Helaas, deze vacature is niet actief.

Directeur Utrechtse Vastgoed Organisatie

Beschrijving

Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken, studeren en recreëren. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. De stad groeit snel. We vinden het belangrijk dat de groei blijft passen bij het karakter van de stad en zoeken een juiste balans tussen groei en leefbaarheid. Wij werken aan “”. De gemeente Utrecht werkt opgavegericht door de maatschappelijke opgaven in de stad centraal te stellen.

 

Een gezonde stad vraagt om gebouwen die aansluiten op de behoeften van vandaag en morgen. De Utrechtse Vastgoed Organisatie  (UVO) beheert bijna 1000 panden en (sport)accommodaties en doet dit op professionele wijze en in verbinding met klanten, gebruikers, andere organisatieonderdelen en het college.


Ons vastgoed is meer dan alleen monumenten, gymzalen of scholen. Het zijn bibliotheken, de grootste fietsenstalling ter wereld, zwembaden, sporthallen, sportvelden en wijkgebouwen waarin burgers en diensten samenkomen om een betere stad te maken, verbinding te creëren en elkaar te helpen. Utrecht is koploper als het gaat om de verandering naar een duurzame stad.

 

UVO is het organisatieonderdeel (ca. 80 fte) binnen de gemeente dat integraal stuurt en regie voert op het vastgoed van de gemeente Utrecht. De regisserende taken van UVO kennen een sterke beleidsmatige en politieke dimensie: UVO zorgt voor vastgoed dat de beleidsdoelen van de gemeente helpt realiseren. UVO vervult de rol van eigenaar van het gemeentelijk vastgoed.

Vanwege een overstap binnen onze eigen organisatie van de huidige directeur UVO (formele functienaam Integraal Resultaatverantwoordelijk Manager) zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur.

 

Dit is je werk

Als directeur UVO heb je een aantal belangrijke rollen: de rol van leidinggevende van de afdeling, de rol van manager in de top van de organisatie, de rol van strategisch adviseur van het bestuur en de externe rol richting partners met wie de gemeente samenwerkt. Je hebt de volgende hoofdtaken:

 

 • Je bent leidinggevende van het organisatieonderdeel UVO en stuurt met je (3) MT-leden de medewerkers ontwikkelings- en resultaatgericht aan. Door je inspirerende stijl stimuleer je eigenaarschap bij de medewerkers, geef je professioneel vertrouwen en ruimte en spreek je  duidelijke verwachtingen uit over verantwoordelijkheid en gewenst gedrag. Met het MT geef je richting  aan de doorontwikkeling naar een moderne vastgoed organisatie. Als directeur bepaal je met het bestuur en je MT collega’s de koers van UVO en versterk je de samenhang tussen de programma’s. Uiteraard ben je  eindverantwoordelijk voor een professionele  uitvoering van de operationele taken van UVO en draag je zorg voor verdere verbetering van procesmatige, integrale en omgevingsbewuste kennis en vaardigheden van de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de medezeggenschap in jouw onderdeel en WOR bestuurder voor het overleg met de ondernemingsraad.

 

 • Je maakt deel uit van ‘de 20’, het topmanagement van de Utrechtse organisatie met wie je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de sturing op . Je levert actief een bijdrage aan deze bredere opgaven. De ontwikkelopgave voor de organisatie ‘Utrecht Centraal’, oftewel meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan opgaven in de stad, wordt verder doorgezet. Het opgavegericht werken vraagt onder meer dat er nauw samengewerkt wordt met andere organisatieonderdelen en ketenpartners, zodat uit die verbinding betere oplossingen worden gerealiseerd in het belang van de stad en de inwoners. Samenwerking en verbinding met andere organisatieonderdelen en gedeeld eigenaarschap zijn essentieel voor het realiseren van deze opgaven. Tevens ben je lid van het Ontwikkelteam van de Ontwikkelorganisatie.

