Helaas, deze vacature is niet actief.

Plaatsvervangende Ketenmanager Veiligheidshuis Haaglanden in Den Haag

Beschrijving

Wat ga je doen?

In het Veiligheidshuis zijn geen twee dagen hetzelfde. Bij alle werkzaamheden is het versterken en doorontwikkelen van de ketensamenwerking de rode draad. Essentieel in de functie is de nauwe samenwerking met de ketenmanager. Gezamenlijk sturen jullie het Veiligheidshuis aan waarbij de ketenmanager eindverantwoordelijk is.

In de taakverdeling is jouw rol meer intern gericht dan die van de ketenmanager. Jij vervangt de ketenmanager waar nodig. Je ondersteunt en adviseert de ketenmanager bij de visieontwikkeling, bepaling van de koers van het Veiligheidshuis en bij de secretariaten in de governancestructuur van het Veiligheidshuis. In 2020 zal de herijking van de visie een belangrijk aandachtsgebied zijn.

 

Daarnaast adviseer je de ketenmanager op het gebied van financiën, stelt de begroting op, bewaakt de uitgaven en draagt zorg voor een goed verloop van financiële aangelegenheden. Je organiseert sollicitatieprocedures en adviseert en ondersteunt de ketenmanager bij personeelsvraagstukken. Je onderhoudt contact met de verhuurder en regelt beheersvraagstukken. Het bestaande automatiseringssysteem GCOS is verouderd en aan vervanging toe. Je stuurt deze verbetering van de ICT-ondersteuning van het Veiligheidshuis aan.

 

Tenslotte geef je leiding aan het secretariaat en aan het informatiecentrum van het Veiligheidshuis. Het informatiecentrum bestaat uit informatie coördinatoren. Zij handelen informatieverzoeken van ketenpartners af, bereiden met de procesregisseur (voorzitters van de casustafel) casusoverleggen voor, maken verslag, houden acties bij en zijn het eerste contactpunt voor ketenpartners. Er zijn twee senioren die de operationele aansturing doen, jij doet de strategische aansturing. Je hebt een scherp oog voor de capaciteiten en ontwikkeling van je medewerkers en geeft samen met de ketenmanager vorm aan de ontwikkeling van het stafteam van het Veiligheidshuis.

 

Wat vragen wij?

Je bent sparringspartner van de manager en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je durft tegengas te geven en bent ook flexibel genoeg om mee te bewegen als anders wordt besloten. De rol van tweede man is op je lijf geschreven.

Je hebt ervaring in financiële processen, procesmanagement en ICT-innovaties.

Je bent een ervaren leidinggevende en kan op strategisch niveau leiding geven. Je durft verantwoordelijkheden uit handen te geven en stelt vertrouwen in je medewerkers. Je gebruikt humor en bent een mensenmens.

Je gelooft in de meerwaarde van integrale samenwerking en bent begaan met de kwetsbare doelgroepen van het Veiligheidshuis. Je stijl wordt gekenmerkt door samenwerkingsgerichtheid en open communicatie. Vanuit deze visie help jij het Veiligheidshuis verder te ontwikkelen. Je biedt structuur zonder star te worden en verzint creatieve oplossingsmogelijkheden voor de dilemma’s waarvoor een netwerkorganisatie in een complexe omgeving komt te staan.

Verder beschik je over:

 • een academisch werk- en denkniveau;

 • relevante werkervaring op het vlak van samenwerking en leidinggeven;

 • aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering;

 • aantoonbare kennis van het functioneren van het gemeentelijk werkveld;

 • aantoonbare kennis van het werkveld vande justitie- en zorgpartners;

 • kennis van of affiniteit met grootstedelijke problematiek.

 

Wat bieden wij?

Een veelzijdige functie, waarbij je jouw verbindend en innovatief vermogen, adviserende, organisatorische en leidinggevende vaardigheden volop kwijt kunt. Je komt te werken in een enthousiast en vrij jong team met betrokken collega’s bij alle ketenpartners. Je hebt een sleutelrol voor het functioneren van een dynamische netwerkorganisatie die helpt de veiligheidsambities voor de regio Haaglanden te realiseren.

Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je:

 • een detachering of een arbeidsovereenkomst voor één jaar, die we daarna (bij goed functioneren) graag omzetten in een vast dienstverband (tenzij je bij al de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld of in verband met de ketenbepaling);

 • een maximaal salaris van €6.178,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 13). Per 1 januari 2020 stijgen de lonen met 1 procent. Op 1 juli 2020 en 1 oktober komen daar nog eens twee verhogingen, steeds met 1 procent, bovenop;

 • een 32-36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen.


Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het stadhuis.

 

Wie zijn wij?

De negen gemeenten van regio Haaglanden vormen sinds 2013 samen met de partners uit de justitie- en zorgketen één Veiligheidshuis, binnenkort het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVH).

Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie van gemeenten en partners uit het strafrecht, de zorg en het bestuurlijk domein. In Veiligheidshuis Haaglanden komen partners als OM, politie, reclassering, beschermd wonen, hulpverlening en GGZ onder eenduidige regie van een procesregisseur van het Veiligheidshuis, tot een integrale aanpak ter voorkoming van recidive en maatschappelijke uitval. Deze aanpak is niet alleen voor justitiabelen, maar ook voor individuen of groepen met een groot risico op afglijden naar crimineel en ernstig overlastgevend gedrag. Als netwerk vormt Veiligheidshuis Haaglanden een belangrijke schakel in de verbinding tussen straf, zorg en bestuurlijk optreden. De meerwaarde zit in onze persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak, waarbij alle partijen hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden behouden maar wel informatie delen en samenwerken.

Daarnaast is Veiligheidshuis Haaglanden een informatie- en expertisecentrum waar we kennis vergaren, analyseren en delen. We werken actief samen met de lokale kamers waar casuïstiek in eerste instantie wordt besproken.

We hebben vier aanpakken:

 • de reguliere aanpak van complexe problematiek waarin n.a.v. actuele meldingen door partners maatwerk wordt geleverd. Waar nodig wordt een integraal plan opgesteld en uitgevoerd;

 • de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme die onder regie van de gemeenten inzet op verzwakking van de jihadistische beweging;

 • de pilot Intensieve aanpak van Risicovol en Verward Gedrag waarin een beperkt aantal personen structureel wordt besproken en gemonitord om crisissituaties te voorkomen, te begrenzen en toe te leiden naar passende zorg.

 • Specifiek voor de gemeente Den Haag de groepsaanpak voor jongeren.

   

Naast deze kernactiviteiten staat het jaar 2020 voor Veiligheidshuis Haaglanden in het teken van de ontwikkeling naar een Zorg- en Veiligheidshuis. Daaraan zijn de volgende speerpunten en aandachtspunten gekoppeld:

 • We herijken de visie. Na tien jaar staat er een volwassen Veiligheidshuis. Een goed moment om samen met alle partners te bepalen welke visie bij de komende jaren als Zorg- en Veiligheidshuis past.

 • We continueren de pilot Risicovol en Verward gedrag. In deze aanpak zijn zorg en veiligheid volledig verweven en houden we casussen bijzonder lang en intensief in beeld.

 • We versterken de verbinding met de ketenpartners van alle domeinen.

Organisatorisch is het Veiligheidshuis ondergebracht bij de centrumgemeente Den Haag als onderdeel van de Bestuursdienst, directie Veiligheid. De ketenmanager is de leidinggevende van de plaatsvervangende ketenmanager van Veiligheidshuis Haaglanden.

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Den Haag | Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.