Helaas, deze vacature is niet actief.

Programmamanager Duurzame Mobiliteit in Utrecht

Programmamanager Duurzame Mobiliteit (senior beleidsmedewerker)Schaal 1232-40... Werken bij de Provincie Utrecht betekent een...

Beschrijving

Programmamanager Duurzame Mobiliteit (senior beleidsmedewerker)
Schaal 12
32-40 uur

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, samenwerking, integraal denken en ruimte creatieve ideeën zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
Domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes,  bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote investeringen. De mobiliteitsopgaven zijn verdeeld in 7 uitvoeringsprogramma’s en diverse domeinbrede thema’s die gekoppeld zijn aan de provinciale begroting. Wij willen je inzetten voor twee belangrijke mobiliteitsopgaven, namelijk het Programma Goederenvervoer en het thema Duurzame Mobiliteit (klimaat en energietransitie).
• Goederenvervoer: De provincie Utrecht is een belangrijke speler in de doorvoer, de overslag en de transit van goederen. Goederenvervoer draagt daarmee bij aan de welvaart in het hele land en in de provincie Utrecht. Het vervoeren van goederen heet ook negatieve effecten op verkeersveiligheid en de leefomgeving. In het kader van het uitvoeringsprogramma gaan wij kwaliteitsnet goederenvervoer verder ontwikkelen en gemeenten en marktpartijen ondersteunen door kennis over goederenvervoer te ontwikkelen en te delen. Wij analyseren de externe veiligheid rondom auto-, spoor- en waterwegen. Tevens zetten we ons in voor het verduurzamen van goederenvervoer door onder meer de realisatie van clean energy hubs langs en overslagcentra in de provincie te faciliteren.
• Opgave duurzame mobiliteit: De afspraken uit het klimaatakkoord vragen om een specifieke invulling voor de provincie Utrecht. De ambities uit het coalitie akkoord over CO2 besparing en energietransitie in relatie tot mobiliteit werken we in 2020 verder uit. Een belangrijk deel van de daaruit voortvloeiende maatregelen moet worden gerealiseerd op regionaal en lokaal niveau. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord voor mobiliteit vorm te geven, wordt per regio een programma voor duurzame mobiliteit opgezet.

Jij bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het Programma Goederenvervoer en de opzet van regionale programma’s duurzame mobiliteit in relatie tot de andere uitvoeringsprogramma’s en de domeinbrede opgave energietransitie. Beide thema’s zijn relatief nieuw en daarom zal de vormgeving en op gang brengen je programmateams team je eerste uitdaging vormen. Als opdrachtnemer houdt je overzicht over de gehele opgave en bent daarmee verantwoordelijk voor de start, voortgang en voorbereiding van de (bestuurlijke) besluitvorming van de diverse projecten binnen jouw team. Voor complexere projecten vervul je zelf de projectleidersrol voor andere projecten ben je opdrachtgever naar jouw teamleden. Je stuurt op het behalen van gestelde beleidsdoelen, zowel inhoudelijk (eind- en tussenresultaten) als beheersmatig (conform de basisvereisten van projectmatig werken). Je bewaakt de voortgang van de projecten en bent verantwoordelijk voor het resultaat binnen de daarvoor beschikbare middelen en binnen de beschikbare tijd. Als opdrachtnemer rapporteer je aan de ambtelijk opdrachtgevers Mobiliteit en kunt waar nodig escaleren in de richting van de ambtelijk opdrachtgever, teamleider en bestuurlijk opdrachtgever. Je bent vraagbaak voor de medewerkers bij inhoudelijke knelpunten en dilemma’s bij tegengestelde belangen en doelstellingen. Je bent omgevingsbewust en houdt rekening met in- en externe signalen en innovaties die van invloed kunnen zijn op de relevante beleidsterreinen. Je volgt daartoe o.a. relevante berichtgeving in de media en houdt de portefeuille-overleggen en de vergaderingen van GS, de commissie mobiliteit&milieu (M&M) en PS bij. Over de voortgang van de projecten, de bemensing, de planning, en de financiën zul je regelmatig afstemmen met de ambtelijk opdrachtgever, de teamleider en de projectcontroller. Verder stel je management- en bestuurlijke rapportages op over de voortgang van het programma. Wanneer er nieuwe beleid gemaakt moet worden valt dit ook binnen jouw taken.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €5.652,35,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 12). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

We zoeken een resultaatgerichte aanpakker die mensen motiveert om voor een opgave te gaan staan. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je hebt doorzettingsvermogen. Je bent gericht  op een vernieuwende aanpak van opgaven, programma’s, projecten en producten. Je hebt oog voor de integrale samenhang van opgaven binnen de organisatie. Je stuurt op de voortgang van de projecten en bent in staat daarbij op het juiste moment die keuzes en afwegingen te maken die nodig zijn voor een zorgvuldige belangenafweging zonder uit de tijd te gaan lopen. Tevens ben je in een dynamische en bestuurlijke omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen.
We verwachten dat je beschikt over:
Kennis:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Kennis van mobiliteitsvraagstukken en de klimaatopgave, energietransitie en duurzaamheid.
 • Aantoonbare ervaring met het opstarten en (door-)ontwikkelen van complexe beleidsprogramma’s.
 • meerdere jaren werkervaring in het inhoudelijk aansturen van een programma
 • kennis van en brede ervaring met project- en procesmatig werken.
Vaardigheden:
 • communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, op verschillende niveaus: met bestuurders, directeuren/managers, projectleiders, beleidsmakers, adviseurs, uitvoerders, omwonenden;
 • transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
 • als verbindende schakel tussen beleid en realisatie optreden;
 • resultaatgericht;
 • meedenken en participeren in domein overstijgende werkprocessen en deze op basis van de eigen ervaringen binnen het programma zo nodig aangepast krijgen;
 • omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken.
 • belangen duidelijk weten te maken ook al wijkt het af van vastgestelde processen en protocollen, draagvlak kunnen creëren om (maatwerk) oplossingen te implementeren;
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • om kunnen gaan met gewijzigde bestuurlijke inzichten en standpunten en de consequenties daarvan vanuit de strategie goed en tijdig terug kunnen vertalen naar het inhoudelijke programma.
Inzicht:
 • in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
 • in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.