 

 • Je zorgt dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de lange termijn opgaven en de daarmee verbonden ambities in het collegeprogramma ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma, niet alleen middels je eigen onderdeel, maar in gemeentebrede zin. Je bent strategisch adviseur voor de portefeuillehouder Vastgoed en het gemeentebestuur als geheel. Je adviseert en ondersteunt op bestuurlijke en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekking hebben op het werkveld van de UVO en belangrijke opgaven.

 

 • Je bent strategisch gesprekspartner voor je MT leden en in overleg met anderen ook voor de externe partners met wie de UVO samenwerkt.

 

Belangrijke opgaven binnen UVO die nu en de komende tijd spelen:

 1. Richting geven aan de beweging van vastgoedbeheer naar inzetten op de maatschappelijke waarde van vastgoed;
 2. Richting geven aan actualiteit: vastgoed in en na coronatijd, en wat dit betekent voor de gemeente;
 3. Verder doorzetten van de transitie ‘onderhoud’ met het organisatieonderdeel Stadsbedrijven;
 4. Versterken van de samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de UVO organisatie om door te groeien naar één vastgoed-organisatie.

 

Je legt verantwoording af aan de Themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. De Directieraad kan opdrachtgever zijn voor o.a. domein overstijgende thema’s. 

 

Dit vragen we van je

We zoeken een zeer ervaren manager die de opgaven van Utrecht en vooral mensen kan verbinden. Energiek en betrouwbaar bij de implementatie en doorontwikkeling van een vernieuwd organisatie onderdeel. Iemand die positie durft in te nemen en de rol vervult van richting gever en aanjager. Je bent een verbindende en toegankelijke  gesprekspartner op verschillende niveaus en beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten. Je bent in staat om de relevante ontwikkelingen te verbinden en weet deze kennis integraal in te zetten en effectief te benutten voor de organisatie en de stad.  

 

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat je:

 • een inspirerende persoonlijkheid bent die tegelijkertijd over stevigheid en soepelheid beschikt.
 • een verbinder en een netwerker in hart en nieren bent. Je werkt met een brede blik  om de opgaven in de stad te realiseren. Je zoekt actief en laagdrempelig de (keten)samenwerking met andere organisatieonderdelen en met externe partners en je weet anderen te stimuleren tot samenwerking. Je hebt een integrale blik en werkt vanuit de bedoeling.
 • beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit, dit is randvoorwaardelijk voor het invullen van de strategische adviesrol.
 • een inspirator en boegbeeld bent die actief de verbinding en samenwerking opzoekt, rust uitstraalt en werkt vanuit vertrouwen. Je hebt een open houding en bent benaderbaar.
 • met een overkoepelende blik prioriteiten weet te stellen en focus weet aan te brengen, besluiten durft te nemen, en deze beargumenteerd weet over te brengen op anderen.
 • ervaring of affiniteit hebt met techniek gezien de aspecten van realisatie en technisch beheer van vastgoed.

 

Verder beschik je over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring met management (in een eindverantwoordelijke rol) en advisering op strategisch niveau, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie in een grootstedelijke omgeving;
 • ervaring met maatschappelijk vastgoed;
 • ruime ervaring met verander- en implementatieopdrachten en organisatieontwikkeling;
 • visie op en ervaring met het sturing geven aan complexe processen zowel inhoudelijk als organisatorisch met oog en hart voor afdelingsontwikkeling, samenwerking, dialoog en versteviging van professionalisering;
 • ruime ervaring en affiniteit met bedrijfsvoering;
 • ruime ervaring en affiniteit met medezeggenschap en het bevorderen van participatie van medewerkers.

 

Dit bieden we je


We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega’s, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 5.785,- en € 8.343,- op basis van 36 uur (schaal 16). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de tijdelijke aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • De Gemeente Utrecht biedt een contract voor onbepaalde tijd, eventueel vooraf gegaan door een tijdelijk contract van een jaar.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je .

 


Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Directeur UVO aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct maar uiterlijk 10 september 2020. Heb je vragen over de vacature of de sollicitatieprocedure neem dan contact op met Remco Vermunicht, HRM-adviseur 06 2836 5415.

 

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of wij je uitnodigen voor een kennismaking. De eerste gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 21, 22 en 23 september 2020.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijktijdige in- en externe werving hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.