Helaas, deze vacature is niet actief.

Juridisch bestuurlijk adviseur cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

De directie Juridische Zaken vervult de centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie van het ministerie van Defensie. Bij ons in Den Haag krijg jij als juridisch bestuurlijk adviseur de portefeuille klachtbehandeling, Nationale Ombudsman en Veteranenombudsman, en integriteit. Jij bent daarmee de spil op het terrein van de klachtbehandeling en integriteit binnen de defensieorganisatie.

In het algemeen adviseer je over complexe multidisciplinaire onderwerpen. Daarbij leg je de relatie met de relevante (juridische) vakgebieden. In het bijzonder adviseer je vanuit jouw portefeuille de ambtelijke leiding, de minister en de staatssecretaris over beleid rondom de klachtbehandeling binnen de defensieorganisatie, individuele casuïstiek en andere dossiers die raken aan klachtbehandeling en integriteit.

Als lid van het projectteam Herziening Integriteitsstelsel werk je samen met de directie Veiligheid en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie aan het opstellen en implementeren van defensiebreed beleid om zo de behandeling van klachten en integriteitsmeldingen te verbeteren.

Verder treed je op als contactpunt voor de Nationale Ombudsman en Veteranenombudsman. Dat betekent dat je contacten met medewerkers van de Ombudsman onderhoudt. En je ondersteunt en adviseert de defensieonderdelen bij lopende onderzoeken van de Ombudsman. Daarnaast neem je namens Defensie deel aan het interdepartementale klachtennetwerk, waarin rijksbreed wordt gesproken over de verbetering van klachtbehandeling.

Je kunt de diverse betrokken belangen (krijgsmachtdelen en de omgeving) in (politiek) perspectief plaatsen en daarover adequaat juridisch bestuurlijk adviseren. Maar ook verbanden leggen en dossiers koppelen. Ook vertegenwoordig je de directie Juridische Zaken in (inter)departementale multidisciplinaire werkgroepen en projecten.

Wie zoeken we
 • Je hebt een juridische opleiding op wo-niveau afgerond.
 • Je kunt complexe problemen analyseren en daarbij de juridische aspecten identificeren.
 • Je kunt wet- en regelgeving interpreteren en goed omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
 • Je hebt aantoonbare kennis van bestuursrecht, liefst inclusief kennis van en ervaring met het klachtrecht.
 • Je kunt bijeenkomsten leiden.
 • Je kunt onder andere adviseren over veranderkunde, het ontwerpen en (bege)leiden workshops en conferenties en feedback geven.
 • Je kunt zelfstandig werken en mensen positief beïnvloeden.
 • Je hebt gevoel voor politiek en bent organisatiegericht.
 • Je bent flexibel, creatief en een echte netwerker.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.550 bruto per maand
Maximum salaris: €5.800 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf ondersteunt de minister en de staatssecretaris bij de besturing van de organisatie en adviseert hen als lid van het kabinet. De Bestuursstaf zorgt voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. Ze stuurt daartoe de operationele commando’s en de dienstencentra aan en stelt de beleidskaders vast voor de gehele defensieorganisatie. In de Bestuursstaf zijn, naast de secretaris-generaal, drie kernspelers die samen het merendeel van de besluitvorming voorbereiden en het hoogste adviesorgaan van de minister vormen. Dit zijn de directeur-generaal Beleid, de Commandant der Strijdkrachten en de hoofddirecteur Financiën en Control.

Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling Directie Juridische Zaken, cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

De directie Juridische Zaken (DJZ) vervult de centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie van het departement. De hoofddoelstellingen van de DJZ zijn:

 • de juridische ondersteuning en de advisering van de bewindspersonen en de defensieonderdelen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij inzet van de krijgsmacht;
 • het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de bewindspersonen en secretaris-generaal bij de verlening van militaire bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht
Het cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht biedt juridische ondersteuning en advisering op het gebied van het bestuursrecht, strafrecht en tuchtrecht. Onder de verantwoordelijkheid van het cluster valt ook de advisering van de minister en staatssecretaris over het beleid rondom de klachtbehandeling binnen de defensieorganisatie.

Bijzonderheden
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel is van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld voordat we de selectie uitbreiden met externe kandidaten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.