Helaas, deze vacature is niet actief.

Universitair docent software-engineering in Den Helder

Beschrijving

Onze krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie in Den Helder de beste officieren op. Binnen de faculteit Militaire Wetenschappen gaat u als universitair docent onderzoek doen naar softwareontwikkeling en data-analyse, en geeft u over deze onderwerpen college. 

U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van programmeren, data-analyse en het analyseren van de eisen waaraan software moet voldoen. Ook bent u verantwoordelijk voor het uitwerken van die eisen tot de gewenste specificaties.

Bij het geven van dit onderwijs gaat u uit van het facultaire onderwijsprogramma om de leerdoelen voor de studenten te realiseren. Daarnaast verwerft en verricht u wetenschappelijk onderzoek op het gebied van softwareontwikkeling en data-analyse. Zo levert u een bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis en inzichten binnen het onderzoeksgebied.

  • U hebt een civiel wo-diploma binnen het domein van software-engineering en een wetenschappelijke officiersopleiding genoten bij de KMA of het KIM.
  • U bent bij voorkeur gepromoveerd binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt.
  • U hebt bij voorkeur aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
  • U hebt bij voorkeur een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), aangevuld met modules op het gebied van het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing. Indien u geen BKO hebt, dan dient u deze opleiding (die intern wordt verzorgd) te volgen en af te ronden.
  • U hebt ervaring met het geven van hoger onderwijs en hebt (militaire) ervaring op het gebied van software-engineering.
  • U hebt aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of bij voorkeur met participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
  • U hebt bij voorkeur onderzoekservaring, dat u aantoont met verschillende publicaties van erkend gehalte.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar.
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder - KIM, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA, namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Binnen de capaciteitsgroep MTW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Platformsystemen, Krijgsbouwkunde, Optimalisatie Operationele Processen, Wapensystemen en Avionica. De capaciteitsgroep MTW kent de volgende UHD-functies: maritieme techniek, vliegtuigtechniek, civiele techniek, operations research, instandhouding, navigatie operationele ICT, sensoren en missile defence.
De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MTW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

  • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.
  • Het gaat om een tijdelijke functie voor drie jaar. Bij goed functioneren wordt de functie daarna omgezet naar een vast dienstverband.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Helder

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.