Helaas, deze vacature is niet actief.

Concernmanager Landelijke Leefomgeving in Utrecht

Publiekspirit zoekt namens de Provincie Utrecht een:Concernmanager Landelijke... Utrecht is een provincie om trots op te...

Beschrijving

Publiekspirit zoekt namens de Provincie Utrecht een:
Concernmanager Landelijke Leefomgeving

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met
een grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een
provincie met een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed.
De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is
nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie en een hoog
kennisniveau. De centrale ligging maakt de provincie Utrecht tot de draaischijf van Nederland.
Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is groeit de regionale economie en stijgt het aantal inwoners.
Dat biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. De bereikbaarheid staat onder druk en er wordt
intensiever gebruik gemaakt van de ruimte. Hoe gaan we om met de krappe ruimte, sociale
effecten en uitdagende transities? Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze
provincie te vergroten en de groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden
blijft.
Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het
provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en
duurzame leefomgeving. We zetten onze deskundigheid in, bieden ruimte aan anderen en
pakken waar nodig de regie. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht, nu en in de
toekomst, fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom spelen we slagvaardig in op ontwikkelingen
in de samenleving en zorgen we voor een goede balans tussen groen en groei.
De organisatie
De organisatie is volop in ontwikkeling. We werken steeds meer opgavegericht, met mandaten
lager in de organisatie met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
We werken met opgavemanagers die als ambtelijk opdrachtgever met strategische
concernopdrachten een rechtstreekse relatie hebben met bestuur en maatschappelijk veld.
Voorbeelden van opdrachten zijn: Energietransitie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Smart
mobility, Circulaire economie, heroriëntatie strategie OV-bedrijf en Perspectief
Veenweidegebied werken. Ook voor de interne organisatie werken we met een aantal
concernopdrachten. Voorbeelden zijn: versterken van de financiële functie, versterken
strategisch vermogen en organisatieontwikkeling.
Voor het concernbreed sturen van deze opdrachten zijn we gestart met nieuwe mechanismes
voor programmering (welke opgaven pakken we op met welke scope) en matching (welke
medewerkers werken aan welke opgaven).
De lijnteams zijn gegroepeerd in vijf domeinen: Stedelijke Leefomgeving (SLO), Landelijke
Leefomgeving (LLO), Mobiliteit (MOB), Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) en
Bedrijfsvoering (BDV).
De provinciesecretaris/ algemeen directeur en zes concernmanagers vormen samen het
concernmanagementteam. De concerncontroller is vanuit zijn adviesrol agendalid van het
concernmanagementteam.
We zoeken voor het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) een concernmanager.
Landelijke Leefomgeving
De teams van Landelijke Leefomgeving staan voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving:
een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden grondzaken,
bodem, water, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die expliciet bijdragen aan
hoe je in onze provincie kunt wonen, werken en leven. Daarbij werken we bijvoorbeeld in
programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hart van de
Heuvelrug in samenwerking met onze partners in de regio.

