Helaas, deze vacature is niet actief.

Informatiemanager Maritieme IT in Den Helder

Beschrijving

Wat ga je doen?

De Informatiemanager in de keten Maritieme IT is belast met het analyseren van de nieuwe IV- en ICT-behoeftes (operationeel en bedrijfsvoering) van de Koninklijke Marine en de Kustwacht, dus gefocust op het Maritieme domein.

De Informatiemanager stelt hiervoor verbetervoorstellen op en verwerkt dit onder andere in projectvoorstellen. Dit om vorm en richting te geven aan een samenhangende IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarnaast levert de informatiemanager adviesproducten op ter besluitvorming, hij of zij is in staat deze inhoudelijk toe te lichten en te verdedigen.

De informatie manager is verantwoordelijk voor het opleveren van de projectkaarten, projectvoorstellen ism de projectleider en het leveren van een bijdrage aan het IV-plan voor zijn aandachtsgebied. Binnen de keten wordt met het PPM (programma en portfolio management) gewerkt; je bent hierbinnen verantwoordelijk voor een deel van dat portfolio.

Samenvattend hou je je in deze functie met name bezig met:

 • De voorbereiding en het ontwikkelingstraject van adviesproducten.
 • Het toetsen van het beleid van aangrenzende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied.
 • Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
 • De coördinatie en voorbereiding van het besluitvormingsproces.
 • Het leveren van een bijdrage aan de implementatie en uitvoering.
 • Het evalueren van de effectiviteit van adviesproducten en -processen en het voorstellen van eventuele verbeteringen hierin.
 • De voorbereiding, het aansturen en de uitvoering van complexe projecten.

Speelruimte:

In deze functie wordt je beoordeeld op de ontwikkelde adviesproducten en processen. De beoordeling betreft de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van hiervan. Ook de afstemming daarvan met andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen wordt hierin meegenomen.
De kaders waarbinnen je te werk gaat, worden gevormd door wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen.

Wie zoeken we

Opleidingseisen: Minimaal afgeronde WO-opleiding bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar.

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Kennis van de Defensie- of overheidsbeleidsterreinen in relatie tot informatievoorziening.
 • Ervaring en opgebouwde kennis betreffende automatisering van complexe systemen, zowel in het volledige voortraject als bij de volledige realisatie.
 • Brede kennis van het eigen werkterrein, van beleid en bestuur en hieraan gerelateerde BV en IV beleidsprocessen.
 • Kennis van het vakgebied ICT in relatie met de bedrijfsvoering.
 • Kennis van methoden en technieken voor management en bedrijfsvoering.
 • Vaardigheden in het omgaan met tegengestelde belangen.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Ervaring met het geven van sturing aan multidisciplinaire werkgroepen.
 • Kennis van organisatie en werkwijze van Defensie in het algemeen en de JIVC in bijzonder.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, formuleren en uitdragen van beleidsadviezen.

Competenties:

 • Organisatiegericht;
 • Omgevingsgericht;
 • Netwerken;
 • Creatief;
 • Plannen en organiseren;
 • Analytisch denkvermogen.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder, Noord-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling Defensie Materieel Organisatie JIVC/MARITIEME IT/SIE PRJ&ONTW

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Maritieme IT vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), welke ressorteert onder de DMO. De afdeling Maritieme IT bestaat uit een sectie Plan & Business IT alignement (Plan), sectie Projecten en Ontwikkeling (Change) en een sectie Systeemmanagement & Beheer (Run). De informatiemanagers werken voor de sectie Plan & Business IT-alignement. De informatiemanagers zijn met name actief in het plan deel en zijn ondersteunend bij change en run.

Het JIVC heeft tot doel om de juiste informatiehuishouding te realiseren voor alle defensie onderdelen. Daarbij is het van belang dat de IV- en ICT-voorzieningen goed aansluiten bij de bedrijfsvoering en de wensen van de gebruikers.

De informatiemanager bij Maritieme IT is belast met het analyseren van de nieuwe IV- en ICT-behoeftes (operationeel en bedrijfsvoering) van  het Commando Zeestrijdkrachten en de Kustwacht Nederland. De Informatiemanager stelt hiervoor verbetervoorstellen op en verwerkt dit o.a. in projectvoorstellen. Dit om vorm en richting te geven aan een samenhangende IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarnaast levert de informatiemanager adviesproducten op ter besluitvorming, hij of zij is in staat deze inhoudelijk toe te lichten en te verdedigen.

De informatie manager is verantwoordelijk voor het opleveren van de projectkaarten, projectvoorstellen en het leveren van een bijdrage aan het IV-plan voor zijn aandachtsgebied. Binnen de keten wordt cf. PPM (programma en portfolio management) gewerkt, u bent binnen dit deel verantwoordelijk voor een deel van dat portfolio.

DMO/JIVC is een dynamische organisatie, de informatiemanager begeeft zich in een veranderende omgeving hij of zij is in staat om zich hierin goed te bewegen.

Bijzonderheden
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Helder

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.