Helaas, deze vacature is niet actief.

Medewerker Plannen in Utrecht

Beschrijving

Als Medewerker Plannen ben je de spil van het team, je biedt ondersteuning op alle fronten en hebt de voorbereiding maximaal op orde.

Wat ga je doen?

We zoeken een energieke , bevlogen alleskunner. Op elk moment weet je wat er binnen jouw team speelt, je schakelt vast in de volgende versnelling.

 • Je verwerkt inhoudelijke stukken, pakt de procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming op en neemt de verslaglegging op je waar nodig.
 • Je levert de (inhoudelijke) ondersteuning en het advies ten behoeve van de producten in het Beleids-, Plannen en Begrotingsproces (BPB-proces)
 • Je bereidt overleggen en sessies voor;
 • Je levert inhoudelijk (verbeter) advies en analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen. 
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van evaluaties, je bewaakt de uitvoering van de bedrijfsprocessen, en je onderzoekt.

Het BPB-proces is het defensiebrede proces waarin de besluiten over de doelen, middelen en activiteiten worden genomen. Via dit proces wordt de visie van het kabinet en de daarvoor toegewezen middelen uitgewerkt in concrete producten om de gestelde doelen te bereiken. Het BPB-proces kent 2 cycli die met elkaar verbonden zijn: een vierjaarlijkse cyclus (korte- en langetermijndoelen vastgesteld en middelen toegewezen), beginnend met het aantreden van een nieuw kabinet en een jaarlijkse cyclus (verwezenlijking van de doelen, actualisering plannen en totstandkoming jaarbegroting).

Wie zoeken we?

 • We zoeken een “zelfstandige teamspeler”, je ondersteunt het team in de voorbereiding bij de totstandkoming van de BPB-producten. 
 • Kennis van en ervaring met het uitvoeren van evaluaties/ proces auditen is een pré.
 • Proactief, Creatief, Netwerken en Samenwerken zijn de benodigde competenties

Opleidingseisen:
HBO opleiding in de richting van economie, bestuurskunde, bedrijfskunde of gelijkwaardig.

Ervaringseisen:

 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatie-eenheid en klantgebied(en)       
 • Projectmatig werken
 • Werkterrein van het openbaar bestuur en eigen departement
 • Methoden en technieken beleidsevaluatie
 • Wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging
 • Ervaring met Office pakketten en het maken van presentaties


Functie-eisen:
Kennis, inzicht en vaardigheid:

 • Brede theoretische kennis van de verschillende aandachtsgebieden en inzicht in aanpalende terreinen;
 • Inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen in bredere context dan de eigen aandachtsgebieden ;
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten
 • Vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren.
 • Overtuigend en duidelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie.

Competenties:

 • Organisatiegericht
 • Beïnvloeden
 • Oordelen
 • Netwerken
 • Omgevingsgericht
 • Creatief
 • Samenwerken.

Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: €2.700 bruto per maand
Maximum salaris: €4.250 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

Het team Integraal Plannen en Coördinatie zorgt voor de totstandkoming van de verschillende planproducten binnen het Beleids-, Plannings- en Begrotingsproces (BPB-proces) voor de DMO. Denk aan de regie van Vraag en Aanbod Management voor de afstemming van de langetermijn planning, de totstandkoming van het bedrijfsplan met daarin de jaardoelstellingen voor de DMO, en de ondersteuning voor de DMO het operationeel optreden (O3-taak) van de krijgsmacht.

Het team Integraal Plannen en Coordinatie valt binnen de Directie Bestuur en Bedrijfsvoering. Dit is het organisatiedeel in de staf van de DMO die namens de D-DMO de bestuurlijke en bedrijfsvoeringstaken coördineert, initieert en uitvoert voor de gehele DMO.

Bestuur & Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Beleidsparticipatie & Bedrijfsvoering (BP & BV) en de afdeling Plannen & Dienstverlening (P & D). De afdeling P & D bestaat uit de clusters Plannen & Regie, Facilitair Management & Vastgoed en de sectie Dienstverlening.

De doelstelling van het Stafelement Bestuur en Bedrijfsvoering (B&B) is het organisatiedeel in de staf van de DMO te zijn die namens de D-DMO de bestuurlijke en bedrijfsvoeringstaken (waarin begrepen Plannen en Regie) uitvoert voor de gehele DMO. Tevens heeft zij ten doel actief te participeren bij de totstandkoming van materieellogistiek beleid en bedrijfsvoeringsregelgeving voor de gehele Defensie organisatie.

De Afdeling Plannen en Dienstverlening (P&D) coördineert voor de DMO de bijdragen in de defensiebrede  BPB-procedure, coördineert en regisseert over het DMP proces, ontwikkelt de strategische visie voor de eigen DMO-organisatie, ondersteunt voor de DMO het operationeel optreden (O3-taak) van de krijgsmacht, is opdrachtgever voor de eigen DMO organisatie op het gebied van Facilitair Management en Vastgoed, verzorgt de dienstverlening voor de  Stafelementen en de directie Matlog  inclusief de functionele aansturing (regierol) voor de locaties in het land, die onder de directie Matlog vallen.

De afdeling P&D beoogt op een professionele, flexibele, transparante, doeltreffende en efficiënte wijze haar verantwoordelijkheden op zich te nemen en de daarbij behorende taken uit te voeren.

Het cluster Plannen en Regie onderhoudt contacten met de Bestuursstaf, met name de hoofddirecties CDS, HDB en HDBV. Dit zowel op het inhoudelijk vlak als op het meer strategische vlak in de beleid, planning en begroting (BPB) cycli, de (politieke) rapportage inzake grootschalige (DMP) projecten. Het cluster heeft contacten met de OpCo¿s en CDC in het kader van afstemming van de bedrijfsplanning en het ondersteunen van het operationeel optreden. Intern DMO heeft het cluster contacten met het lijnmanagement en medewerkers van hoog tot laag en zeer diverse achtergrond met het oog op het realiseren van de doelstelling van het cluster.
De Adviseur Plannen is belast met het inrichten, in stand houden en verbeteren van bedrijfsprocessen om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen halen. De Adviseur Plannen ondersteunt de bedrijfsvoering door coördinatie van voorbereiding en advies t.a.v. implementatie en uitvoering Plannen en Regie producten, -diensten en -processen op meerdere aandachtsgebieden, onder meer het Bedrijfsplan DMO. Daarbij ligt het accent vooralsnog op iT. In die context levert de functionaris bijdragen en expertise op het gebied van planvorming. De functionaris bouwt mee aan een organisatiecultuur waarin klanten, opdrachtgevers en toepasbare oplossingen voor de bedrijfsvoering centraal staan.
1.    Levert ondersteuning en advies ten behoeve van de bedrijfsplanning, VAM en sourcing.
2.    Evalueert en monitort, producten, beleid en processen in het werkveld van het cluster.
3.    Geeft uitvoering aan projecten.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.