Helaas, deze vacature is niet actief.

Procesmanager regio Utrecht (U10)

Onze... Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Mensen zijn graag in de regio Utrecht, waar stad en groen een veelzijdige leefomgeving vormen met een hoogwaardig aanbod van werk, cultuur en voorzieningen....

Beschrijving

Onze opgaven

Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Mensen zijn graag in de regio Utrecht, waar stad en groen een veelzijdige leefomgeving vormen met een hoogwaardig aanbod van werk, cultuur en voorzieningen. In de netwerkorganisatie U10 dragen twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor het behoud en de verdere versterking van deze kwaliteiten van de regio.

Ankerpunt in ons netwerk zijn zes bestuurstafels in met name het fysiek domein. Aan de tafels ontwikkelen en realiseren we gezamenlijk visies, uitvoeringsprogramma’s projecten en zorgen we voor één regionaal geluid richting provincie en Rijk. In initiatieven zoals de Regionale Energie Strategie, de Woondeal, het integraal ruimtelijk perspectief (REP), het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) en het programma U Ned gaan we samen met onder meer Rijk, provincie en waterschappen onze sector overstijgende en lange termijn opgaven te lijf. In uiteenlopende allianties zoals de Health Hub en de Economic Board Utrecht versterken we met het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen het innovatief en financieel vermogen van onze regio.

We zijn trots op waar we nu staan. Tegelijkertijd ervaren wij en onze inwoners forse uitdagingen en zien wij majeure kansen. Dit motiveert ons om het positieve van onze samenwerking gericht uit te bouwen.
 

Onze werkwijze

Wij geloven in de kracht van de lokale autonomie. De raden hebben dan ook geen één van hun bevoegdheden overgedragen aan het regionaal samenwerkingsverband U10. Aan de bestuurstafels en in de opgaveteams is elke gemeente met een wethouder vertegenwoordigd en worden voorstellen aan de twaalf colleges gezamenlijk voorbereid.

Uitgangspunt in de manier van organiseren is dat het overgrote deel van het werk wordt verricht door ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Aan de ambtelijke overleggen van de bestuurstafels neemt van elke gemeente een beleidsadviseur deel. De regionale opgaveteams worden primair bemenst door professionals uit de deelnemende gemeenten dan wel uit de organisaties die participeren in de betreffende opgave.

Elk van de bestuurstafels heeft een procesmanager. De procesmanagers werken direct voor het regionaal samenwerkingsverband U10. Samen met de directeur U10 faciliteren en organiseren zij dat het goede werk binnen de U10 op een goede manier wordt verricht.

 

Dit is je werk

Als procesmanager U10 heb je een afwisselend pakket van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Managen van je bestuurstafel:

  • Secretarisrol: je adviseert de wethouders aan je bestuurstafel over de agenda, prioriteitsstelling en de manier van voorbereiden van collegebesluiten. Je bereidt de bestuurlijke bijeenkomsten voor, vervult de rol van eerste adviseur tijdens de bijeenkomsten en draagt zorg voor het vervolgproces. In het bijzonder begeleid je de trekker en plaatsvervangend trekker: je helpt hen de ‘bovenstroom en onderstroom’ aan de bestuurstafel te duiden en signaleert het als het opportuun is om in gesprek te gaan met medeoverheden of andere relevante partners.

  • Rol van organisator: je verzorgt het functioneren van het ambtelijk overleg, waaraan van elke gemeente een beleidsadviseur deelneemt. Vanuit je helicopter view identificeer je wat wanneer nodig is in de uiteenlopende werkgroepen die in het ambtelijk overleg bestaan en stimuleer je een ieder om actief en met focus bij te dragen. Je draagt zorg voor duidelijke en transparante processen zodat mensen inzicht en vertrouwen hebben in de manier waarop afwegingen en conclusies tot stand komen.

  • Ambassadeursrol: je communiceert aan externe partners helder over de verlangens en ideeën die in de U10 leven. Je bouwt aan een netwerk met relevante organisaties en mensen buiten de regio. Je brengt inspiratie en kennis van buiten naar binnen de regio en prikkelt zo het innovatief en presterend vermogen van je bestuurstafel.

