Helaas, deze vacature is niet actief.

Ketenregisseur Zorg en Veiligheid in Zaandam

Wil jij een bijdrage leveren aan de  sociale veiligheid voor inwoners van Zaanstad? De... Als ketenregisseur stuur je op het goed functioneren van het systeem van sociale veiligheid voor inwoners van Zaanstad. Aan de ene kant door de...

Beschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan de  sociale veiligheid voor inwoners van Zaanstad? De functie

Als ketenregisseur stuur je op het goed functioneren van het systeem van sociale veiligheid voor inwoners van Zaanstad. Aan de ene kant door de dienstverlening voor inwoners die passende ondersteuning nodig hebben vorm te geven en aan de andere kant door de sociale veiligheid voor onze inwoners te vergroten. In deze functie draait het om  thema’s zoals Wvggz, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Zorg en Veiligheidshuis, Veilig Thuis, nazorg ex gedetineerden, woonoverlast, jeugdcriminaliteit, aanpak mensenhandel en ondermijning. De aanpak vraagt nauwe samenwerking; binnen de regio, waar gemeenten gezamenlijk optrekken onder ‘Allen voor een’. En binnen de gemeente Zaanstad, waar we als sector Maatschappelijke Ontwikkeling nauw samenwerken met de sector Handhaving, Veiligheid en Vergunningen. Als ketenregisseur is het jouw taak de samenwerking in de Zaanse keten zo vorm te geven, dat we de totale sociale veiligheid voor inwoners van Zaanstad optimaliseren. Het betreft een complex thema, waarin de vele spelers ook diverse belangen kunnen hebben. In het ketenoverleg wordt besproken of het beleid werkt zoals bedoeld is en welke eventuele aanpassingen er nodig zijn. Als ketenregisseur ben jij in hoofdlijnen op de hoogte van hetgeen speelt.

De dynamiek in de keten Sociale Veiligheid is complex en eigenstandig, maar heeft ook verbinding met de beleidsterreinen Wmo, Jeugd, Participatie en Veiligheid. Ook hier heb jij de verbindende rol, en is het noodzakelijk om in deze samenhang adequaat te reageren, af te stemmen en te handelen binnen de regionale kaders. Je trekt daarin op in nauwe samenwerking met de kennisspecialisten van Maatschappelijke Ontwikkeling.

Samen met de drie collega ketenregisseurs stuur jij op het presteren van de ketens van zorg & veiligheid, jeugd, zorg en werk en inkomen. Belangrijke taken waar je als team gezamenlijk aan werkt zijn:

 • Ontwikkeling opgave gericht werken
 • Inzicht krijgen in de werking van en de doorloop binnen de ketens/het systeem
 • Sturen op voortgang van resultaat en inzet van middelen binnen de ketens
 • Voeren van dialoog, verbinding en co-creatie met partners en inwoners in de hele keten
Wat ga je verder doen?
 • Je bent verantwoordelijk voor een domein overstijgend ketenoverleg, waarin ruimte is om verbeterpunten in het beleid te bespreken en daaraan concrete acties te verbinden
 • Je bent resultaat- en budgetverantwoordelijk. Deze resultaten behaal je door als opdrachtgever collega’s uit de organisatie te verbinden en in de gelegenheid te stellen om samen aan complexe en strategische opgaven te werken
 • Creëren van goede randvoorwaarden rondom beleid, contractmanagement, informatie-uitwisseling, leren en ontwikkelen zodat de gemeentelijke organisatie gericht is op het goed functioneren en vernieuwen van de keten Sociale Veiligheid
 • Regie voeren op de opdrachten vanuit Zaanstad aan de verschillende ketenpartners, zoals het zorg en veiligheidshuis, veilig thuis, het OM en de politie, binnen de regionale kaders. Je stelt prioriteit in de Zaanse opgaven, doet voorstellen om het systeem aan te passen en levert een bijdrage aan de samenwerkingsagenda met stedelijke partners
 • Initiëren van een dialoog en samenwerking met ketenpartners in de 0de, 1ste en 2de lijn gericht op het beter presteren van de keten met ruimte voor experimenteren en leren
 • Regionale verbinding maken op de diverse thema’s in de brede keten zorg en veiligheid, waarin je oog houdt voor het samenspel tussen lokale en regionale belangen
Jouw profiel

Netwerken zit in jouw aard. Jij kunt de verbinding maken tussen de externe partners in de keten en de interne organisatie. Sector en domein overstijgend denken én werken doe je als vanzelfsprekend. Je hebt daarbij altijd oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid in de stad. Je kunt omgaan met politieke krachtvelden als het gaat om het maken van strategische keuzes. Ook zorg je voor een evenwichtige afweging van belangen van stakeholders. Jij bent een spin in het web en schept de voorwaarden waardoor jouw collega’s inhoudelijk het werk goed kunnen oppakken.  Met jouw visie weet jij sturing te geven en betrokkenen te enthousiasmeren. Verder beschik je over het volgende:

 • Een afgeronde WO-opleiding
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein of het veiligheidsdomein
 • Aantoonbare kennis van en affiniteit met de bestuurlijke context rondom Sociale Veiligheid
Het aanbod

Een verantwoordelijke functie, met maatschappelijke relevantie. Persoonlijke ontwikkeling en een goede werk/privébalans vinden wij belangrijk. Daarnaast mag je het volgende verwachten:

 • Een salaris tussen €4.777,- en €6.365,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week, schaal 13). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid het dienstverband om te zetten naar een vast dienstverband;
 • Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op: De organisatie

Gemeente Zaanstad is een groeiende gemeente in Metropoolregio Amsterdam. Wij hebben de ambitie om deze groei te combineren met het vergroten van de stedelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stad. Binnen het domein Maatschappelijke Ontwikkeling is er na de decentralisaties veel werk te verzetten om de transformatie-opgave waar te maken. Waarbij de leefwereld centraal wordt gesteld en ingezet wordt op preventie. De ondersteuning aan onze inwoners is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en effectieve hulp en ondersteuning waar nodig.

Zorg en Veiligheid
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er in Zaanstad een stevige sociale basis is voor veiligheidszorg. De gemeente heeft daarin een brede verantwoordelijkheid. Deze inzet gaat verder dan alleen het bieden van passende zorg. Daarom spreken we van sociale veiligheid. Sociale veiligheidszorg staat nooit stil. Bij Sociale Veiligheid wordt gekeken hoe veiligheidsinterventies en zorginterventies op elkaar kunnen aansluiten en elkaar kunnen versterken. Het is een beleidsgebied waarop je aan de ene kant betrokken bent bij kwetsbare inwoners en aan de andere kant met het vergroten en verbeteren van het veiligheidsgevoel.
Als gemeente doen wij een groter beroep op de eigen kracht van individuele mensen en hun sociale omgeving. Binnen onze organisatie stuurt de sector Frontlijn op de werking van het systeem van dienstverlening voor inwoners die ondersteuning op maat nodig hebben.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Zaandam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zaandam | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.