Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsadviseur afdeling Strategie in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

Jij komt als beleidsadviseur terecht bij de directie Strategie en Kennis van het directoraat-generaal Beleid in Den Haag. Wij zorgen voor visie en strategie en vertalen deze thema’s naar integraal beleid, inclusief de juiste kaders, en plannen voor een krijgsmacht die ook in de toekomst kan beschermen wat ons dierbaar is.

Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vormgeven van visie, strategie en beleid op jouw terreinen. Je houdt je bezig met strategische dossiers waarop verdieping nodig is en bent verantwoordelijk voor die verdieping. Je levert een grote bijdrage aan de belangrijkste producten van de afdeling: de Defensievisie en de Defensienota en de succesvolle vertaling daarvan naar beleid en uitvoering. Het realiseren van interne en interdepartementale afstemming is hier een belangrijk onderdeel van. Binnen Defensie bekijk je processen en dossiers in samenhang en je stuurt bij als dat nodig is.

Vanuit een politiek-bestuurlijke bril toets je of deze processen en dossiers overeenkomen met de ingezette visie en strategie. Natuurlijk kijk je ook pragmatisch hoe je Defensie zo snel en goed mogelijk vooruit helpt. Verder ben je verantwoordelijk voor parlementaire aangelegenheden, je schrijft Kamerbrieven en bereidt debatten voor. En je vervult vertegenwoordigende taken in interdepartementale en bestuurlijke en maatschappelijke gremia, vooral met andere departementen en kennisinstellingen en in andere (inter)nationale externe overlegfora.

Daarnaast schrijf je beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister en bewindslieden, voer je politiekgevoelige projecten uit en ondersteun je de minister in zijn of haar rol als lid van de ministerraad. Ook ondersteun je het directoraat-generaal Beleid (DGB) en de minister en bewindslieden bij bestuurlijke en maatschappelijke bijeenkomsten. Het onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk, zowel interdepartementaal, bestuurlijk, als binnen de NAVO en de EU en in de bilaterale sfeer, hoort ook bij jouw werk. Je kunt dan ook werken met gevoelige informatie en stelt je daarbij integer op.

Jouw taken

 • Je coördineert integrale visie- en strategievorming op dossiers.
 • Je geldt als adviseur van het afdelingshoofd Strategie, de directeur Strategie en Kennis, DGB, Bestuursraad en bewindspersonen.
 • Je geeft visie, strategie en strategisch beleid vorm en verzorgt de dagelijkse beleidssturing op de dossiers die actueel zijn. Dit vraagt om een sterk analytisch en strategisch vermogen, het vermogen om verbindingen te leggen tussen alle dossiers van Defensie en het vermogen om niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn resultaten te boeken.
 • Je stuurt niet alleen binnen de organisatie de strategische dossiervorming aan, maar werkt ook buiten de organisatie samen met voor Defensie belangrijke partners.
 • Je kunt hiervoor samen met veel dossierhouders tot afgestemde producten komen onder grote tijdsdruk, kunt goed plannen, bewaart het overzicht en bereidt besluitvorming op de juiste manier voor.
Wie zoeken we
 • Je hebt wo-niveau en ervaring in een coördinerende adviesfunctie en bent gezaghebbend op je eigen dossiers.
 • Je hebt ervaring met het dragen van verantwoordelijkheid voor en het coördineren van hele dossiers en processen.
 • Je bent een strategisch en kritisch denker, durft beslissingen te nemen en kunt omgaan met weerstand.
 • Je kunt je als schrijver zowel in het Nederlands als het Engels zeer goed uitdrukken.
 • Je bent een vlotte en flexibele collega die verschillende onderwerpen op een logische manier aan elkaar verbindt en je vindt het leuk om je langere tijd te verdiepen in dossiers.
 • Je kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen en zelf nieuwe denkrichtingen, argumenten en ideeën op papier zetten.
 • Je hebt een zeer goede politieke antenne, durft kritische vragen te stellen en kunt je advies kort en helder verwoorden.
 • Je kunt een netwerk opbouwen en op een informele manier zaken voor elkaar krijgen.
 • Je laat je niet uit het veld slaan als je tegen obstakels aanloopt, kunt goed prioriteren en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • Je kunt zowel werken zonder als met zeer korte deadlines en kunt er tegen dat je dag af en toe anders verloopt dan je vooraf had gedacht.
 • Je hebt kennis van de geopolitieke en politieke omgeving en van de Defensieorganisatie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de samenwerking met andere ministeries, zoals de ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.
 • Je kunt medewerkers projectmatig aansturen.
 • Je kunt ontwikkelingen en problemen signaleren en analyseren.
 • Je kunt nieuwe ideeën, concepten en beleid ontwikkelen, uitdragen en verdedigen.
 • Je kunt visie-, strategie- en beleidsproducten tot stand brengen, weet processen vorm te geven om daartoe te komen en kunt besluitvorming op dat vlak voorbereiden.
 • Je bent vaardig - en hebt ervaring - op het gebied van nationale en internationale politiek, kunt Defensie vertegenwoordigen bij partners en weet belangentegenstellingen te overbruggen.
 • Je hebt ervaring in het managen van veel verschillende belangen en mensen.
 • Je kunt bestuurlijkgevoelige en/of complexe beleidsprocessen aansturen en besluitvormingsprocessen managen.
 • Je bent omgevings- en organisatiebewust, kunt mensen positief beïnvloeden en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent een echte netwerker, en goed in samenwerken en verbinden, plannen en organiseren.
 • Je kunt zelfstandig werken, houdt overzicht, en bent creatief en stressbestendig.
 • Je kunt goed analyseren en bent integer.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €5.200 bruto per maand
Maximum salaris: €6.500 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, directoraat-generaal Beleid

