Helaas, deze vacature is niet actief.

(Senior) juridisch-bestuurlijk adviseur in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

De minister van Defensie adviseren over en de landsadvocaat aansturen op civielrechtelijk vlak. Voor jou als (senior) juridisch-bestuurlijk adviseur behoort dat tot de dagelijkse werkzaamheden. Zoals je vanaf je werkplek in Den Haag ook je rol pakt bij de beleidsontwikkeling op jouw terrein.

Je adviseert over complexe onderwerpen en legt daarbij de relatie met de relevante (juridische) vakgebieden. Vanuit juridisch perspectief lever je inhoudelijke bijdragen aan beleidsontwikkeling. Ook verzorg je ondersteuning en advies op juridisch-bestuurlijk terrein en je levert juridische inbreng bij projecten en overlegsituaties. Denk hierbij aan onderwerpen als civielrechtelijke contractverplichtingen en aanbestedingsrechtelijke aspecten bij verwerving van materieel en diensten. Maar ook aan juridische aansprakelijkheidskwesties, intellectuele eigendomsrechten en mededingingsrechtelijke aspecten, vooral op het vlak van de Wet Markt en Overheid.

Daarnaast stuur je de landsadvocaat aan bij het voeren van civielrechtelijke procedures. Dit doe je door het opstellen van of bijdragen aan adviesproducten, zoals fiches, annotaties en nota’s. Hetzelfde geldt voor informatievoorziening, waaronder presentaties en correspondentie, ten behoeve van (inter)departementaal overleg. Bovendien draag je bij aan de totstandkoming van overeenkomsten tussen betrokken diensten en organisaties.

Wie zoeken we
  • Je hebt een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding.
  • Je hebt aanvullende opleidingen op een of meerdere relevante rechtsgebieden en aantoonbare kennis en ervaring op minimaal het gebied van civiel- en aanbestedingsrecht.
  • Je hebt ervaring in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten.
  • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en in het omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
  • Je plant en organiseert je werkzaamheden prima en schakelt makkelijk als de voortgang anders verloopt dan voorzien of gewenst.
  • Je werkt organisatiegericht en bij het vinden van oplossingen toon je creativiteit.
  • Je communiceert sterk, wat onder meer blijkt uit je vaardigheden op het vlak van netwerken en het beïnvloeden van mensen in je omgeving.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf ondersteunt de minister en de staatssecretaris bij de besturing van de organisatie en adviseert hen als lid van het kabinet. De Bestuursstaf zorgt voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. Ze stuurt daartoe de operationele commando’s en de dienstencentra aan en stelt de beleidskaders vast voor de gehele defensieorganisatie. In de Bestuursstaf zijn, naast de secretaris-generaal, drie kernspelers die samen het merendeel van de besluitvorming voorbereiden en het hoogste adviesorgaan van de minister vormen. Dit zijn de directeur-generaal Beleid, de Commandant der Strijdkrachten en de hoofddirecteur Financiën en Control.

Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling Directie Juridische Zaken, cluster Civielrecht

De directie Juridische Zaken verleent juridische ondersteuning en adviseert de minister van Defensie en de Defensieonderdelen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht. Daarnaast bewaakt de directie de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het Defensiebeleid en treedt zij op als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij de verlening van bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Civielrecht
Binnen onze directie houdt het cluster Civielrecht zich bezig met de advisering op vooral civielrechtelijk en aanbestedingsrechtelijk gebied.

Bijzonderheden
  • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel is van de selectieprocedure.
  • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld voordat we de selectie uitbreiden met externe kandidaten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.