Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker veiligheid in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

Beleidsonderwerpen op het gebied van veiligheid bij Defensie liggen politiek en maatschappelijk vaak gevoelig. Bij de staf van de directie Veiligheid in Utrecht krijg jij als senior beleidsmedewerker dan ook te maken met boeiende zaken die er echt toe doen. Met jouw ervaring speel je een rol van betekenis voor de minister en staatssecretaris.

Als senior beleidsmedewerker bij de staf van de directie Veiligheid (DV) werk je primair met strategische en politiek-bestuurlijke dossiers op het gebied van veiligheid. Daarbij ondersteun je beide bewindspersonen. Je adviseert over vraagstukken rondom sociale en fysieke bedrijfsveiligheid en integriteit. Je houdt overzicht en zorgt voor de parlementaire zaken, zoals het opstellen en het afstemmen van Kamerbrieven en het voorbereiden van Kamerdebatten.

Ook de coördinatie van reacties van het ministerie op rapporten van de Inspectie Veiligheid Defensie of de aanbevelingen uit jaarverslagen van in- en externe toezichthouders hoort bij je werk. En je bent betrokken bij de reactie vanuit Defensie op het jaarrapport van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, de commissie-Verbeet. Je zorgt voor afstemming met alle directies en defensieonderdelen en draagt bij aan de communicatie over je dossiers. Verder schrijf je onder meer annotaties voor de directeuren en bewindspersonen, en voer je politiek gevoelige projecten uit.

Er is een fundamentele versterkingsslag bij Defensie gaande in het domein veiligheid. Veiligheid is een onderwerp dat bij alle soorten werkzaamheden en alle eenheden binnen de defensieorganisatie een rol speelt. De randvoorwaarden voor een veilige defensieorganisatie betreffen de gehele bedrijfsvoering. Dat maakt dat je vanuit de DV altijd andere directies en onderdelen nodig hebt en veel samenwerkt. Je hebt dan ook volop interne contacten. Daarnaast heb je ook contact met andere ministeries, toezichthouders en civiele partijen.

Wie zoeken we
 • Je hebt een wo-diploma in een richting die voor het werkveld of het kennisveld relevant is.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met verschillende beleidsontwikkelingen die spelen op het gebied van veiligheid en militair en burgerpersoneel.
 • Je hebt inzicht in de organisatie van Defensie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en in de omgeving waarbinnen de KMar opereert.
 • Je hebt ervaring in het functioneel aansturen van mensen, waaronder het leiden van een team en individuele begeleiding of coaching.
 • Je bent vaardig in het adviseren en hebt daarin aantoonbare ervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent in staat snel de relatie te leggen tussen de verschillende dossiers binnen Defensie en de kern daarvan in het oog te houden.
 • Je bent behendig in het flexibel en proactief opereren binnen een team in een dynamische omgeving.
 • Je kunt proactief inspelen op de (beleids)ontwikkelingen binnen Defensie, het Rijk en andere overheden.
 • Je bent niet bang over de inhoud van jouw dossiers het debat aan te gaan met collega’s, belangenorganisaties en particulieren.
 • Je bent omgevingsgericht, je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en je benut deze kennis effectief.
 • Je bent in staat invloed uit te oefenen op anderen zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je kunt goed samenwerken, bent sterk in netwerken en in het plannen en organiseren van je werk.
 • Je bent creatief en komt met nieuwe ideeën of oplossingen om tot resultaat te komen.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Directoraat-generaal Beleid
Het defensiebeleid wordt ontwikkeld binnen het directoraat-generaal Beleid (DGB), onderdeel van de Bestuursstaf. Wij ontwikkelen visie, strategie en plannen voor een modern en toekomstbestendig Defensie. Door integraal en uitvoerbaar beleid te maken, geven we richting aan en scheppen we de randvoorwaarden voor de krijgsmacht. Het beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen legt het DGB duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.

Daarnaast vertegenwoordigen wij Defensie in interdepartementale en bestuurlijke of maatschappelijke gremia. Daarbij hebben we te maken met andere departementen, provincies en gemeenten en andere externe overlegfora.

De afdeling Directie Veiligheid

De directie Veiligheid (DV) maakt deel uit van het DGB. Wij zijn proceseigenaar van het domein veiligheid binnen de Defensieorganisatie. Onze taak is het voorbereiden van de beleidskaders ten aanzien van veiligheid. Dit doen we op concernniveau voor de gehele defensieorganisatie.

Wij richten ons op de kwaliteit van het proces, de organisatie en de procesinformatie en daarbij hanteren we een multidisciplinaire aanpak. In grote lijnen komt dit neer op het ontwerpen en onderhouden van een veiligheidsmanagementsysteem dat op de defensieorganisatie toegesneden is. Het is gericht op fysieke veiligheid, bedrijfs- en sociale veiligheid, gezondheid en milieu en heeft als doel het duurzaam verbeteren van deze thema’s in de organisatie.

Je gaat aan de slag bij de staf van de DV. De staf houdt overzicht over de dossiers binnen de directie en verzorgt de coördinatie en de voorbereiding van de parlementaire aangelegenheden. Daarnaast zorgen wij voor de (beleids)voorbereiding op het gebied van veiligheid voor de bewindslieden en de directeur Veiligheid, bijvoorbeeld ten behoeve van hun deelname aan interne en externe overlegfora. Verder regelen we de bedrijfsvoering binnen de directie en leveren we de managementondersteuning.

Bijzonderheden
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.
 • Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.