Helaas, deze vacature is niet actief.

Medior Medewerker Techniek in Amersfoort - Bernhardkazerne, Utrecht

Beschrijving

Wat ga je doen?

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair? Word Medior Medewerker Techniek! Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Medior Medewerker Techniek ga je zelfstandig of samen met een medewerkers van het team Engineering aan meerdere projecten en onderhoud- of revisietrajecten van systemen en voertuigen waar de C2-hardware in wordt toegepast. De opdrachten krijg je veelal van de Stafofficier Integratiemanager Medior, projectmanagers of systeemmanagers van de betreffende voertuigen of systemen.

Wat ga je doen?
1.    De functionaris levert in projectteams zelfstandig bijdragen t.b.v. de realisatie en instroming van het benodigde materieel door het:

 • mede adviseren en ondersteunen van het projectteam op het gebied van techniek, kwaliteit, Arbo en milieu;
 • bijdragen aan het opstellen van relevante projectdocumenten;
 • maken en aanleveren van technische onderhoudspublicaties;
 • ondersteunen van technische evaluaties;
 • ondersteunen bij het opstellen van de technische aspecten van een programma van eisen (PVE) t.b.v. het verwerven van materieel, zich daarbij richtend op de aspecten functionaliteit, vorm en inhoud van technische documentatie, initiële reservedelen, componenten, verpakking, kwaliteitszorg, milieuzorg en Arbo;
 • mede verrichten van marktonderzoek;
 • in voorkomend geval ondersteunen bij het opstellen van een beproevingsaanvraag, het bewaken van de beproevingsvoortgang en de analyse van de beproevingsresultaten;
 • assisteren bij het opstellen van een uitnodiging tot (budgettaire) prijsopgaaf (UTP);
 • ondersteunen bij het evalueren van de offerte, zich daarbij richtend op de aspecten functionaliteit, technische documentatie, initiële reservedelen, componenten, verpakking, kwaliteitszorg, milieuzorg en Arbo;
 • ondersteunen bij het opstellen van het eindrapport;
 • bijdragen aan het tot stand komen van bestelovereenkomsten/contracten;
 • mede bewaken van de kwaliteit en functionaliteit tijdens de productie van materieel;
 • ondersteunen bij het beoordelen van het kwaliteitsplan/programma van de leverancier;
 • in voorkomend geval ondersteunen bij het controleren van de kwaliteit van beproevingsmodellen en het pre-seriemodel;
 • ondersteunen bij het adviseren m.b.t. de kwaliteitszorg bij de serieproductie;
 • ondersteunen bij het adviseren van de projectmanager inzake voorstellen van de (defensie) kwaliteitszorgfunctionaris i.v.m. afkeuring van (delen van) een levering;
 • in voorkomend geval ondersteunen bij het begeleiden en adviseren van de leverancier op technische aspecten;
 • bijdragen aan het opstellen van het (initiële) systeemplan;
 • ondersteunen bij het opzetten van de configuratiebeheersing;
 • ondersteunen bij het begeleiden van de instroming van nieuw materieel.

2.    De functionaris levert in systeemteams zelfstandig bijdragen t.b.v. de instandhouding van het gevoerde materieel door het:

 • adviseren en ondersteunen van de systeemmanager en het systeemteam inzake technische aangelegenheden inclusief het aspect technische documentatie, uitkomsten van analyses van onderhoudsinformatie, planning van instandhoudingsprojecten en beheersing van de daarbij benodigde middelen, kwaliteit, Arbo en milieu;
 • adviseren m.b.t. beleidsrichtlijnen op het gebied van technische documentatie;
 • initiëren van wijzigingen in technisch documentatie;
 • onderhouden van technische documentatie;
 • bijdragen aan de actualisering van het systeemplan;
 • bijdragen aan het actualiseren van de configuratiebeheersing;
 • behandelen van meldingen i.v.m. problemen met materieel en voorstellen (ideeën) ter verbetering;
 • behandelen van garantiezaken;
 • bijdragen aan het initiëren en uitvoeren van onderzoek i.v.m. kwaliteitsafwijkingen of defecten met mogelijk structurele (seriematige) fouten als oorzaak;
 • bijdragen aan het uitvoeren van onderzoek en het doen van aanbevelingen inzake uit te voeren basisonderhoud, modificaties en vervanging van een systeem;
 • bijdragen aan het initiëren en begeleiden van modificaties;
 • bijdragen aan het adviseren van de systeemmanager inzake voorstellen van de (defensie) kwaliteitszorgfunctionaris i.v.m. afkeuring van (delen van) technische systemen;
 • bijdragen aan het adviseren van interne instanties inzake materieel gerelateerde technische aspecten, kwaliteit, milieu aspecten en Arbo aspecten;
 • informeren van collega's, project-/systeemmanagers en het lijn management over ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Wie zoeken we

