Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

Een groot aantal ontwikkelingen binnen de inlichtingen- en cyberwereld is zeer relevant voor Defensie. Enerzijds omdat ze mogelijkheden bieden. Anderzijds omdat ze invloed hebben op de taak van Defensie: de bescherming van de belangen van ons Koninkrijk. Als senior beleidsmedewerker bij de directie Strategie en Kennis in Den Haag richt jij je voornamelijk op inlichtingen en cyberdossiers.

Je hebt binnen de hoofddirectie Beleid een coördinerende rol op het inlichtingendossier, speelt bij de afstemming over het dossier binnen Defensie een belangrijke rol en bent het eerste aanspreekpunt bij interdepartementale afstemming. Bij de vormgeving en ontwikkeling van het kabinetsbeleid en het primaire beleid ondersteun en adviseer je bewindslieden. Ook zorg je voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen die sterk met het inlichtingendossier verweven zijn. Jouw werkzaamheden beïnvloeden externe werkprocessen of de omgeving buiten je eigen werkeenheid en de effecten daarvan zijn vaak na een jaar merkbaar. De effecten van de beslissingen zijn voorspelbaar en kunnen binnen een jaar worden vastgesteld.

Wie zoeken we
 • Je hebt een universitair diploma.
 • Je hebt bij voorkeur relevante ervaring met en kennis van het inlichtingen- en cyberdomein en kunt beleidsproducten ontwikkelen.
 • Je beheerst het Nederlands en Engels mondeling en schriftelijk uitstekend, en hebt kennis van andere talen.
 • Je hebt inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in een bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je hebt ervaring in en gevoel voor een uitdagend politiek-bestuurlijk en interdepartementaal speelveld.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken, snel schakelen tussen verschillende dossiers en verschillende partijen en belangen met elkaar verbinden.
 • Je kunt goed samenwerken en coördineren en neemt graag het initiatief.
 • Je kunt ook als de druk hoog is de rust en het overzicht bewaren en voelt je zeker over je eigen kennis en vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling Hoofddirectie Beleid

Het doel van de hoofddirectie Beleid is om het beleid voor de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. We zijn op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Met deze bundeling van beleidsvorming willen we de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid verbeteren. Daarnaast vervullen we vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia, vooral binnen de NAVO, de EU en het Europees Defensie Agentschap. Een sterk internationaal netwerk, zowel binnen de NAVO en de EU als in de bilaterale sfeer, is voor de invulling van onze internationale rol onontbeerlijk.

Verder zijn we verantwoordelijk voor de politieke en maatschappelijke aspecten van het defensiebeleid, en de politieke aspecten van de inzet van de krijgsmacht. Ook ondersteunen we bij parlementaire aangelegenheden, schrijven we beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister of bewindslieden, voeren we politiekgevoelige projecten uit en ondersteunen we de minister in haar rol als lid van de ministerraad. En we zorgen voor ondersteuning van de minister en bewindslieden bij nationale bestuurlijke en maatschappelijke bijeenkomsten. We vervullen daarnaast vertegenwoordigende taken in interdepartementale en bestuurlijke of maatschappelijke gremia, vooral met andere departementen, provincies en gemeenten, en andere externe overlegfora. Hiervoor is een sterk nationaal netwerk onmisbaar.

Je werkt als senior beleidsmedewerker van de Bestuursstaf voor de directeur van de directie Beleid. We kunnen je ook op andere plekken binnen de Bestuursstaf inzetten. Hoe lang en voor hoeveel uur is afhankelijk van de organisatiebehoefte. Eventueel wordt je inzet om praktische redenen door middel van een tijdelijke tewerkstelling administratief gefaciliteerd in PeopleSoft.

Bijzonderheden
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld voordat we de selectie uitbreiden met externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.