Helaas, deze vacature is niet actief.

Algemeen directeur van de dienst Publiekszaken in Den Haag

De... Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Een kleurrijke stad met zo’n 545.000 inwoners en meer dan 150 nationaliteiten, de stad aan zee met 11 kilometer kustlijn én de stad met volop economische kansen. Het gaat op...

Beschrijving

De stad

Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Een kleurrijke stad met zo’n 545.000 inwoners en meer dan 150 nationaliteiten, de stad aan zee met 11 kilometer kustlijn én de stad met volop economische kansen. Het gaat op vele fronten goed met Den Haag. Tegelijkertijd staat de stad voor grote uitdagingen en opgaven onder andere op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en demografie. Een stad in ontwikkeling vraagt om een gemeentelijke organisatie die met zijn dienstverlening hierop aansluit en voorop blijft lopen.

 

Werken voor de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven die samen de stad vooruit helpen, maar die ook ondersteuning biedt aan mensen die dat nodig hebben. Het vraagt ook om professionele medewerkers die van buiten naar binnen de verbinding maken tussen de wensen en verwachtingen van de stad en de organisatie. Waar de inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gemeente haar taken op integere wijze uitvoert.

Den Haag, de bijzondere stad met al haar diversiteit, vraagt van het gemeentelijk apparaat wendbaarheid en het vermogen om de dienstverlening hier continu op aan te passen.

 

De gemeentelijke organisatie kent ca. 8700 medewerkers. De hoofdstructuur bestaat uit de volgende diensten:

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Stadsbeheer

 • Onderwijs, Cultuur en Welzijn
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
 • Publiekszaken
 • Gemeentelijke Acountantsdienst

 • Bestuursdienst (concerndienst voor strategie en kaderstelling)

 

Advies, Expertise en de uitvoerende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn organisatorisch gebundeld. Diensten worden in de bedrijfsvoering ondersteund door het Intern Diensten Centrum (IDC ) en het Bedrijfsvoerings Expertise Centrum (BEC).

 

Bewoners, bestuurders, ambtenaren; met elkaar maken we de stad met als uitgangspunt dat iedereen blijft meedoen. Het gemeentelijk managementteam is de primaire schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Als lid van het GMT ben je medeverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en eerste aanspreekpunt voor het college namens de dienst Publiekszaken (DPZ), een dienst met heel veel publiekscontacten in de stad. Als AD DPZ heb je een stimulerende en trekkende rol bij het versterken van de gemeentelijke prestaties op het gebied van  (online) dienstverlening en burgerparticipatie.

 

De Dienst Publiekszaken (DPZ)

DPZ (circa 1200 medewerkers) staat voor het leveren van uitstekende dienstverlening aan inwoners, bezoekers, bedrijven, internationale organisaties en hun medewerkers.

DPZ is voor velen het eerste contact met de gemeente; de dienst omvat een breed scala van activiteiten: paspoortuitgifte, huwelijksvoltrekking, WOZ-vaststelling inning, gemeentelijke belastingen en heffingen, het raadplegen van de Haagse geschiedenis of het bieden van informatie, ontmoeting en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in de bibliotheken. De gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen ( fysiek en telefonisch) toegankelijk, laagdrempelig en duidelijk blijven. DPZ is voor alle inwoners ook de contactpersoon in de wijken en buurten via de stadsdelen en daarmee de schakel tussen burger, gemeentelijke organisatie en bestuur: o.a. op het gebied van de openbare ruimte, leefbaarheid, welzijn, jeugd, participatie en veiligheid.

 

De opdracht

Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie van DPZ, een dienst met een brede schakering aan onderdelen. Samen met de andere diensten werk je aan een dienstverlening die aansluit bij de leefwereld van inwoners en ondernemers waarbij ook rekening gehouden wordt met de verschillen in zelfredzaamheid van de inwoners. Je stuurt op resultaten rond de belangrijke kernthema’s:

 • Burgerparticipatie: iedereen blijft meedoen

  • In samenspraak met de andere diensten een dienstverlening realiseren die aansluit bij de leefwereld van inwoners en ondernemers zowel fysiek als sociaal.

  • Het verder vorm geven aan een wijkgerichte aanpak samen met de inwoners en ondersteunen van initiatieven uit de stad.

    

 • Gemeentelijke dienstverlening: persoonlijk, gemakkelijk en betrouwbaar

  • Zorgdragen voor een toekomst bestendige dienstverlening waar alle inwoners toegang toe hebben, zowel digitaal als herkenbaar in de wijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kansen die nieuwe technologie biedt.

  • Rekening houden met de verschillen in digitale vaardigheden en actief op zoek gaan naar een goede mix van digitale en fysieke bereikbaarheid van de dienstverlening.

    

 • Interne DPZ organisatie

  • Richting geven aan alle geledingen binnen de dienst in de vertaling van de visie/missie “Iedereen doet mee – voor en met onze stad” naar een samenhangende dienstverlening waar alle onderdelen aan bijdragen.

  • Inzetten op de ontwikkeling van een efficiënte en professionele bedrijfsvoering ter ondersteuning van de processen en procedures binnen de dienst.

    

Wie zoeken wij?

We zoeken een vernieuwende manager die met een frisse blik op inspirerende wijze de medewerkers mee kan nemen in de uitdagingen voor de stad, de organisatie en de rol van DPZ. Je beschikt over zakelijk inzicht en stuurt de medewerkers daadkrachtig op resultaat. Je bent een verbinder bij uitstek; laagdrempelig, toegankelijk en je weet van hoog tot laag de medewerkers aan te spreken. Je schakelt snel tussen actuele vraagstukken en strategische keuzes voor de lange termijn en weet goed je weg te vinden in de complexe omgeving van een gemeente. Je kunt gezaghebbend opereren en bent uitstekend in staat om op strategisch en conceptueel niveau mee te denken met collega directeuren. Daarbij organiseer je actief je tegenspraak, gericht op het optimale resultaat voor de organisatie. Integriteit van organisatie en bestuur staan bij jou hoog in het vaandel.

Gemeentebreed vorm je samen met collega algemeen directeuren het gemeentelijk managementteam onder aansturing van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Den Haag.

 

Daarnaast beschik je over:

 • academisch werk- en denkniveau;

 • zakelijk inzicht en een goed financieel bewustzijn;

 • algemene kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering;

 • ervaring en ben je vertrouwd met de werkwijze/cultuur van gemeenten en bekend met de beleidsterreinen van de gemeente;

 • een aantoonbaar en voor de functie relevant netwerk.

 

Tot slot: je hebt hart voor de stad, een 24/7 mentaliteit en zet vanzelfsprekend de burger centraal. Je geeft met gevoel voor relaties en verhoudingen leiding aan de organisatie. Je woont in Den Haag of bent bereid naar Den Haag te verhuizen.

 

Bijzonderheden

De gemeente Den Haag is als werkgever actief op zoek naar versterking van het aandeel vrouwen en het aandeel van mensen met verschillende culturele achtergronden binnen de organisatie. Zij worden nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

 

Rechtspositie

De algemeen directeur krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de gemeente Den Haag, met een benoeming voor de duur van 5 jaar in de functie van Algemeen Directeur bij de Dienst Publiekszaken. Voor deze functie is een honorering mogelijk tot maximaal € 10.688,74, - bruto.

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Den Haag | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.