Helaas, deze vacature is niet actief.

Opgavemanager in Utrecht

Beschrijving

De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en uitdagender. Er wordt steeds meer van ons verwacht, in wisselende rollen als initiator, facilitator, samenwerkingspartner, mede ontwikkelaar en realisator, verbinder.
Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen met bedrijven, gemeenten, publieke organisaties, inwoners en netwerken zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekkelijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een daadkrachtige, resultaatgerichte: 
Opgavemanager
Minimaal 32 uur per week – contract voor onbepaalde tijd

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultureel erfgoed, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
Door onze eigen medewerkers kansen te bieden en ze te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en daarnaast met vers bloed van buiten te zorgen voor verfrissende ideeën en nieuwe manieren van werken realiseren we een kwaliteitsimpuls die ons gaat helpen de gestelde ambities waar te maken.     
Je bent op diverse plaatsen in de organisatie en binnen diverse disciplines inzetbaar. Je wordt geplaatst binnen het projectmanagementbureau (PMB).

Je gaat “opgavegericht werken” binnen de provincie Utrecht en daar waar gewenst en nodig onze aanpak hierbij versterken. Dit houdt in: het realiseren van opgaven die complex zijn en niet passen binnen 1 afdeling, maar vragen om een integrale aanpak waarbij partijen buiten de provinciale organisatie een bijdrage leveren om de doelstellingen te behalen. Dat vraagt lef en een pioniersinstelling. 
De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een flexibele provinciale organisatie. Extern betekent dit netwerken: het samen met de bedrijven, inwoners, belangenorganisaties en andere overheidsorganisaties aanpakken van onderwerpen. Intern betekent dit een flexibel team organiseren rondom een opgave, het integraal werken met een eigen mandaat, met een multidisciplinair-niet aan een afdeling gebonden- team, passend bij de opgave. 
Door het CMT (Concern Management Team) worden samen met GS (Gedeputeerde Staten) opdrachten geselecteerd die vragen om een integrale, afdeling overstijgende aanpak. Voorbeelden van opdrachten zijn: circulaire economie, Regiodeal Foodvalley, Landelijk Gebied en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook op het vlak van bedrijfsvoering zijn er opdrachten die vragen om een integrale aanpak, zoals het verbeterplan bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling. Voor deze grote, ambtelijk en bestuurlijk complexe werkzaamheden vervul je de rol van ambtelijk opdrachtgever. Er zijn circa een jaar geleden 9 opgavemanagers gestart die flexibel inzetbaar zijn op verschillende opdrachten. Ondertussen is er een plek vacant, waarbij de opgavemanager die we zoeken zich in eerste instantie zal richten op werkzaamheden in het Landelijk Gebied.
Als opgavemanager, en dus ambtelijk opdrachtgever, vorm je samen met de bestuurlijk opdrachtgever (een gedeputeerde) en de ambtelijk opdrachtnemer de opgavedriehoek en draag je zorg voor een goed samenspel en daarbij behorende resultaten. De opgavedriehoek heeft binnen de scope van de opdracht een eigen mandaat en verantwoordelijkheid met een rechtstreekse relatie met relevante externe partijen en een rechtstreekse adviesrelatie naar de gedeputeerde. Je draagt bij aan (de randvoorwaarden voor) het functioneren van de opdrachtnemer en de bestuurlijk opdrachtgever (gedeputeerde) en hun onderlinge verkeer. 
Ook draag je actief bij aan de onderlinge afstemming tussen concernopdrachten en het integrale, opgavegerichte werken van de provincie. Samen met de andere opgavemanagers bereid je integrale besluitvorming voor, en adviseer je het CMT hoe daar integraal sturing aan te geven. 
Je stemt ook af met MT’s en Managementtafels, als collectief van opgavemanagers of in kleiner verband met een aantal naastliggende opgaven .
In de rol van opgavemanager houd je je in ieder geval bezig met:

 • het als ambtelijk opdrachtgever aansturen van programma’s en projecten
 • het ondersteunen van het functioneren van de opdrachtnemer, het programmateam en de opdrachtdriehoek
 • het binnen de scope van programma’s en projecten nemen van strategische beslissingen met financiële risico’s
Tot de functie behoort ook bijdragen aan:
 • het vertalen van complexe integrale maatschappelijke opgaven naar programma’s en projecten (‘programmeren’)
 • het sturen op concernbrede samenhang van opgaven
 • het richtinggevend bijdragen aan strategisch beleid op concernniveau
 • het vervullen van een adviesrol richting gedeputeerden en CMT, waarin je hen gevraagd en ongevraagd van advies voorziet

Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk, evenals het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht. De ontwikkeling van onze medewerkers is immers een randvoorwaarde voor ons succes. De grootte en diversiteit van onze organisatie bieden jou volop ontwikkelmogelijkheden.
Naast uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving bieden we jou:

 • Een salaris van maximaal € 6.954,87 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 14).
 • De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37% van je brutosalaris. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.

We zoeken resultaat- en ontwikkelgerichte managers die het verschil kunnen maken. Je kan mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan en daarnaast durf je buiten het ‘eigen’ belang te denken en te handelen. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je bezit een groot doorzettingsvermogen. Je weet in het hier en nu proactief acties in gang te zetten die de positionering van opgavegericht werken op de langere termijn een stap verder helpt.
Je bent gericht op een vernieuwende aanpak van programma’s, projecten en producten. Je hebt  oog  voor de concernbrede samenhang van opgaven binnen de organisatie en je bent in staat  te sturen op hoofdlijnen. Tevens ben je in een dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen en beschik je over een gezonde dosis creativiteit, durf en vertrouwen.  
Jouw achtergrond

 • Een afgeronde WO-opleiding en minimaal 10 jaar werkervaring als (project-, proces- of programma-) manager binnen een politiek bestuurlijke omgeving
 • Je hebt de afgelopen periode bewezen flexibel inzetbaar te zijn en hebt aan meerdere opgaven (“domein overstijgend”) op een vernieuwende wijze een bijdrage geleverd
 • Als ambtelijk opdrachtgever ben je analytisch sterk, behoud je overzicht, toon je creativiteit in aanpak van complexe problemen, heb je een vooruitziende blik, ben je in staat om strategisch te handelen, beschik je over overtuigingskracht, ben je omgevingsbewust, in staat om snel te schakelen en effectief samen te werken. Je structureert de opgave, beheerst deze, stuurt actief op het bereiken van resultaat, in verbinding met de andere opgaven.
Van een opgavemanager verwachten wij dat deze beschikt over:
 • stevige affiniteit met een deel van de maatschappelijke opgaven en daarmee samenhangende (beleids-)onderwerpen en aandachtsgebieden van de provincie en inzicht in aangrenzende vakgebieden
 • kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en technieken (OGON)
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus
 • kennis van en vaardigheid in het opzetten en managen van complexe multidisciplinaire programma’s en projecten
 • vaardigheid in het voorbereiden, ontwikkelen en managen van de uitvoering en realisatie van maatschappelijke opgaven
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk op regionaal en landelijk niveau en in het vertegenwoordigen van de provincie vanuit de opdrachtgeversrol
 • vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projectresultaten / programmadoelstellingen en consequenties
 • vaardigheid in het resultaatgericht aansturen van medewerkers
 • vaardigheid in het inschatten van complexe bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid van projectresultaten
 • vaardigheid in het maken van afwegingen in de inzet, capaciteit en middelen
 • vaardigheid in het omgaan met maatschappelijk/politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op (inter-)provinciaal niveau
 • inzicht in het strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context in relatie tot de opgaven
 • inzicht in het provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen
 • inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.