Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd Culturele Zaken in Utrecht

Beschrijving

Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken, studeren en recreëren. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. De stad groeit snel. We vinden het belangrijk dat de groei blijft passen bij het karakter van de stad en zoeken een juiste balans tussen groei en leefbaarheid. In Utrecht zetten we de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘’. Samen met inwoners en partners werken we aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en aan gezond stedelijk leven voor iedereen. De maatschappelijke opgaven van de stad zijn leidend voor ons werk en bepalen hoe en met welke partners, burgers en andere overheden we samenwerken. Wat er in de stad nodig is staat daarbij centraal.

 

De gemeente Utrecht is overtuigd van de waarde van kunst en cultuur voor de stad en voor gezond stedelijk leven voor iedereen. Kunst en cultuur dragen bij aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen en daarmee aan de veerkracht van het individu en de samenleving als geheel. Cultuur verbindt mensen, draagt bij aan talentontwikkeling en geeft een impuls aan stedelijke ontwikkeling en (sociale) innovaties. Kunst en cultuur vergroten de aantrekkingskracht van Utrecht voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

 

Het organisatieonderdeel Culturele Zaken (circa 18 fte, 22 medewerkers) werkt aan het realiseren van de doelen zoals beschreven in de . Hierin zijn vier pijlers vastgesteld die richting geven aan de (ontwikkeling van de) Utrechtse culturele sector. Deze pijlers zijn;

 1. Een pluriform aanbod: nieuwe perspectieven op de wereld van vandaag;
 2. Een inclusieve cultuursector: samenwerken aan cultuur van, voor en door iedereen;
 3. Stimuleren van creatief vermogen: cultuureducatie en publiekswerking centraal;
 4. Ontwikkelruimte: artistieke, fysieke en financiële speelruimte.

Op basis van deze uitgangspunten bouwen wij verder aan een dynamische, inclusieve en toegankelijke culturele metropool waarin gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat.

 

Dit is je werk

Als Hoofd Culturele Zaken zorg je ervoor dat de ontwikkelopgave voor de organisatie ‘Utrecht Centraal’ -oftewel meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan - verder wordt doorgezet. Het organisatieonderdeel Culturele Zaken heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt van verbreding en meer verbinding en samenwerking met de rest van de gemeentelijke organisatie om gezamenlijk aan de stedelijke opgaven te werken. Deze transitie wordt onder jouw leiding voortgezet en uitgedragen. Dit komt tot uiting in de verschillende rollen die je als Hoofd Culturele Zaken invult: de rol van leidinggevende van de afdeling, de rol van manager in de top van de organisatie, de rol van strategisch adviseur van het bestuur en de externe rol richting de culturele sector.

 

 • Als leidinggevende van het organisatieonderdeel Culturele Zaken stuur je de medewerkers ontwikkelings- en resultaatgericht en op hoofdlijnen aan. Je stimuleert eigenaarschap bij de medewerkers, geeft professioneel vertrouwen en ruimte en spreekt duidelijke verwachtingen uit over verantwoordelijkheid en gewenst gedrag. Je stuurt op hoofdlijnen zodat de deskundigheid van medewerkers optimaal tot z’n recht komt en medewerkers goed in positie komen. Samen met de medewerkers van Culturele Zaken geef je vorm aan de vervolgstappen van de bovengenoemde transitie. De brede ontwikkelingen in de stad en de bestuurlijke ambities voor de stad vertaal je naar een visie en koers voor Culturele Zaken en de opgaven die daaruit voortvloeien. Je bent verantwoordelijk voor de medezeggenschap in jouw onderdeel en WOR bestuurder voor het overleg met de ondernemingsraad.

 

 • Je maakt deel uit van ‘de 20’, het topmanagement van de Utrechtse organisatie met wie je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de sturing op de verbinding van cultuur met de bredere opgaven in de stad. Dit vraagt een stevige inzet van het Hoofd Culturele Zaken. Je levert –samen met de medewerkers van Culturele Zaken- actief een bijdrage aan de bredere opgaven. Opgavegericht werken vraagt dat er op basis van gedeeld eigenaarschap nauw samengewerkt wordt met andere organisatieonderdelen, zodat uit die verbinding betere oplossingen worden gerealiseerd in het belang van de stad en de inwoners. Je legt verbindingen tussen Cultuur en andere domeinen, zoals onder meer Onderwijs, Volksgezondheid, Stedelijke Ontwikkeling, Erfgoed en Economie.