 • Organiseren van verbinding tussen bestuurstafels, met opgaveteams en in allianties:

  • Met de procesmanagers van de andere bestuurstafels monitor je welke maatschappelijke opgaven sector overstijgend zijn, bepaal je welke kansen dit biedt voor samenwerking en concludeer je wat hiervoor nodig is. Je kijkt kritisch met elkaar hoe een ieder zijn of haar processen inricht en ontwikkelt deze gezamenlijk door, bijvoorbeeld in workshops of leersessies met vergelijkbare regio’s. Ook geef en ontvang je actief feedback over je persoonlijke advies- en werkstijl.

  • Met de opgavemanagers van de opgaveteams wissel je uit wat er speelt. Je anticipeert wat de betekenis is van de ontwikkelingen in de opgaveteams voor jouw bestuurstafel. Je denkt actief mee hoe jouw bestuurstafel kan bijdragen aan het succes van de opgaveteams.

  • Je houdt scherp in de gaten wanneer het mogelijk kansrijk en waardevol is om een alliantie te vormen; in een alliantie werkt een deel van de twaalf gemeenten met een of meerdere partners samen aan het realiseren van een specifieke opgave. Je brengt de juiste mensen bij elkaar, bakent de opgave helder af en ontwerpt een treffend proces. Je maakt voor een iedere U10-gemeente transparant dat en hoe de alliantie ontstaat, zodat een ieder gefundeerd de afweging kan maken om al dan niet in te zetten op een deelname aan de alliantie.

 • Bijdragen aan ontwikkeling netwerkorganisatie:

  • De politiek-bestuurlijke opgaven, de spelregels en het speelveld van de twaalf gemeenten en de regionale samenwerking zijn aan verandering onderhevig. Dit vraagt enerzijds dat je consistent en gedisciplineerd vorm en inhoud geeft aan de gemaakte samenwerkingsafspraken en zo een voorbeeld bent voor anderen. Anderzijds draag je met een open mindset bij aan het voortdurend verbeteren van de U10 manier van organiseren, positioneren en besturen.

 

Dit vragen we van je

 • Je bent onafhankelijk & betrouwbaar, verbindend & communicatief en procesvaardig & resultaatgericht.

 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring; bij voorkeur heb je kennis van beleidsontwikkeling in het fysiek domein, ken je de wereld van intergemeentelijke samenwerking en begrijp je uit de praktijk wat de rol van procesmanager van je vraagt.

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond en een strategisch werk- en denkniveau.

In overleg met jou bepalen we voor welke bestuurstafel jij primair de procesmanager zult zijn. Hierbij stellen we de continuïteit in de huidige bezetting van de bestuurstafels voorop. Met de ontwikkeling van ons team kan het door de tijd heen goed zijn dat je verbondenheid aan je bestuurstafel verandert naar, of gecombineerd wordt met (bijvoorbeeld in een duo met een collega procesmanager), een andere bestuurstafel.

 

Dit bieden we je

We willen dat je met plezier naar je werk komt. Zo werken we goed samen aan een mooie regio. Dit is ons aanbod:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.236 en € 5.814 (schaal 12 cao gemeenten per 1 juli 2020). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. We bieden je een jaarcontract aan met de intentie deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

 • Aanvullend een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris. Dit kun je maandelijks volledig laten uitkeren, maar je kunt hiermee ook je arbeidsvoorwaarden aanpassen naar jouw eigen wensen en omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren of het met belastingvoordeel aanschaffen van een fiets.

 • Aanvullend een werkgeversbijdrage aan je ABP Keuzepensioen van 17,43% en de mogelijkheid tot korting op uiteenlopende verzekeringen. De U10 is geen rechtspersoon en vindt haar formele basis in een samenwerkingsovereenkomst tussen de twaalf gemeenten, je zult in dienst treden bij de gemeente Utrecht. Kijk voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden zoals de reiskostenvergoeding.

 

De procedure

Ben je enthousiast geworden om als procesmanager bij de U10 aan de slag te gaan, reageer dan direct maar uiterlijk 21 juni. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Maurits Hoeve, directeur U10 (06 2935 9122). De procedure bestaat in ieder geval uit twee gespreksronden bij ons in het Stadskantoor van Utrecht en mogelijk een assessment. Wij ronden de selectiefase bij voorkeur voor aanvang van de zomervakantie per 17 juli af.

Kijk voor meer informatie over de U10 op onze website .

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.