Helaas, deze vacature is niet actief.

Inkoopexpert in Utrecht

Beschrijving

Functionaris is het inhoudelijke boegbeeld van de DOSCO inkooporganisatie. Functionaris fungeert als deskundige voor alle assortimenten van het DOSCO. Functionaris treedt op als materiedeskundige indien escalatie richting de Hoofd I&C noodzakelijk is, bij onenigheid dan wel onduidelijkheid over de vraag of aanbestedingen rechtmatig zijn.
Functionaris is verantwoordelijk voor de vertaling van sourcings- en inkoop strategieën naar richtinggevende kaders voor inkoop en contractvormen. Functionaris formuleert de inkoopstrategie voor eigen projecten en coördineert zelfstandig het proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van omvangrijke projecten richting marktpartijen. Het gaat daarbij om complexe contracten met multidisciplinaire en meerjarige strategische componenten, zoals bijvoorbeeld innovatieve samenwerkingscontracten met de markt. Functionaris levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstige inrichting van de inkooporganisatie als onderdeel van de doorontwikkeling van het DOSCO. Functionaris neemt nadrukkelijk de lead als het gaat om de verbetering van de (proces)inrichting van de DOSCO inkooporganisatie. Hij/zij heeft een begeleidend en coachende rol richting de collega’s, die hij/zij inhoudelijk en operationeel aanstuurt.
Voorts brengt Functionaris op het vakgebied (beleids)adviezen uit aan de C-DOSCO en/of Directeur Inkoop Defensie (D-ID) en/of Coördinerend Directeur Inkoop.

Relevante academische opleiding bij voorkeur aangevuld met inkoop en aanbestedingsopleidingen.
Ruime aantoonbare ervaring (6 tot 8 jaar) met inkopen en aanbesteden.
Ruime ervaring in het plannen, voorbereiden en realiseren van complexe (Europese) aanbestedingen (werken, leveringen en diensten) en het opstellen, toelichten en verdedigen van complexe overeenkomsten.
Ruime ervaring in onderhandelingen en besprekingen met overheden, bedrijven en organisaties.
Ervaring met procesinrichting en complexe organisatorische verandertrajecten.
Ervaring met beleidsvormende processen en het opstellen van adviezen.
Ruime ervaring in het aansturen van en leidinggeven aan complexe teams en processen.

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €5.050 bruto per maand
Maximum salaris: €6.300 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar (proeftijdaanstelling)
Minimum aantal uren per week 36
Maximum aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Inkoop en Contractmanagement (I&C) van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Het DOSCO is een zelfstandig defensieonderdeel binnen het ministerie van Defensie, dat is opgericht om defensiebreed, ondersteunende producten en diensten te leveren.
Het DOSCO is samengesteld uit vier divisies (DGO, DPOD, DF&LB en DVM) en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) waarbinnen meerdere eenheden (zoals Paresto en DVVO en FBD) zijn opgehangen.
Bij de aansturing van de divisies en de NLDA wordt C-DOSCO ondersteund door een Kabinet en de Ondersteuningsgroep. De ondersteuningsgroep heeft als doel het ondersteunen van zowel de lijn als de staf van het DOSCO op de volgende gebieden: Personeel & Organisatie, Financiën en Control, Bestuursondersteuning (BO), Vraag en Aanbodmanagement, Inkoop en Contractmanagement en Communicatie. De functies op het terrein van Inkoop & Contractmanagement hebben tot doel het, ten behoeve van de grotendeels interne Defensie klanten, op een commercieel/juridisch verantwoorde wijze sluiten en managen van contracten voor de levering van goederen en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen acceptabele prijzen en voorwaarden. Inkoop & Contractmanagement DOSCO is tevens aangemerkt als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) in het kader van het programma DGOBR, Compacte Rijksinkoop en kan uit dien hoofde verantwoordelijk worden voor het rijksbreed verwerven van goederen en/of diensten die tot het assortiment van het DOSCO behoren.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.