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Dagelijks werken wij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De vier krijgsmachtdelen (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke luchtmacht en Koninklijke Marechaussee) zorgen ervoor dat de militairen en het materieel klaar zijn voor inzet. Het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie bieden ondersteuning door producten en diensten te leveren. De Bestuursstaf maakt het beleid.

De Bestuursstaf geeft namens de minister sturing aan het departement door het bepalen van de strategie en het beleid, en het toewijzen van de bijbehorende middelen aan alle defensieonderdelen. De Bestuursstaf adviseert de minister ook als lid van het kabinet. De Bestuursstaf houdt daarnaast toezicht op de besteding van de middelen en stelt kaders op voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Directoraat-generaal Beleid
Het directoraat-generaal Beleid (DGB) is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van het ministerie van Defensie. Het werkveld van de DGB omvat alle zaken met maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relevantie en beleid waarvoor een integrale afweging wenselijk is. De medewerkers van DGB werken dagelijks aan het vormgeven van Defensiebeleid op een breed en divers terrein, aan het afstemmen van verschillende (inter)nationale belangen en aan een politieke en bestuurlijke koers die binnen en buiten Defensie op draagvlak kan rekenen. We zijn verantwoordelijk voor beleidsterreinen als materieel, veiligheid, internationale zaken, personeel en Defensieplannen. DSK richt zich op de beleidsterreinen strategie, kennis en innovatie.

De afdeling Directie Strategie en Kennis, afdeling Strategie

De directie Strategie en Kennis (DSK) is onderdeel van het directoraat-generaal Beleid. DSK is eerstverantwoordelijk voor het realiseren van - en sturing geven op - integrale visievorming en strategieontwikkeling: de lange lijnen naar de toekomst en de strategie hoe daar te komen. Voor de juiste inbedding en borging is DSK ook verantwoordelijk voor de borging van de koers en plannen van Defensie en het realiseren van betrokkenheid en steun bij onze stakeholders. De directie bestaat uit vijf afdelingen: Strategie, Kennis en innovatie, Informatiegestuurd Optreden en Cyber, Nationale Veiligheid en de Counter Hybrid Unit.

Onze medewerkers werken dagelijks aan het vormgeven van defensiestrategie en -beleid op een breed en divers terrein, het afstemmen van verschillende (inter)nationale belangen en een politieke en bestuurlijke koers die binnen en buiten Defensie op draagvlak kan rekenen.

Afdeling Strategie
Jij maakt deel uit van de afdeling Strategie die zich bezighoudt met overkoepelende dossiers die over het algemeen verder vooruit of achteruit in de tijd liggen. Denk bijvoorbeeld aan visie- en strategieontwikkeling, het ontwikkelen van de Defensievisie en de Defensienota, adviesaanvragen voor de AIV, maar ook het overkoepelende stakeholder-engagement. Ook het samen met andere ministeries werken aan een overkoepelende visie en strategie op veiligheid hoort bij de afdeling.

Bijzonderheden
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.