig.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om piketdiensten te draaien.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.