Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker nucleaire zaken in Den Haag

Beschrijving

Veiligheid en nucleair beleid staan volop in de politieke belangstelling. Goed beleid op dat gebied is voor Nederland van groot belang. Bij de hoofddirectie Beleid van het ministerie van Defensie heb jij als senior beleidsmedewerker nucleaire zaken dan ook een boeiende baan die ertoe doet. Jij zet je dagelijks in voor een veilige samenleving.

Bij het NAVO-cluster van de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties houd jij je vooral bezig met nucleaire aangelegenheden. Als senior beleidsmedewerker werk je nauw samen met de verschillende stakeholders binnen en buiten Defensie. Een belangrijke taak van je is het vertalen van beleid naar het feitelijk handelen en omgekeerd.

Je opereert zowel nationaal als in de internationale (NAVO-)context. Daarbij heb je te maken met strategische onderwerpen en verhoudingen. De omgeving waarin je werkt is dynamisch en veelal in beweging. Het kan dan ook zijn dat je ook op andere dossiers binnen de directie wordt ingezet. Daarbij is het soms een kwestie van snel schakelen tussen de verschillende onderwerpen.

 • Je hebt universitair niveau en inhoudelijke kennis van het nucleaire vakgebied.
 • Je hebt aantoonbaar inzicht in politieke processen en interesse in de Tweede Kamer.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring op een van de beleidsterreinen van de hoofddirectie Beleid en inzicht in de samenhang met andere beleidsterreinen.
 • Je hebt een goed gevoel voor strategische onderwerpen en verhoudingen en kunt je verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent vaardig in het tot stand brengen van (beleids)producten en kunt je zowel schriftelijk als mondeling goed uitdrukken.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en gebruikt deze kennis effectief.
 • Je bent flexibel, kunt jezelf aanpassen aan wisselende omstandigheden en bent in staat snel te schakelen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
 • Je kunt goed samenwerken en bent sterk in het plannen en organiseren van je eigen werk.
 • Je bent creatief en bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaat te komen.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur Tot 01-01-2022
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc., Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

'Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.'

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. De Bestuursstaf vervult met het proces besturen tevens de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris en de rest van de Defensieorganisatie. De plaatsvervangend secretaris-generaal is als hoofd van de Bestuursstaf verantwoordelijk voor de sturing van de Bestuursstaf.

De hoofddirectie Beleid (HDB) is verantwoordelijk voor het beleid op onder meer de terreinen personeel en organisatie, materieellogistiek, bedrijfsvoering, financieel, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, kennis en innovatie, operationeel en internationaal.

De topstructuur van Defensie is in ontwikkeling. De denkrichting is dat alle geledingen van de Bestuursstaf waar beleid wordt gemaakt worden samengevoegd in een directoraat-generaal Beleid.

Het doel van het directoraat-generaal Beleid i.o. (DGB) is het defensiebeleid dat betrekking heeft op de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie integraal vorm te geven. Op een breed en divers terrein is het DGB verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering van het ministerie van Defensie. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming is het verbeteren van de samenhang, kwaliteit en doeltreffendheid. Het DGB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Binnen het DGB houdt de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties (DIAO) zich onder meer bezig met internationale aangelegenheden, inclusief het internationale materieelbeleid. Wij voeren de internationale (samenwerkings)agenda van de minister en staatssecretaris uit en ondersteunen hen bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking, in het bijzonder met de strategische partners België en Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook vervult de directie vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia, vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA. Een sterk internationaal, interdepartementaal en departementaal netwerk is voor de vervulling van deze rol onontbeerlijk.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.
 • Het gaat om een tijdelijke functie tot 1 januari 2022.
 • Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk goed uit kunnen drukken. Daarom vragen wij je een recent geschreven document met je sollicitatie mee te sturen. Een schrijfopdracht kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.