Helaas, deze vacature is niet actief.

Coördinerend adviseur bedrijfsvoering in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

Van evaluaties leren en beter worden. Daar weet jij als coördinerend adviseur bedrijfsvoering alles van. Bij de directie Bedrijfsvoering en Evaluatie van de Bestuursstaf zet jij je in Den Haag dagelijks in om de organisatie op een hoger plan te brengen. En die organisatie? Dat is Defensie. Je hebt dus een baan die er echt toe doet.

Als coördinerend adviseur bedrijfsvoering geef je in de verschillende fasen van evalueren advies aan het (lijn)management. Je begeleidt zowel het management als medewerkers bij besluitvormingsprocessen die daarbij horen, bij implementatie van besluiten en bij uitvoering. Ook lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van evaluatiebeleid en -principes, procedures en richtlijnen. Op die manier zorg je ervoor dat er bij Defensie op een vergelijkbare wijze wordt geëvalueerd.

Bovendien werk je mee aan de ontwikkeling van een kwaliteitsmechanisme voor het sluiten van de PDCA-cyclus. Om het draagvlak van evalueren te bevorderen en mensen binnen alle lagen van de organisatie bewust te maken van het belang ervan, geef je trainingen. Ook bevorder je interdepartementale afstemming en samenwerking als het gaat om evaluatie. En incidenteel word je als kartrekker gevraagd bij het uitvoeren van een inhoudelijke evaluatie.

Je draagt actief bij aan voorlichtingscampagnes rondom evaluatie. Daarnaast volg je interne en externe innovaties op het gebied van evaluatiemethodes en -technieken. Bij je werk hoort ook het participeren in overleggen en gremia. Vaak werk je samen met collega’s van de overige beleidsdirecties, met die van de Defensiestaf en van de hoofddirectie Financiën en Control. Verder ondersteun je projectleiders bij de uitvoering van evaluaties.

Wie zoeken we
 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt een wo-diploma en/of vakkennis op het gebied van bedrijfskunde, algemene of bedrijfseconomie of bestuurskunde.
 • Je hebt (brede) kennis van en ervaring met onderzoeksmethodologie, bij voorkeur met evaluatie.
 • Je hebt inzicht in de besturing, processen en inrichting van complexe (uitvoerings)organisaties, de samenhang met andere relevante (bedrijfsvoerings)terreinen en in ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent vaardig in het sturen op inhoud en proces en in het concreet, juist, tijdig en volledig opstellen van adviezen en rapportages.
 • Je bent behendig in het initiëren, opzetten, uitvoeren en evalueren van (complexere) projecten.
 • Je bent vaardig in het (mede)ontwikkelen, uitdragen en uitleggen van beleid en in het adviseren over de manier van evalueren.
 • Je bent analytisch, sterk in netwerken en in communiceren, en gericht op samenwerken.
 • Je hebt een heldere visie voor de middellange termijn, bent resultaatgericht en je houdt van aanpakken.
 • Je hebt gevoel voor gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en de positie van bestuurders.
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden, waarmee je jouw inzichten en standpunten helder en overtuigend kunt verwoorden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €5.200 bruto per maand
Maximum salaris: €6.500 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur Dit betreft een tijdelijke functie voor de duur van drie jaar.
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

De afdeling Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie

De directie Bedrijfsvoering en Evaluatie (DBE) is onderdeel van het directoraat-generaal Beleid (DGB) van de Bestuursstaf. Wij stellen een visie en een strategie op. En we houden ons bezig met het realiseren van integraal en uitvoerbaar beleid, waarbij we ons richten op:

 • domeinoverstijgende en defensiebrede bedrijfsvoering en besturing, inclusief compliance- en risicomanagement, monitoring en evaluatie;
 • de specifieke domeinen integrale beveiliging, documentaire informatie / informatiemanagement, gegevensbescherming, inkoopmanagement en afstoten.

De afdeling waar je gaat werken maakt deel uit van de DBE en is voor een deel nieuw. Het wordt onder andere een kennis- en adviescentrum op het gebied van monitoring en evaluatie. Wij worden betrokken bij beleidsontwikkeling en adviseren over monitoring en evaluatie daarvan. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt van het DGB voor de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Wij monitoren in hoeverre de aanbeveling van hun rapporten wordt opgevolgd. Verder monitoren en regisseren we het materieelbeheer van Defensie en leveren we bijdragen aan de defensiebrede managementrapportage, het jaarverslag en parlementaria. Vanuit verschillende invalshoeken stimuleren we daarnaast de inzet en het gebruik van factbased bedrijfsvoering.

Bijzonderheden
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Het gaat om een tijdelijke functie tot 1 december 2023.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.