Je wordt als concernmanager lid van het concernmanagementteam (CMT) dat als eerste
ambtelijke tafel gezamenlijk de organisatie aanstuurt, onder eindverantwoordelijkheid van de
provinciesecretaris/algemeen directeur. We zoeken een nieuwe collega als versterking van dit
team. We zoeken we naar een inspirerend persoon met visie, daadkracht, eigenaarschap en
verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn bereikbaarheid van het management, persoonlijke
aandacht en waardering voor medewerkers belangrijke aandachtspunten.
Als concernmanager Landelijke Leefomgeving (LLO) zet jij op hoofdlijnen de inhoudelijke koers
uit en vertegenwoordig je de provincie extern op strategisch niveau. Je bent verantwoordelijk
voor de producten van jouw domein en je zorgt voor kwaliteit en betrouwbaarheid van de
bedrijfsvoering binnen LLO. Je zorgt ook voor een goede regulering van de werkdruk en ruimte
voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je bent een kundig en onafhankelijk
denkend adviseur die tegenspraak geeft en stimuleert. Je laat ontwikkelingen niet op hun
beloop, maar voelt je medeverantwoordelijk en je stelt je proactief op.
Je geeft direct leiding aan de teamleiders van de aan jou toegedeelde teams uit het domein
LLO. Samen met de collega’s in het CMT zorg je voor het programmeren van de
concernopdrachten die door het CMT als integrale opdracht worden toegedeeld aan
opgavemanagers en hun opgaveteams. Soms kun je ook zelf de rol van ambtelijk
opdrachtgever vervullen voor concernopdrachten of opdrachten binnen het domein. In de
aansturing van het primaire proces werk je in het bijzonder samen met de concernmanager
Stedelijke Leefomgeving en de concernmanager Mobiliteit.
Je werkt aan de optimalisering van de onderlinge samenhang en verbinding tussen de
domeinen. Jij legt hierbij de nodige bestuurlijke verbindingen. Je beschikt over een relevant
extern netwerk. Dit vraagt een stevige manager die verbindend werkt. Een teamspeler; iemand
die accepteert dat onderdelen van de concernbrede managementverantwoordelijkheid zijn
ondergebracht bij andere leden van het CMT.

Je wordt benoemd met een benoemingstermijn van drie jaar op het aandachtgebied van het
domein.
Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 8.414,09 bruto per maand op basis van een
fulltime dienstverband (schaalniveau 16).
De provincie Utrecht beschikt over uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 21%. Je beschikt
als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat
uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde
aan een gezonde balans tussen werk en privé. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken
van de procedure.

Van de kandidaat die wij zoeken wordt verwacht dat deze:

 • op de hoogte is van actuele ontwikkelingen op het terrein van het fysieke domein en organisatieontwikkeling;
 • stuurt en verbindt vanuit een strategische visie, op inhoud maar vooral op het proces;
 • WO werk- en denkniveau heeft, inhoudelijk deskundig is met aantoonbare ervaring met het management in openbaar bestuur en overheidsfinanciën;
 • ervaring heeft in een verantwoordelijke positie in het management van een grote overheidsorganisatie;
 • bij een vergelijkbare organisatie aantoonbaar succesvol is geweest met het ontwikkelen van een organisatie met aandacht voor de mensen daarbinnen;
 • aantoonbare leiderschapskwaliteiten heeft en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van professionals;
 • aantoonbare ervaring heeft met opgavegericht werken;
 • gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het krachtenveld waarin het domein en het concern functioneren en vaardig is in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • ervaring heeft met project-, programma-, en procesmanagement.
Persoonlijkheid
 • Je hebt een eigen, heldere visie op de ontwikkeling van het domein.
 • Je bent een stevige manager met uitstraling en een flexibel denkvermogen die deze visie realiseert door besluitvaardig, overtuigend en verbindend te werken, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
 • Je handelt strategisch en bent inhoudelijk op hoofdlijnen op de hoogte, zonder je in details te verliezen of je te laten opslokken door dagelijkse issues.
 • Je bent een teamspeler die initiatief neemt en de verantwoordelijkheid wil dragen voor concernbrede vraagstukken.
 • Je bent gericht op ontwikkeling van (de mensen binnen) je domein, je persoonlijke ontwikkeling, die van het concernmanagementteam waarin je opereert en van de totale organisatie.
 • Je bent zichtbaar, goed benaderbaar, loyaal, maakt makkelijk verbinding met collega’s binnen en partners buiten de organisatie.
 • Je waardeert de inzet van collega’s en stuurt tegelijkertijd scherp op afspraken en besluiten.
 • Je toont eigenaarschap over de keuzes die we maken, communiceert daar helder over en handhaaft waar nodig.
 • Je beschikt over humor en zelfrelativeringsvermogen.
Meer informatie
Naast de competenties integriteit, actief luisteren, omgevingsbewustzijn en netwerkvaardigheid
voldoet de beoogde concernmanager aan de competenties organisatiesensitiviteit,
overtuigingskracht, ontwikkelen van medewerkers, samenbindend leiderschap, initiatief en
conceptuele flexibiliteit.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.