 

 • Als Hoofd Culturele Zaken zorg je ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de lange termijn opgaven en de daarmee verbonden ambities in het collegeprogramma ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma, niet alleen middels je eigen onderdeel, maar in gemeentebrede zin. Je bent strategisch adviseur voor de portefeuillehouder Cultuur en het gemeentebestuur als geheel. Je adviseert en ondersteunt op bestuurlijke en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekking hebben op het werkveld van Culturele Zaken en belangrijke opgaven.

 

 • Je bent strategisch gesprekspartner voor het culturele veld van Utrecht, binnen de stedelijke regio en de G4, met het ministerie OCW, met fondsen en binnen internationale netwerken. De komende jaren zal de stedelijke culturele regio van toenemend belang worden en zullen we nauwer gaan samenwerken met partners in de regio, met (Rijks)fondsen en met het Rijk. Je hebt oog voor alle cultuurdisciplines en bent aanspreekbaar voor iedereen. Je bent in staat kansen voor de culturele sector te herkennen en bent in staat om cultuur te verbinden aan grote thema’s en opgaven van de stad en het rijk. Je onderhoudt actief een relatienetwerk (intern en extern) dat nodig is voor goede uitvoering van de functie.

 

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega’s, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €5.728 en €8.260 op basis van 36 uur. (schaal 16) Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • De vacature van Hoofd Culturele Zaken is een vaste formatieplaats. We bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Conform het mobiliteitsbeleid voor hoge managementfuncties binnen de gemeente Utrecht vindt benoeming in deze functie plaats voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding en pensioen kijk je .

 

Dit vragen we van je

We zoeken een ervaren manager die de culturele opgaven van Utrecht en vooral mensen kan verbinden. Een daadkrachtige persoonlijkheid die positie durft in te nemen en de rol vervult van richting gever en aanjager. Je bent een stevige gesprekspartner en beschikt over leiderschapskwaliteiten. Je kent de relevante ontwikkelingen in het culturele werkveld en weet deze kennis effectief te benutten voor de organisatie en de stad. Je spreekt de taal van de culturele sector en weet voldoende professionele distantie te behouden om de gemeentelijke rol goed uit te kunnen voeren. Je bent in staat om onafhankelijk te opereren en weet druk van anderen goed te hanteren. Je hebt een breed netwerk of bent in staat dat snel op te bouwen en te benutten voor het realiseren van de opgaven. En, uiteraard, heb je oog voor de bestuurlijke en organisatorische complexiteit van de omgeving waarin wij werken.

 

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat je:

 • Ruime ervaring hebt met management op strategisch niveau in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Een stevige persoonlijkheid bent die tegelijkertijd over soepelheid beschikt.
 • Een verbinder en een netwerker in hart en nieren bent. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de stad te realiseren en zoekt daarbij actief de samenwerking met andere organisatieonderdelen en met het culturele veld.
 • Beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit, dit is randvoorwaardelijk voor het invullen van de strategische adviesrol.
 • Een inspirator en een boegbeeld bent, zowel binnen de organisatie als daar buiten. Met visie en inspiratie geef je richting aan de koers.
 • Met een overkoepelende blik prioriteiten weet te stellen en focus weet aan te brengen, besluiten durft te nemen, en deze goed beargumenteerd weet over te brengen op anderen.
 • Affiniteit hebt met medezeggenschap en het bevorderen van participatie van medewerkers en met bedrijfsvoering. Je werkt vanuit vertrouwen, hebt een open houding en bent benaderbaar.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Hoofd Culturele Zaken aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Peter Steijn, Themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, telefoon 030 2865451. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met , telefoon 06 1829 1753

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijktijdige in- en externe werving hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang


De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.