Helaas, deze vacature is niet actief.

Stafmedewerker plannen in Utrecht

Beschrijving

Wat ga je doen?

Gevechtsvoertuigen, Wapens, Communicatiemiddelen, Aggregaten en Tenten. Dit is zomaar een greep uit de grondgebonden systemen die belangrijk zijn bij het werk van Defensie. Door goed onderhoud, beheer en (inzet)planning zorgen we ervoor dat die systemen beschikbaar zijn en blijven voor, tijdens en na operaties en/of inzet.


Als planner van de sectie Plans lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting van het logistiek onderhoud ter ondersteuning van operationele missies, (inter)nationale inzet, oefeningen en evenementen. Dit vergt een flexibele instelling en een creatieve mindset.
Je bent nauw betrokken bij de voorbereiding, implementatie en afronding van logistieke capaciteiten die noodzakelijk zijn voor optimaal ondersteunen van een inzet van de grondgebonden systemen. Hiervoor analyseer je de noodzakelijke behoefte en inventariseer je de beschikbare capaciteiten. Op basis daarvan geef je adviezen en maak je materieellogistieke (ondersteunings)plannen.  De noodzakelijke materieellogistieke ondersteuning stem je af met alle relevante stakeholder; o.a. de stakeholders vanuit de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie, de staf van de Landmacht en de logistieke dienstverleners. Daarnaast coördineer je de noodzakelijke activiteiten om de grondgebonden systemen inzetbaar te houden op inzetlocaties.


Je onderhoudt functioneel contact met de relevante stakeholders en signaleert vroegtijdig de vereiste materieel logistieke acties. Hierop neem je de nodige initiatieven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop Defensie haar instandhouding en materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen kan realiseren tijdens operaties en welke veranderingen en middelen daarvoor nodig zijn.


Verder informeer en adviseer je het management bij onderzoeken en complexe vraagstukken over lopende materieelprojecten en de materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen.


In het belang van je werk bouw en onderhoud je netwerken met onder meer systeemmanagers, planners van operationele en materieellogistieke eenheden, de sectie Operationele Logistiek (Directie Materieel en Diensten) van de Staf van de Landmacht en de Directie Operatiën (DOPS) van de Bestuursstaf. Je wisselt kennis met hen uit, maakt inhoudelijke afspraken en onderhandelt over de dienstverlening en de manier waarop iedereen bijdraagt aan de totstandkoming van de materiële beschikbaarheid.

Wie zoeken we
 • Je hebt een hbo-diploma in de richting logistiek (management), onderhoudstechniek, onderhoudsmanagement, procesmanagement of een andere relevante hbo(+)-opleiding.
 • Je hebt management- of planningservaring binnen een (materieel)logistieke of onderhoudtechnische omgeving.
 • Je hebt kennis van militair materieel en militaire systemen en bij voorkeur ervaring in een militaire organisatie of met militaire uitzendingen.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke verbanden in een bredere context dan je eigen aandachtsgebied.
 • Je kunt complexe procestechnische en/of organisatorische problemen analyseren en verbetervoorstellen doen.
 • Je kunt ontwikkelingen en problemen signaleren en inzichtelijk maken, en anderen adviseren en begeleiden.
 • Je kunt inhoudelijke toelichting geven over onderwerpen gerelateerd aan de materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen.
 • Je kunt helder communiceren op zowel management- als werkvloerniveau.
 • Je kunt een functioneel netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, improviseren en creatieve oplossingen bedenken voor vraagstukken.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk, hebt altijd oog voor de klant en blijft ook rustig in situaties waarbij de druk hoog is.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: €2.700 bruto per maand
Maximum salaris: €4.250 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur Maximaal 5 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling Staf Materieellogistiek Commando Land, sectie Plans

Het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle landsystemen van de krijgsmacht. Het commando is daarmee hét expertisecentrum binnen de krijgsmacht op het gebied van (complex) onderhoud aan deze systemen. Om deze functie te kunnen vervullen, voert het MatlogCo zelf onderhoud uit aan landsystemen. Op deze manier bouwt en behoudt het commando de kennisbasis die het gebruikt om als smart buyer van (wapen)systemen te kunnen optreden.  
Het commando is niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de landsystemen van de Koninklijke Landmacht, maar ook voor de planning en regie van het instandhouden van alle landsystemen van de overige krijgsmachtdelen.

Omschrijving Staf Materieellogistiek Commando Land
De staf van het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) coördineert en ondersteunt alle processen die bijdragen aan de beschikbaarheid en instandhouding van de landsystemen van de gehele krijgsmacht. Te denken valt aan het onderhouden van contracten met (aspirant) klanten over de te verlenen dienstverlening, het aanturen van de primaire (matlog)processen en het uitvoeren van ondersteunende taken ten behoeve van de verschillende afdelingen van het MatlogCo.  Taken die daaruit voortkomen zijn onder andere:
- Het regisseren van de materiële beschikbaarheid voor grondgebonden systemen en het formuleren van de hiervoor benodigde strategische kennis en overige capaciteiten.
- Het coördineren van activiteiten tussen alle ILM-onderhoudsorganisaties (Preventief en Correctief) en DLM-onderhoudsorganisatie (Revisie en Modificaties) om de vereiste materiële beschikbaarheid te realiseren.
- Het onderhouden van contacten met klanten om de klantvraag helder te krijgen en deze af te stemmen op de beschikbare capaciteiten.
- Het adviseren en ondersteunen van alle CLAS ILM- en DLM-onderhoudsorganisaties (inclusief de brigadeherstelcompagnieën) met technisch inhoudelijke adviezen op het gebied van kwaliteit, arbo, infrastructuur, milieu en veiligheid.

Omschrijving sectie Plans
De sectie Plans plant de inzet van de capaciteit van de materieeldienstorganisatie; het Materieellogistiek Commando samen met de brigadehersteleenheden. Ook zorgen we ervoor dat de voorraden groot genoeg zijn om de materieelbehoefte in te vullen.
In samenwerking met alle betrokken partijen stellen we het onderhoudsplan voor grondgebonden systemen op. Hierin verdelen we de werkzaamheden planmatig over de leveranciers, zoals de afdeling Techniek, de 300 Materieel logistieke Compagnie, de brigadehersteleenheden en civiele partners. Ook stellen we het bestedingsplan op, waarin we de behoefte aan reservedelen, de capaciteit om die te verwerven en leveren, en het budget op elkaar afstemmen. Daarnaast verwerken we opdrachten vanuit de staf Commando Landstrijdkrachten en stellen we allerhande ondersteunende plannen op voor de korte en lange termijn.

Bijzonderheden
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen.
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.