Wat vragen we? 
Opleidingseisen:

 • HBO werk en denkniveau, bij voorkeur afgeronde technische opleiding of een gelijkwaardige militaire opleiding, eventueel aangevuld met cursussen op het gebied van technische documentatie vervaardiging;
 • Interne Defensiecursussen op het gebied van milieu, Arbo.

Ervaringseisen:

 • Ervaring binnen het materieellogistieke domein;
 • Ervaring met logistieke geautomatiseerde systemen;
 • Ruime ervaring met specifieke documentatie- en tekstverwerkende programma’s.
 • Enige ervaring met wapensysteemmanagement.

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van C4I integratie in voertuigen;
 • Kennis van de (Europese) regelgeving, normen, voorschriften en wettelijke kaders gerelateerd aan het vakgebied (incl. kwaliteitszorg, Arbo en milieu);
 • Kennis van kwaliteitsbewaking inclusief de praktische toepassing hiervan;
 • Vaardigheid in het lezen en interpreteren van technische (systeem) specificaties;
 • Vaardigheid in het doorrekenen van technische specificaties aangaande systeemimplicaties;
 • Vaardigheid in het opstellen van een programma van eisen;
 • Vaardigheid op het gebied van toepassen van milieu, -en arbozorg en materiële arbo;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

Competenties:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Analyseren
 • Initiatief
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 9
Minimum salaris: €2.800 bruto per maand
Maximum salaris: €3.900 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Amersfoort - Bernhardkazerne, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling Defensie Materieel Organisatie JIVC/LANDGEB IT/SIE PL&BITA

Waar ga je werken?

JIVC
Het Joint IV Commando (JIVC) is de IT-leverancier van Defensie en verantwoordelijk voor de (door) ontwikkeling, het beheren, in stand houden en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt.
   
De afdeling Landgebonden IT
De afdeling Landgebonden IT vormt samen met de afdelingen Maritieme IT, Luchtgebonden- en Joint IT en COC2- en  I&V-IT de Bedrijfsgroep Operationele IT. Doel van de afdeling is het leveren van IT-diensten en -producten die optimaal zijn afgestemd op de businessbehoefte in het domein van de Landgebonden IT. De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen en implementeren, in stand houden en afstoten/uitfaseren van IT –toepassingen en systemen voor de ondersteuning van operationele bedrijfsprocessen.

De sectie PL&BITA
De sectie Plannen en Business IT Alignment (BITA) heeft tot doel dat de op te leveren en in stand te houden  systemen en applicaties optimaal aansluiten bij de operationele bedrijfsvoering. Door intensieve interactie met de operationele eindgebruikers worden de plannen en werkzaamheden afgestemd met de eindgebruiker en intern het JIVC.  Eisen en wensen van de eindgebruiker worden vertaald naar concrete specificaties. De implementatie wordt ondersteund met overdracht van kennis en vaardigheden en nazorg tijdens oefeningen en missies. Tevens draagt de sectie bij aan integratie van C4I in de platformen aanwezig bij de operationele eindgebruikers.

Team Engineering
Het team is samengesteld met een Stoff Integratiemanager Medior (maj, tevens teamleider), 2x Medewerker Techniek/Mobile Engineer (kap), 2x Sr Medewerker Techniek en een Medior Medewerker Techniek.

Bijzonderheden
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amersfoort - Bernhardkazerne, Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.